" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΤΑΦΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου