" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Ἡ Βικτώρια Νούλαντ καί οἱ Κάγκανς


Ἡ Βικτώρια Νούλαντ εἶναι κόρη κι᾿ἐγγονή ἀνθρώπων πού ἐπηρεάστηκαν πολύ ἀπό γεγονότα πού συνέβησαν στήν Ῥωσσία τό 1905 καί αὐτή εἶναι ἡ πηγή τῆς σπίθας τοῦ μίσους γιά τήν Ῥωσσία καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ Βικτώρια Νούλαντ πιέζει γιά ἀλλαγή καθεστῶτος στήν Ῥωσσία ! 
 Ἡ ἐν λόγῳ εἶναι μία πολύ σημαντική παρουσία στίς ΗΠΑ γιά τό κατεστημένο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἄν καί τό ἀξίωμά της φαίνεται κάπως δευτερεύον  « ὑφυπουργὀς ἒξωτερικῶν γιά πολιτικές ὑποθέσεις»,ἡ θέσι της εἶναι στήν πραγματικότητα κλειδί,εἶναι τό χαρτοφυλάκιό της νά ἐπιφέρει ἀλλαγή καθεστῶτος στήν Ῥωσσία

Ἀλλά ὅταν ἀρχίζεις νά ἐρευνᾶς τήν Νούλαντ,ἀρχίζεις ν᾿ἀνακαλύπτεις πράγματα γι᾿αὐτήν πού εἶναι πραγματικά πολύ ἐνδιαφέροντα. Συγκεκριμένα μέ ποιόν εἶναι παντρεμένη ; Καί συνειδητοποιεῖς πώς εἶναι παντρεμένη μέ μία ὁλόκληρη ὁμάδα ἀνθρώπων πού βασικά εἶναι  μία οἰκογένεια ὅπου « πόλεμος καί ψέματα» εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένα μαζύ της. Εἶναι παντρεμένη μ᾿ἕναν ἄνδρα πού ὀνομάζεται Ῥόμπερτ Κάγκαν. Αὐτός εἶναι μέλος τοῦ Brookings Institution μία δεξαμενή σκέψις τῶν ΗΠΑ. Ἕνα ἀπό τά πιό σημαντικά Ἰνστιτοῦτα ὅπου οὐσιαστικά δημιουργεῖται ἡ ἀμερικανική ἐξωτερική πολιτική. Θά μποροῦσε κανείς νά ὑποστηρίξῃ ὅτι ὁ Κάγκαν βρίσκεται στό ἐπίκεντρο ὅπου δημιουργεῖται ἡ ἐξωτερική πολιτική. Εἶναι ἕνα ἄτομο μέ πολύ μεγάλη ἐπιρροή καί οἱ ὁμάδες στίς ὁποῖες συμμετεῖχε πρίν τοῦ ἔδωσαν ἕνα δίκτυο ἐπαφῶν σ᾿ὅλο τό State Department,σ᾿ὅλα τά μμε,ἧταν συνεργάτης μέ τόν Bill Crystol κι᾿ἕνα σωρό ἄλλα ἄτομα. Κυττᾶξτε στό βικιπαίδεια τά ὀνόματα,ἕναν κατάλογο ὀνομάτων σάν τό ποιός εἶναι ποιός γιά τό κατεστημένο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί ἐπίσης τοῦ κατεστημένου τῶν μμε,τοῦ λεγομένου « σοβαροῦ κατεστημένου» τῶν μμε.

Ὁ Ῥόμπερτ Κάγκαν εἶναι τό κλειδί διότι αὐτός εἶναι βασικά ὁ ἄνθρωπος πού μέσα ἀπό αὐτό τό τεράστιο κοινωνικό δίκτυο ἐπαφῶν,ἀνθρώπων μέ τούς ὁποίους ἔχει συνεργαστεῖ πρίν,εἶναι αὐτός πού καθορίζει τόν ρυθμό,ὅσον ἀφορᾷ τήν ἀμερικανική ἐξωτερική πολιτική. Εἶναι αὐτός πού πιέζει γιά ἀλλαγή τοῦ ῥωσσικοῦ καθεστῶτος κάτι πού εἶναι τρελλό διότι οἱ Ῥῶσσοι θά πολεμήσουν μέ νύχια καί δόντια γιά νά προστατέψουν τό καθεστώς τους. Αὐτό θέλουν,τούς ἀρέσει πολύ ! 

Καί ἡ ἰδέα καί μόνον πώς οἱ ἀμερικανοί τό πηγαίνουν γιά ἀλλαγή καθεστώτος στήν Ῥωσσία εἶναι παράλογο. Εἶναι τόσο παράλογο σά νά λές πώς τό καθεστώς τῆς Κίνας ἐπιδιώκει ν᾿ἀλλάξῃ τό καθεστώς τῶν ΗΠΑ ! Πιστεύετε πώς θά ἦταν δυνατό κάτι τέτοιο; Διότι αὐτό ἀκριβῶς κάνουν ὁ Ῥόμπερτ Κάγκαν καί ἡ γυναίκα του Βικτώρια Νούλαντ γιά τό καθεστώς τῆς Ῥωσσίας.

Σκέφτομαι πώς θά θέλουν νά ἔχουν ἕναν «νικητή» Ναβάλνι πού εἶναι ἕνας ἁπλός μπλόγκερ ! Ἕνας μπλόγκερ ! ( Ναβάλνι - Ἄλλος ἐπιλεγμένος ! ! ! Ἔχουμε γράψει γι᾿αὐτόν ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ ). 

Ὁ Ναβάλνι λοιπόν,εἶναι ἕνας μπλόγκερ πού συλλέγει εἰδήσεις καί κάνει ἀποκαλύψεις,κάτι σάν τό drudge report τοῦ Matt Drudge . Φαντασθεῖτε λοιπόν τούς Κινέζους νά ἔφτιαχναν ἕναν Matt Drudge γιά νά γίνῃ ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ,ἀνατρέποντας καί καταστρέφοντας τό Σύνταγμα τῶν ΗΠΑ. Τί θά ἔλεγαν οἱ ἀμερικανοί πολίτες γιά τό κινεζικό αὐτό σχέδιο ; Θά ἔλεγαν πώς αὐτοί εἶναι ἐντελῶς τρελλοί ! Ἔ αὐτό εἶναι ἡ Νούλαντ καί ὁ Κάγκαν μέ τό σχέδιό τους. 

Ἀλλά δέν εἶναι μόνοι.Ὁ Ῥόμπερτ Κάγκαν ἔχει ἕναν ἀδελφό πού τόν λένε Φρέντ Κάγκαν. Νά σᾶς διαβάσω ἀπό τό βικιπαίδεια : είναι Αμερικανός καθηγητής πού εργάζεται για το American Enterprise Institute (AEI)( ἄλλη μία δεξαμενή σκέψις !! Κεντροδεξιά...)  και πρώην καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ στο West Point ... Αὐτό τό κεντροδεξιό,συντηρητικό ἰνστιτοῦτο ὡς δεξαμενή σκέψης δέχεται πολλούς συντηρητικούς καί παίρνουν χρηματοδότηση,παίρνουν λεφτά,παίρνουνν ὅλα τά ὡραῖα πράγματα. Ἔχουν τήν δυνατότητα νά δημοσιεύσουν σέ εἰδησεογραφικούς ὀργανισμούς πού τούς βοηθοῦν στήν καριέρα τους. Ὁ Φρέντ Κάγκαν κατά ἕναν περίεργο τρόπο εἶναι κάπως σάν διανοούμενος βασιλιάς,στόν βαθμό πού ὁ ἀμερικανικός συντηρητισμός ἀνησυχεῖ. Καί αὐτός εἶναι ἀδελφός τοῦ Ῥόμπερτ Κάγκαν καί κουνιάδος τῆς Βικτώρια Νούλαντ. Ξέρετε μέ ποιά εἶναι παντρεμένος ὁ Φρέντ; Μέ τήν Κίμπερλυ Κάγκαν. Διαβάζουμε : 

Η Kimberly Ellen Kagan (γεννημένη το 1972) είναι Αμερικανίδα στρατιωτική ιστορικός. Είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου και έχει διδάξει στο West Point , στο Yale , στο Πανεπιστήμιο Georgetown και στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο . Η Kagan έχει δημοσιεύσει στη Wall Street Journal , στους New York Times , στο The Weekly Standard και αλλού. Υποστήριξε την αύξηση των στρατευμάτων του 2007 στο Ιράκ και από τότε έχει υποστηρίξει μια διευρυμένη και αναδιαρθρωμένη αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Αφγανιστάν. Το 2009, υπηρέτησε στον διοικητή του Αφγανιστάν, στρατηγό Stanley McChrystal της ομάδας στρατηγικής αξιολόγησης...είναι η κόρη του Kalman Kessler, ενός Εβραίου λογιστή και δασκάλου από τη Νέα Υόρκη...

Αὐτή λοιπόν ὅπως διαβάζουμε εἶναι δ/ντρια τοῦ " Ἰνστιτούτου γιά τήν μελέτη τοῦ Πολέμου" ,τό ὁποῖο ἔχει ἡ ἴδια ἱδρύσει. Αὐτό λοιπόν δημοσιεύει τά τουΐτς,αὐτές τίς ἀναρτήσεις,αὐτά τά ἄρθρα πού εἶναι τελείως λανθασμένα,σχετικά μέ τήν κατάσταση στήν Οὐκρανία εἶναι ἐντελῶς προπαγανδιστικά καί ἀπολύτως ψεύδη !  Καί ὅλοι οἱ χρήστες τοῦ τουΐτ,ὅλα τά μμε προτιμοῦν νά παίρνουν αὐτά τά ἄρθρα καί ἔτσι ἀναδημοσιεύονται καί ξανά ἀναδημοσιεύονται καί ἔτσι ὅλοι αὐτοί πού τά προωθοῦν ἐπαναλαμβάνουν τίς μπαροῦφες τοῦ Ἰνστιτούτου γιά τήν Μελέτη τοῦ Πολέμου. Γιατί εἶναι χοντρές μπαροῦφες,προπαγάνδα, ψέματα γιά τά κίνητρα τοῦ Ποῦτιν,γιά τήν ἀποτελεσματική μαχητικότητα τῶν Ῥώσσων,ψέματα γιά τό πόσο γενναῖος, μαχητικός καί ἀποτελεσματικός εἶναι ὁ στρατός τῆς Οὐκρανίας. Καί ξέρετε γιατί τό κάνει αὐτό τό συγκεκριμένο Ἰνστιτοῦτο ; Ἐπεί δή προσπαθοῦν νά δώσουν τήν ψευδαίσθηση στήν ἀμερικανική ἡγετική τάξι ὅτι ὁ ῥωσσικός στρατός καί γενικῶς ἡ ῥωσσική ἔνοπλη δύναμις δέν εἶναι κάτι τό ἐξαιρετικό,τό ἴδιαίτερο καί μπορεῖ εὔκολα νά τούς ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀμερικανική ἔνοπλη δύναμις ! 

Ἀξιολόγηση ρωσσικῆς ἐπιθετικῆς ἐκστρατείας ΙΜΠ  
Κι᾿ἔτσι,μέρος αὐτοῦ τοῦ σχεδίου,διότι εἶναι σχέδιο,εἶναι νά ὑποτιμήσουν τήν ρωσσική ἔνοπλη δύναμι καί νά περάσουν ὅτι ἔχουν χαμηλό ἡθικό,ὅτι ὁ ἐξοπλισμός τους εἶναι σκουπίδια καί δέν ἔχουν υλικοτεχνική ὑποστήριξιν. Καί ἐννοῶ πώς τό κάνουν αὐτό πρός τόν κόσμο ἐπεί δή ἔχει ἄγνοια τῶν στρατιωτικῶν θεμάτων σ᾿ἀντίθεσι μ᾿αὐτούς πού ὡς ἰστιτοῦτο πολέμουν,λένε,μελετοῦμε συνέχεια τόν πόλεμο καί τά ξέρουμε ὅλα αὐτά συνεπῶς μποροῦμε νά σᾶς ποῦμε ἡ ῥωσσική δύναμις εἶναι χάλια...Ξέρετε... Χμμ... Οἱ Ῥῶσσοι εἶναι χάλια ἀπό πλευρᾶς ἡθικοῦ,κάνουν ὅλα αὐτά τά πράγματα ὅπως τό νά σκοτώνουν μωρά,ἔγκυες γυναῖκες καί ὅλες αὐτές τίς βλακεῖες καί ψέυδη. Ὅμως τά λέει τό ΙΜΠ πού ξέρει,γνωρίζει καί σοῦ παιρνοῦν στό ὑποσυνείδητο καί πιστεύεις ὅλες αὐτές τίς μποῦρδες καί λές : Εἴμαστε ἀμερική,εἴμαστε τό νούμερο ἕνα,δέν χάσαμε ποτέ κανέναν πόλεμο...

Στήν πραγματικότητα ὅμως ἦταν οἱ Ρῶσσοι πού πῆραν τό Βερολίνο στόν Β΄Π.Π. ! 

Ἔτσι πείθεται ὁ κόσμος ἀπό τό ΙΜΠ τῆς Κίμπερλυ Κάγκαν,τῆς συζύγου τοῦ Φρέντ Κάγκαν, ἀδελφοῦ τοῦ Ῥόμπερτ Κάγκαν πού εἶναι σύζυγος τῆς Βικτώρια Νούλαντ καί πού ὅλοι ἕναν σκοπό ἔχουν τήν ἀνατροπή τοῦ Ποῦτιν. Τήν ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος τῆς Ῥωσσίας. 

Αὐτοί οἱ 4 πιέζουν γιά πόλεμο μέ τήν Ῥωσσία καί πείθουν τούς ἀμερικανούς πώς μποροῦν νά κερδίσουν αὐτό τόν πόλεμο κάτι πού δέν εἶναι καθόλου ἀλήθεια. Ἔχετε ὑπ᾿ὅψιν σας πώς ἡ Οὐκρανική ἔνοπλη δύναμις ἐκπαιδεύτηκε σύμφωνα μέ τά πρότυπα τοῦ ΝΑΤΟ.Σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἔτσι θά μπορούσατε νά πεῖτε πώς αὐτός ὁ στρατός ἦταν ὁ μεγαλύτερος στρατός τοῦ ΝΑΤΟ στήν Εὑρώπη. Πού ἐπί 8 χρόνια ἐκπαιδεύτηκε ἀναλόγως στίς ἀψιμαχίες χαμηλοῦ ἐπιπέδου μεταξύ Οὐκρανίας καί τῆς περιοχῆς τοῦ Ντονμπάς. Ἔτσι ἦταν οἱ καλλύτερα ἐκπαιδευμένοι,καλλύτερα ἐξοπλισμένοι,μέ τήν μεγαλύτερη ἐμπειρία μάχης. Καί τούς διώχνουν οἱ Ῥῶσσοι ! Οἱ Ῥῶσσοι τούς ἐξοντώνουν ! Εἶναι μία τραγωδία ! 

Τό καθεστώς Ζελένσκυ θά ἔπρεπε τοὐλάχιστον ἕνα μῆνα πρίν,νά ἔκανε μήνυση γιά εἰρήνη διότι κάθε ἡμέρα πού περνᾷ 500 Οὐκρανοί πεθαίνουν γιά τό τίποτα. Ἐπεί δή δέν μποροῦν νά νικήσουν. Καί αὐτά τά 4 ἄτομα,αὐτή ἡ διαβολο-οἰκογένεια μέ τήν τάση γιά πολέμους καί ψεύδη συνεχίζει νά χειραγωγῇ τούς ἀμερικανούς καί συνεχίζουν νά πιέζουν γιά πόλεμο. 

Ξέρετε ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί ἐχθροί; Ὄχι,δέν εἶναι οἱ Ῥῶσσοι,δέν εἶναι οἱ Οὐκρανοί εἶναι αὐτή ἡ οἰκογένεια. Ἡ οἰκογένεια Κάγκαν καί οἱ ἄνθρωποι πού συμπλέουν μαζύ τους. Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός ἐχθρός. Εἶναι αὐτοί πού πιέζουν γιά ἕναν πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ καί Ῥωσσίας πού δέν ἔχουν τίποτα ἀπολύτως ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου,ἀλλά αὐτή ἡ οἰκογένεια,γιά λόγους πού πρέπει νά ἐξηγήσουν,πιέζουν ἀνηλεῶς καί ἔχουν τούς μοχλούς καί τίς ἐπαφές στά κλιμάκια τῆς ἐξουσίας καί τῶν μμε γιά νά πιέσουν πρός τήν κατεύθυνση τοῦ πολέμου μέ ἐπιτυχία. 

Ἐσεῖς στήν Ἀμερική,ἐσεῖς στήν Εὐρώπη,ἐσεῖς ἡ οἰκογένειά σας,ἡ πόλις σας μπορεῖ νά πυροδοτηθῇ ἀπό πυρηνική φωτιά ἐξ αἰτίας τῆς Κίμπερλυ Κάγκαν,τοῦ Φρέντ Κάγκαν,τοῦ Ρόμπερτ Κάγκαν καί τῆς Βικτώρια Νούλαντ. Καταλάβετε τί ἀκριβῶς συμβαίνει ! 

Ἀπό Γκονζάλες Λίρα 


Γιά τήν μεταφορά τῶν ὑποτίτλων :

Ἡ Πελασγική

26 σχόλια:

 1. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μας λέει ότι η πολιτική για την πανδημία πρέπει να είναι και πολιτική για το κλίμα… έρχονται κλιματικά lockdown

  https://twitter.com/Resist_05/status/1525972379637514241

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ-ΑΧΑΡΝΑΙ 🌹

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τώρα πού ἔχει γίνει ἡ ἀρχή ποιός νά τούς σταματήσῃ ; Θά ἔχουμε κλειδώματα γιά τό παραμικρό κι᾿ἀναλόγως τί τούς βολεύει.Τά πλήθη ἔχουν ὑποταχθεῖ ἄλλως τε...

   Καλησπέρα ἀγαπητή Ἀγγελική !

   Διαγραφή
 2. Χαν,χαχανος,χαχανάτο,κωλοχανείο.... ;)
  Κάγκαν,Genghis "Khan"=Χαν.
  Khan=Kagan=King!Οι χαζάροι ονόμαζαν τον βασιλιά τους κέγκαν!Όπως βλέπουμε ο Βασιλεύς μάλλον δεν έχει καμια σχέση με την λέξη King.
  Khazar Khaganate-Khanate=Χαζαρικο χαχανάτο-χανάτο.
  Όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για μια υψηλά ιστάμενη οικογένεια της συγκεκριμένης ράτσας........

  Απλός ανώνυμος σχολιαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πελασγική, τα συγχαρητήριά μου !!!

  http://esxatianasxesi.blogspot.com/2022/05/blog-post_708.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐπίσης Διηνέκη πού ἐπισημαίνεις τόν τόπο γεννήσεώς του,τήν δική μας Ἀθήνα ! Καί βεβαίως ὅλα τά ὑπόλοιπα. Καί τά δύο παιδιά,Διηνέκη,παίζουν στά δάχτυλά τους τήν Ἀρχαία Ἑλληνική Ἱστορία καί δή τόν Πελοποννησιακό πόλεμο,ὅπως ἀκριβῶς τά γαλούχησε ὁ πατήρ τους Ντόναλντ :

   ...Θεωρώντας τον εαυτό του ως Έλληνα στην ίδια του την ψυχή, ο Ντόναλντ Kagan είπε κάποτε ότι εμπνεύστηκε από την «αξιοσημείωτη υπόθεση ότι το ανθρώπινο ον δεν είναι ασήμαντο». Ήταν συγγραφέας πολλών βιβλίων για την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, ιδιαίτερα μιας αναγνωρισμένης και δημοφιλής τετράτομης σειράς για τον καταστροφικό Πελοποννησιακό Πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης.
   «Μια μελέτη του Πελοποννησιακού Πολέμου είναι μια πηγή σοφίας για τη συμπεριφορά των ανθρώπων κάτω από τις τεράστιες πιέσεις που επιβάλλονται από τη θερμή πανούκλα και τις εμφύλιες διαμάχες», έγραψε το 2003, «και τα όρια εντός των οποίων πρέπει αναπόφευκτα να λειτουργήσει»...( https://eu.dispatch.com/story/news/politics/2021/08/12/donald-kagan-ohio-state-yale-historian-greece-neo-conservative-dies/8108246002/ )

   Καλησπέρα Διηνέκη !

   Διαγραφή
  2. Μάς «γλεντάνε» οι Χάζαροι. Στην κυριολεξία. Το ξέρεις ότι, ο Chaim Azriel Weizmann (ο πρώτος Πρόεδρος τού Ισραήλ - Χάζαρος από τη Ρωσία) γνώριζε ΑΠΤΑΙΣΤΩΣ Αρχαία Ελληνικά;

   https://en.wikipedia.org/wiki/Chaim_Weizmann

   Διαγραφή
  3. Μά ἔχουμε βάλλει ἀνἀλογο θέμα,μέ τήν Ἀρχαία Ἑλληνική καί τόν Δαυΐδ Μπέν Γκουριόν :

   « ... Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έθεσε ως όρο να μη μιλήσουν για πολιτική αλλά για τον Πλάτωνα, τον αγαπημένο του φιλόσοφο...

   Με κάποια αυταρέσκεια και υπερηφάνεια ο Μπεν Γκουριόν αναφέρει ότι διαβάζει και καταλαβαίνει τα αρχαία κείμενα από την αττική διάλεκτο ως την αλεξανδρινή, αλλά δεν μπορεί να βρει άκρη με την δημοτική, την οποία θεωρεί ως γλώσσα παρακμής. ...
   ( https://sxolianews.blogspot.com/2016/08/blog-post_65.html)

   Ὁ ἱδρυτής τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί πρῶτος πρωθυπουργός του.

   Καί ὁ πρῶτος πρωθυπουργός καί ὁ πρῶτος πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ,ὁμιλοῦν καί διαβάζουν ἀπταίστως τήν ἀρχαία ἑλληνική. Ἔτσι ἀκριβῶς Διηνέκη !

   Τί πρέπει νά μᾶς λέει αὐτό ; ...................

   Διαγραφή
  4. Ότι μάς γλεντάνε... και εμείς καθόμαστε σαν καραμαλάκες και τους κάνουμε χάζι...

   Διαγραφή
  5. Μη ξεχναμε και το βιβλιο του αρχιραββινου: "τα εβραικα ειναι αρχαια ελληνικα"
   720 σελιδες παρακαλω....

   Διαγραφή
 4. Τα εν λογω μπουμπουκια του παροντος αρθρου, οι εβραιοι Καγκανς (πραγματικο τους ονομα Καγκανοβιτζ) ειναι βλασταρια του εβραιου αρχιδολοφονου του αλλου εβραιου, Ιωσηφ Τζουκασβιλι, Ελεαζαρ Μωϋσεγιεβιτζ Καγκανοβιτζ.
  Για το ποιον του Λαζαρου Καγκανοβιτζ και διοργανωτη του Λιμου στην Ουκρανια με 10 εκατομυρια νεκρους απο την πεινα (αυτα κι αν ειναι ολοκαυτωματα οχι κατι αλλα μαϊμου) μπορουμε να δουμε εδω:
  https://rense.com/general11/stal.htm
  Ο Ελεαζαρ Καγκανοβιτζ ειχε μια εγκληματικη σταδιοδρομια εναντιον της Ανθρωποτητας και οχι μονο εναντιον της Χριστιανικης Ρωσσιας, ενα διαρκες εγκλημα που συνεχιζουν απτοητοι οι σημερινοι "αμερικανοι" Καγκαν-οβιτζ απογονοι αυτου του αρχιδολοφονου.

  Και αυτοι οι αρχιδολοφονοι κατηγορουν τον Πουτιν για .....εγκληματα πολεμου. Αυτα τα διποδα ζωα, πραγματικοι χοιροι που ανηκουν σε χοιροστασιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίσης επειδή ειδα καποια σχόλια για τους Γλυξμπουργκ, μην ξεχνατε οτι ειναι παντρεμένοι με Χαζάρες και φυσικά δεν είναι ο ελληνικός βασιλικός οίκος, ελληνικός οίκος είναι οι ΑΙΑΚΙΔΕΣ ΤΕΛΟΣ

   Διαγραφή
  2. Δέν ξέρω ἄν ἔχουν σχέσι μέ τήν ἐν λόγῳ οἰκογένεια Καγκάνοβιτς ἀπό τήν Οὐκρανία,πολύ πιθανό,ἀλλά ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἐλεάζαρ Καγκάνοβιτς ἀπό ἕναν πρόπάππο του ὀνόματι Ἀαρών ( 1820) περνᾷ στόν Μπέντζαμιν (1837) μετά στόν Μωϋσή ( 1861) καί ἐν τέλει τόν Ἐλεάζαρ ( 1893)
   Ὅλοι Καγκάνοβιτς ἐκτός ἀπό ἕνα παιδί Μιχαήλ ( 1857),υἱός τοῦ Ἀαρών,πού τό ἔκανε Κοέν. Προφανῶς θά ἔγινε ῥαββίνος...

   Τί νά πῶ,πρέπει νά ἐρευνηθοῦν ὅλα τά ὀνὀματα νά ᾿δοῦμε ἄν κάποιοι βρέθηκαν στήν περιοχή τῆς Λιθουανίας τῆς Τσαρικῆς Ῥωσσίας.Δέν εἶναι ἀπίθανο.

   Ἐπιεικῶς τά θύματά του ἦσαν 15.000.000 !!! Καί αὐτός πέθανε σέ βαθιά γεράματα,97 χρονῶν ! Κατάλαβες ;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 5. https://www.unz.com/wp-content/uploads/2022/05/FSj7H8bXsAMiwI--600x630.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπαντέρα ζεῖς ἐσύ τούς ὀδηγεῖς !

   https://sxolianews.blogspot.com/2022/01/blog-post_7.html

   Διαγραφή
 6. Έγινε χθές μια αναφορά από τον Ελλάς 21 για την συνάντηση Βενιζέλου ,Μπακογιάννη και Καιρίδη στα Χανιά ,για συνέδριο που γίνεται μαζί με Ευρωπαίους και διάφορα θέματα, εν μεσω επίσκεψης στης ΗΠΑ του Μητσοτάκη.Έγραψε ένας δημοσιογράφος κάτω από φωτογραφία με τους τρείς προαναφερόμενους(Βενιζέλος,Μπακογιάννη και Καιρίδη,για κάτι που θα έρθει σύντομα(Εσχατη Γραμμη διαβαζεις και εσυ:)..., αναρωτιέται ο άλλος δημοσιόγραφος που έκανε την ανάρτηση , τι να σημαίνει άραγε αυτό;βιβλίο;κοινή συζήτηση ή κάτι μεγαλύτερο...σε μεταγραφή ας πούμε.Διάβασε ρε φίλε Εσχάτη Γραμμή να δείς τι έρχεται. ο Βενιζέλος είναι η Νούλαντ(ούνα φάτσα, ούνα ράτσα) της Ελλάδας κατά την γνώμη μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ζ τους εχει βάλει μπροστά και τους πυροβολεί διαρκώς.

   Διαγραφή
  2. Είμαστε «σκληρά καρύδια» στο Κίνημα 21

   Διαγραφή
 7. Ο Ζ ΕΔΩΣΕ ΡΕΣΙΤΑΛ ΣΗΜΕΡΑ. Και σας έκανε και μια επισήμανση που παει στο παρελθον. Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πράγματι! Ἄν καί κάθε ἐκπομπή του εἶναι συλλεκτική! Κατέστη τό sine qua non τῆς ἠμέρας.

   Διαγραφή
 8. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους λένε ότι ο #BillGates δεν υποστηρίζει την εμφύτευση μικροτσίπ!
  Δείτε πως χρηματοδοτεί μια εταιρία με #microchip για να εμφυτεύονται υποδόρια σε γυναίκες για αντισύλληψη, ώστε να μην γεννούν & να ελαττωθεί ο πληθυσμός!
  #Depopulation #GreatReset

  https://twitter.com/stevemad13/status/1525949056819908611?cxt=HHwWhsC-0aKloa0qAAAA

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ-ΑΧΑΡΝΑΙ 🌹

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ακόμα μία εξαιρετική καί καλοψαγμένη ανάρτηση, πολλά ε ύ γ ε !
  Καί τώρα, συζητήσεως γενομένης καί γιά νά έχουμε 'καλό ερώτημα', μήπως χρήσιμο θά ήταν νά θυμηθούμε άπαντες οι απέραντα εύπιστοι καί απερίγραπτα αφελείς ιθαγενείς της Μπανανίας που ονομάζεται Μητσοτακιστάν, ΠΟΙΟΙ & ΠΟΙΕΣ εκ των πολιτικών "μας" οικογενειών, εκλήθησαν καί μίλησαν - κατά καιρούς - σέ αυτό τό "διάσημο" Ινστιτούτο, τό 'Μπρούκινγκς' ; ; ;
  Άν θυμώμαστε καλά, υπάρχει καί πλούσιο φωτογραφικό υλικό....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Ἰωάννη Καποδίστρια,εὐχαριστῶ.
   Ὅσο γιά τό Brookings καί τό κάθε εἴδους ἰνστιροῦτο ἀνά τόν κόσμο,δυστυχῶς ὁ ῤόλος τους,ἕνα περίεργο πρᾶγμα βρέ παιδί μου,μά πάντα νά ἐξυπηρετῇ κάποιους πολύ συγκεκριμένους...!

   Γιά τίς οἰκογένειες δέν εἶναι καί τόσο δύσκολο νά μαντέψῃ κανείς. Οἱ συνήθεις ὕποπτες...( Παπανδρέου,Μητσοτάκη,Καραμανλή) ἀλλά καί κάθε ἕνας πολιτικάντης πού ἔρχεται στήν ἐπικαιρότητα.

   Καί ὅπως ἔγραψα στό ἀνάλογο θέμα :
   Ἔτσι ἔρχονται κοντά ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλον,ἔτσι συνεργάζονται ἀποβλέποντας σέ κοινούς σκοπούς. Σκοπούς διεθνιστικοῦ χαρακτῆρα πού ἔρχονται πολλές φορές σἐ σύγρουση μέ τά συμφέροντα τῆς Χώρας τους. Δέν τούς νοιάζει διότι αὐτό πού ὑπηρετοῦν ἔχει ἀξία γι᾿αὐτούς.
   ( https://sxolianews.blogspot.com/2022/05/blog-post_17.html)

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἰωάννη Καποδίστρια κι᾿εὐχαριστῶ !

   Διαγραφή
 10. Ἀγαπητέ ἀνώνυμε,ἀπευθύνομε σ᾿ἐσένα πού τό σχόλιό σου ξεκινᾷ : «Στο σχολιο μου περι των εβραιων Καγκαν-οβιτζ, ...» θά δημοσιεύσω τό διορθωμένο σχόλιό σου,ἐάν τό διορθώσῃς,διότι αὐτό ἔχει κάπως τραβηγμένους χαρακτηρισμούς. Σέ παρακαλῶ,ἄς εἴμαστε λίγο προσεκτικοί.

  Σ᾿εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εχει ενοχλήσει η αναλυση του Κ21 και του Ζώη μαζί με τον Διηνέκη. Ήδη οι έμμισθοι φτωχοδιάβολοι και τσίπηδες νατολάγνοι του διαδικτύου λέν τα δικά τους. Αυτό σημαίνει ότι Ζ Διηνέκης Χατζάρας και εσείς έχετε δίκιο και χτυπήσατε φλέβα. Μην τους αφήσουμε να καλύψουν την αλήθεια με τις φαραωνικές φανφάρες στις ΗΠΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνῶ ἀπολύτως ὅτι ὁ ἀγῶνας πού κάνουν οἱ ἐπικεφαλής τοῦ Κίνημα21,εἶναι πανάξιος καί ἀνοίγει μάτια καί μυαλά.Ὀπότε σαφῶς ἐνοχλεῖ τό Σύστημα καί τίς μαριονέτες του.
   Ὅσον ἀφορᾷ τό ἄτομό μου,ἡ συμβολή μου στήν ἔρευνα δέν μπορεῖ μέ τίποτα νά συγκριθῇ μέ τούς ἀνωτέρῳ. Μία ἐλάχιστη συμβολή ἡ δική μου.( καί δέν τό λέω ἀπό μετριοφροσύνη,ἔχω ἐπίγνωσιν).

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Τωρα 'ακουσα την σημερινη εκπομπη απο το youtube διοτι δεν μπορουσαν να την σηκωσουν στο FB. Ακόμα καλυτερη αναλυση.

   Διαγραφή