" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

END:Τα χρεογραφα,ο έλεγχος,οι κωδικοί,τα πορίσματα και η κωμωδία!
Σημειώσεις της πατριώτισσας Βίκυ Χαραλάμπους γιά τις πολλές ανοησίες και ανακρίβειες που κυκλοφορούν σχετικά με τις πατριωτικές προσφορές της END στην Ελλάδα και στην Κύπρο:

Α. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΈΤΟΙΩΝ Η’ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ?...

(1) Πρέπει πρώτα να υπάρχει νόμιμη σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενδιαφερόμενου που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για κάποιο λόγο τα χρεώγραφα, σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση. Άρα χρειάζεται μια αρχική, υπό όρους συμφωνία μεταξύ των δύο μελών (Έγγραφο 1)

(2) Ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να ελευθερώσει τους απαραίτητους κωδικούς των εγγράφων, οι οποίοι κωδικοί θα ενεργοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της πιο πάνω συμφωνίας. Οι κωδικοί θα δοθούν με την πιο κάτω επιστολή που υποχρεωτικώς θα πρέπει να συνοδεύει τα υπόλοιπα έγγραφα για τον έλεγχο.

(3) Τα χρεόγραφα έχουν κατατεθεί ξεχωριστά, υπέρ της Κύπρου και της Ελλάδος, σε κηδευομένους τραπεζικούς λογαριασμούς (bank custodial accounts) σε γνωστές και μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού και είναι έτοιμοι οι λογαριασμοί επίσης να ελεγχθούν. (Bank CDR – Έγγραφο 2).

(4) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα πρέπει να δοθεί γραπτή επιστολή από τον ιδιοκτήτη προς την κυβέρνηση στην οποία θα εμφαίνονται οι κωδικοί και επίσης θα δίδεται το δικαίωμα και η άδεια για να μπορεί να προβεί σε έλεγχο η κυβέρνηση μέσω της κεντρικής τράπεζας και των νομίμων οδών. (Έγγραφο 3)

(5) Επίσης, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να ενημερώσει, γραπτώς τον οφειλέτη, δηλ την Αμερικανική κυβέρνηση, θησαυροφυλάκιο και Υπουργείο οικονομικών για τη συμφωνία και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα προβεί στον έλεγχο. Αυτό το έγγραφο, θα πρέπει να προστεθεί στα υπόλοιπα έγγραφα που θα πρέπει να έχει η κυβέρνηση την ώρα του ελέγχου. (Έγγραφο 4)

Χωρίς τα πιο πάνω 4 έγγραφα, η οποιαδήποτε πράξη θεωρείται άκυρη, όποιος προσπαθήσει να κάνει έλεγχο θα κατηγορηθεί, τα έγγραφα που θα έχει στα χέρια του (έστω αντίγραφο της συναλλαγματικής) θα θεωρηθούν πλαστά κοκ.
Άρα μπορείτε να καταλάβετε γιατί ο κάθε έλεγχος εάν προχωρήσει,  κανείς από μόνος του χωρίς τα πιο πάνω, μπορεί  ΜΟΝΟ να θεωρηθεί παράνομος, καταχρηστικός αλλά και άσκοπος και μόνο παραπλάνηση μπορεί να προκαλέσει.

Β. ΤΙ ΈΧΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΆΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ?
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (49 ΔΙΣ $ – 0 % ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ 600 ΔΙΣ – ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0.5 % ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ).

(1) Η συμφωνία πριν από τον έλεγχο είναι υπό όρους! Δηλαδή ότι «Εάν και εφόσον τα χρεόγραφα είναι αληθινά, αναγνωρίζονται από το Αμερικάνικο Δημόσιο, είναι νόμιμος δικαιούχος ο Κος Σώρρας, έχει το δικαίωμα να τα εκχωρήσει στην κυβέρνηση που με τη σειρά της θα τα χρησιμοποιήσει για εξασφάλιση δανεισμού, τότε και μόνο η κυβέρνηση θα προβεί στην υλοποίηση της πράξης δανεισμού».

(2) Δεν ζητήθηκε καμία χρηματική ανταλλαγή για την εκχώρηση. Η πρώτη δόση, θα πληρωθεί από το Κράτος, ΜΕΤΑ που τα χρήματα θα είναι πλέον κατατεθειμένα με ασφάλεια στο λογαριασμό για χάριν του κράτους.

(3) Δεν ζητήθηκε να δοθούν ομόλογα (ως εξασφάλιση) πριν μεταφερθούν οι τίτλοι, ελεγχθούν και ρευστοποιηθούν και τα χρήματα βρίσκονται ήδη στο λογαριασμό που είναι έτοιμα να ελευθερωθούν προς χρήση,

(4) Δεν ζητήθηκε να δοθούν επιπρόσθετες εξασφαλίσεις για να ισοσταθμίσουν τη σημερινή χαμηλή αξία των ελληνικών και κυπριακών ομολόγων που είναι στα πολύ χαμηλά επίπεδα και χαρακτηρίζονται ως “σκουπίδια” από τις ελεγχτικές μηχανές των μέχρι σήμερα δανειστών,

(5) Δεν ζητήθηκε καμία ανταλλαγή και δέσμευση κρατικών πόρων, εδαφικών, συνοριακών, κρατικών ιδιοκτησιών κτλ οπως ζητήθηκε από τους άλλους δανειστές και εταίρους μας.

(6) Τα χρήματα θα κατατεθούν συνολικά στο λογαριασμό και όχι με δόσεις και που θα πληρώνονται υπό όρους όπως γίνεται τώρα που ρισκάρει η χώρα ανά πάσα στιγμή να τεθεί υπό πτώχευση γιατί δεν θα έχει τα απαραίτητα κονδύλια στην ώρα της.

Ζητήθηκε όμως:

(1) να γίνει αυστηρός έλεγχος για το πώς δημιουργήθηκε το χρέος και τα πορίσματα θα κατατεθούν προς το κοινοβούλιο αλλά και το λαό για να κρίνει τι είναι το λογικό να γίνει,

(2) θα ελεγχθεί το που θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα και αν αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί βάσει των μελετών που θα εκχωρηθούν,

(3) σε συνδιασμό με την κυβέρνηση θα γίνει ένα σοβαρό σχέδιο ανάπτυξης για να είναι σίγουρο ότι αυτή η λύση τελικώς θα βοηθήσει τον τόπο και όχι τα χρήματα αυτά να χαθούν μέσα σε μια άλλη μαύρη τρύπα.

(4) τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τις πληρωμές των δικαιολογημένων υποχρεώσεων, για ανάπτυξη, πρόοδο, παιδεία, υγεία, βοήθεια στην τρίτη ηλικία και για τους νέους, παραγωγή, εξαγωγές και ενδυνάμωση της εσωτερικής παραγωγικής δύναμης σε πολλαπλά επίπεδα.

(5) να γίνουν σωστές μελέτες και η υλοποίηση τους να γίνει με αποτελεσματικό τρόπο και τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν σωστά για να εξυγιανθούν τα οικονομικά της χώρας προς όφελος των πολιτών.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Λίγα σχόλια για τις κακοήθεις ανακοινώσεις που προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης και σκεφτείτε σοβαρά τι ακούτε χωρίς να παρασύρεστε στα όσα κυκλοφορούν.
Το Αμερικανικό Δημόσιο ή/και οι υπηρεσίες ψάχνουν να συλλάβουν τα μέλη της END και τον κο Σώρρα: ΑΝΟΗΤΟ ΨΕΜΑ
Είναι δυνατόν να ταξιδεύουν τα άτομα αυτά συνεχώς από και προς Αμερική, να βρίσκονται συνεχώς σε κοινή θέα, να συναθροίζονται με πολύ κόσμο, να μιλάνε ανοικτά, να δίδονται τα έγγραφα μέσω της πρεσβείας αλλά και απ’ ευθείας σε κυβερνήσεις, να βρίσκονται σε συνάντηση του ΟΗΕ ανοικτά κτλ και οι υπηρεσίες να μην μπορούν να τους βρουν και να τους φυλακίσουν;
Γιατί δεν μας παρουσιάζουν οι “ερευνητές” λοιπόν αυτό το ένταλμα σε κοινή θέα που να λέει ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ότι διώκονται;

Το ότι το δημόσιο ψάχνει κάποιους που διακινούν ψεύτικα έγγραφα, Ναι είναι αλήθεια. Παράδειγμα αυτούς στην Ιταλία που του έπιασαν ήδη! Και άλλους πολλούς. Που το κάνει συνέχεια…

Αλλά τα έγγραφα αυτά δεν είναι ψεύτικα και μπορούν μόνο να ελεγχθούν όπως πιο πάνω περιγράφεται!

Η τράπεζα δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει τίποτα από όλα αυτά και ενοχλήθηκε με τα όσα γράφονται ότι χρησιμοποιείται το όνομά της και ότι τα χρεόγραφα κατατέθηκαν σε λογαριασμούς κοντά της: ΑΝΟΗΤΟ ΨΕΜΑ
 Αν ήταν αλήθεια, τότε θα ήταν καλό να μας παρουσιάσουν το έγγραφο της τράπεζας αυτό για να το κοινοποιήσουμε στην τράπεζα για να ενημερωθεί η ίδια γιατί προφανώς ένα τέτοιο έγγραφο είναι ψεύτικο και καλό είναι η τράπεζα να το έχει στα χέρια της και να διώξει όσους το κυκλοφορούν!
Η τράπεζα και καμία τράπεζα δεν λέει τέτοιες ανοησίες για πελάτες της.

Κάποιοι δήλωσαν ότι ο κος Καρυώτης δήλωσε ότι ήλεγξε εαν τα χρεώγραφα αναγνωρίζονται από το Αμερικανικό Υπουργείο και το οποίο απήντησε ότι το έγγραφο είναι πλαστό και ότι είναι από αυτά που δόθηκαν στην κυβέρνηση: ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
 Με την ανάλυση όπως αναφέρω πιο πάνω στο Α, του πως μπορεί να γίνει ο έλεγχος, απαντήθηκε μια τέτοια άτοπη δήλωση…

Και βεβαίως, κανένα έγγραφο δεν μπορεί να είναι σε χέρια τρίτου χωρίς τα όσα περιγράφονται πιο πάνω ΚΑΙ ΆΡΑ ΜΟΝΟΝ ΨΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ! Άρα άτοπο να το συζητάμε!

Περί Δωδεκαθειστών και άλλες παραφιλολογίες… Ο οργανισμός δέχεται μέλη χωρίς περιορισμούς. Θα ήταν αστείο να βάζει περιορισμούς στο τι πιστεύει ο κάθε ένας φτάνει να αγαπά τον τόπο του, να ενδιαφέρεται να προοδεύσει, να αναδειχθούν τα καλά μας και να διορθωθούν τα κακά μας!
Αν όμως κανείς λέει ότι ο οργανισμός είναι κόμμα δωδεκαθειστών αυτό είναι ανοησία και βλακεία!
Εγώ παραδείγματος χάρην είμαι Χριστιανή Ορθόδοξη νιώθω όμορφα γι’ αυτό καθώς και οι φίλοι μου. Και δεν χρειάζομαι ΚΑΝΕΝΑ να μου πει τι να πιστεύω, πως να το πιστεύω και γιατί το πιστεύω! 
Αλλά συνεργάζομαι με τον οργανισμό ΚΑΘΑΡΑ γιατι η πρόταση που δόθηκε ΕΊΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ! Άρα και αυτό είναι μια καθαρή ΑΝΟΗΣΙΑ!

Άρα, βάσει των πιο πάνω:

Τι θα μπορεί άραγε να χάσει η κυβέρνηση κάνοντας τον έλεγχο; ΤΙΠΟΤΑ
 
Τι θα μπορεί να κερδίσει το κράτος της Ελλάδος και της Κύπρου; ΠΟΛΛΑ
 
Τι θα χάσουν οι δανειστές – εταίροι μας εάν δεν χρειαζόμαστε το δάνειο; ΠΟΛΛΑ
 
Τι θα χάσουν οι δανειστές – εταίροι μας εάν η Ελλάδα γίνει οικονομικά δυνατή; ΠΟΛΛΑ
(Γιατί μέχρι τώρα είμαστε οι δυνάμει καταναλωτές των προϊόντων, χρημάτων κτλ)
 
Τι θα κερδίσει ο λαός; ΠΟΛΛΑ
 
Τι σχέση έχουν οι διακομιστές, παρουσιαστές, δωρητής εάν και εφόσον τα ομόλογα είναι πραγματικά; ΚΑΜΜΙΑ

Άρα γιατί καθυστερούν οι έλεγχοι?

Γιατί επικεντρώνεται κανείς να λασπολογεί τους διακομιστές, παρουσιαστές, δωρητή αντί να επικεντρωθούμε στο να τελειώσει νωρίτερα όλη αυτή η κωμωδία και να φανεί η πραγματικότητα ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΟΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑΡΕΑ;
ΓΙΑΤΙ Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΌΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ!

Β.Χ.
thesecretrealtruth.blogspot.com

Αναδημοσίευση από : ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - GR. 

2 σχόλια:

 1. Ακούστε την συνέντευξη της εκπροσώπου της E.N.D. και του Αρτέμιου Σώρρα
  κα Ιωάννου Χαραλάμπους Βίκυ στον ArtFM στην Κύπρο
  http://soundcloud.com/end-national-debt/sets/end-national-debt/

  ΥΓ
  http://www.youtube.com/user/ENDinfo1

  http://www.youtube.com/watch?v=0X4BXIcjess&list=PLMwlWWF50-uBdYU3awXFwUMjfjz2MB9eT&index=19

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ..MAKH ΣΩΡΡΑ ,ΑΚΟΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ,

  ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥ , ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΥ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΠΟΥ ΣΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ...ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΧΑΛΙΝΩΤΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΔΙΧΩΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ,

  ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΣΑΝ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΑ ΔΙΑΒΟΗΤΟ ΤΕΜΠΕΛΗ ΖΗΤΙΑΝΟ "ΝΕΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ " ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ,ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ , ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΜΑΘΩΣ ΑΜΑΘΕΙΣ...ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (ΟΜΟΛΟΓΟ ...) ,ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΔΑΕΙΣ ΜΑΖΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΗΡΙΧΤΗ ΠΛΑΝΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΑΣ ,ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟ...ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΙΝΕΣΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΦΕΡΕΙ...ΣΑΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΜΑΣ....!!!

  ΕΓΩ ΠΡΟΚΑΛΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΡΑ , ΕΠΙΣΗΜΑ , ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ , ΜΑ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ...:

  Α)
  ...ΓΙΑΤΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ , ΕΝΩ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΟΥ ,ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΕ ΚΑΛΕΣΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ????

  Β)
  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΩΝ ΣΟΥ ΜΑΚΗ ΣΩΡΡΑ ????,... ΜΗΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΧΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ...ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΣΟΥ ?????

  Γ)
  ..ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΔΩ/ΠΡΟ ΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ , ΚΑΝΕΝΑ ΜΜΕ ΑΠΟ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΔΕΝ ΣΕ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΒΓΑΛΕΙ ΖΩΝΤΑΝΑ Η ΜΗ ?????

  Δ)
  ...ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙΣ ΜΑΚΗ , ΩΣΤΕ ΝΑ ...ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΣΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ?????

  Ε)
  ...ΓΙΑΤΙ ΜΑΚΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΣΤΑ ΜΜΕ ,ΔΕΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΣΥ , ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΠΟΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΣ ...ΟΤΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ?????

  ΠΑΤΡΙΝΕ ΜΟΥ ΜΑΚΗ ,ΦΤΩΧΕ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΜΕΝΕ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑ /ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΕ ΝΟΙΚΑΡΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ , ΕΔΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕ "ΚΟΥΛΗ " ΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΛΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ,ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ...
  ΜΑ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΙΧΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ "ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΙΠΟΤΑ ΣΟΥ " ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΟ ,ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΓΩ ΘΑ ΕΒΡΙΣΚΑ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΩ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΣΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΣΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΩΣ ...ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΣΕ ΕΔΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΣΕ ΜΠΟΥΖΟΥΡΙΑΖΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ...ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΜΟΥ ....

  ΓΙΑ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΦΕΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ ????

  ΑΡΤΕΜΗ ΜΟΥ , ΘΑ ΣΟΥ ΤΟ ΘΥΜΙΣΩ ΞΑΝΑ ,ΠΩΣ ΕΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ , ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΑΤΕ...

  ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΓΙΑ 3 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ,ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ....ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ROTHSCHILD....!!!!

  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΛΑ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ...ΑΔΟΞΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΟΥ .....!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή