" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Ποιοί ἀγωνίζονταν γιά Παγκόσμιαν Τάξιν καί Παγκόσμιαν κυβέρνησιν


Αὐτοί,τούς ὁποίους ἔχουν κάνῃ σύμβολα τῆς εἰρήνης,τοῦ ἀνθρωπισμοῦ,τῶν ...ἐπαναστάσεων καί τῶν ...μεγάλων ἰδεῶν καί τοῦ ...προοδευτισμοῦ! 

Τζαβαχαρλάλ Νεχροῦ : ὁ πρῶτος πρωθυπουργός τῆς ἀνεξαρτήτου Ἰνδίας. Πατέρας τῆς μετέπειτα πρωθυπουργοῦ Ἰντίρας Γκάντι καί παπποῦς τοῦ Ῥατζίβ Γκάντι,διαδόχου στήν πρωθυπουργία τῆς μητρός του Ἰντίρας. Ἀλλά κυρίως,μαθητής τοῦ Μαχάτμα Γκάντι


Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ ἀγγλομορφωμένου Νεχροῦ γιά τίς ...ἀνάγκες τῆς ἐξουσίας...! 
Ὅλοι καταγόμενοι ἀπό τήν πανίσχυρη πολιτικῶς καί πλουσιότατη οἰκογένεια Νεχροῦ καί τήν οἰκογένεια Γκάντι (γάμος Ἰντίρας μέ τόν ἀνηψιό τοῦ Μαχάτμα Γκάντι). 
Ἀγγλοθρεμμένοι καί ἀγγλομορφωμένοι... 

 29/10/1949,ἐφημερίς «Ἐλευθερία»


Καταλάβατε ποῦ ἐβασίζετο ὁ ἐθνικισμός τῶν Ἰνδῶν; Πῶς ἀλλιῶς ἡ Ἰνδία,μέχρι σήμερα,θά ἦταν στά χέρια,κυριολεκτικῶς,τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν, νά τῆς «τρῶνε» ὅ,τι ἔχει καί δέν ἔχει ἀλλά καί νά κατέχουν τήν περίοπτη θέσιν της.Ἄν τε τώρα νά ἐξηγήσῃς στούς Ἰνδούς πού ζοῦνε ἀγκαλιά μέ τίς ἀγγελάδες,πώς μόνον ...ἀνεξάρτητοι δέν εἶναι...! Κανονίζουν γι᾿αὐτό οἱ ...προοδευτικές δυνάμεις...

Βρέ,ῥίχτους στόν Γάγγη καί τόν Βραχμαπούτρα, κι᾿ἄστους...

Υ.Γ. Θυμᾶστε τήν ἐταιρεία τῶν Ῥάλληδων στήν Ἰνδία; Tata Chemicals (ΕΔΩ). Τῶν Ῥάλλη (Ῥαούλ),ἔτσι; 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου