" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019

Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος ΣΤ΄)


«Πᾶσα δημοκρατία διέρχεται διαφόρων σταδίων.Τό πρῶτο μοιάζει μέ τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς μανίας τυφλοῦ ῥιπτωμένου τῆδε κακεῖσε.Τό δεύτερον εἶναι τῆς δημαγωγίας ἀπό τήν ὁποία γεννᾶται ἡ ἀναρχία.Ἔπειτα ἔρχεται ἀναποφεύκτως ὁ δεσποτισμός.Ὄχι δεσποτισμός νόμιμος καί δεδηλωμένος καί ἑπομένως ὑπεύθυνος,ἀλλά δεσποτισμός ἀόρατος καί ἄγνωστος πλήν αἰσθητός δεσποτισμός ἀσκούμενος ἀπό μυστική ὁργάνωσι ἡ ὁποία ἐνεργεῖ ἄνευ εὐσυνειδησίας,καθ᾿ὅσον ἐνεργεῖ ὑπό τήν σκέπην διαφόρων πρακτόρων,τῶν ὁποίων ἡ ἀλλαγή ὄχι μόνον δέν βλάπτει,ἀλλά καί τήν ἐνισχύει ἀφοῦ τήν ἀπαλλάσει  ἀπό οἰκονομικές δαπάνες γιά μικρές ἐκδουλεύσεις...» (Πρωτόκολλο 4ο,ἀπό : Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών» )


Λεωνίδας Κύρκος,κατάγεται,ἀπό τήν πλευρά τοῦ πατρός του Μιχαήλ,ἀπό τό Σαμάκοβο τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης :

Σαμόκοβο, Σαμάκοβο, Σαμακόβι, Ντεμίρκιοι, Σιδηροχώρι. Ο οικισμός δημιουργήθηκε περί το 1550, σε ένα οροπέδιο στην οροσειρά της Στράντζας στην Αν. Θράκη, 25 χιλ. από τα παράλια του Εύξεινου Πόντου, 60 περίπου χλμ ανατολικά των σαράντα Εκκλησιών. Το χωριό δημιουργήθηκε λόγω της ανεύρεσης σημαντικών κοιτασμάτων εξαιρετικής ποιότητας σιδήρου.( μπορεῖτε νά διαβάσετε ὁλόκληρη τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ,ἐδῶ)

Καί ἀπό τήν μητέρα του,Ἰωάννα Θαλασσινοῦ,ἀπό τό Ἠράκλειο Κρήτης. Πῶς βρέθηκε ὁ Σαμακοβίτης Μιχαήλ Κύρκος στήν Κρήτη;

Διαβἀζουμε πώς εἶχε διατελέσῃ δ/ντής τῆς Ἐμπορικῆς Σχολῆς Σάμου,Ἠρακλείου Κρήτης,Βόλου καί Θεσσαλονίκης. Δέν ἦταν τυχαίος,ἐννοεῖται...
Προφανῶς,λοιπόν,ὅταν ἦταν δ/ντής τῆς Ἐμπορικῆς (ἐπόριο,χμμ...)Σχολῆς Ἠρακλείου,ἔγινε τό συγγενολόϊ μέ τήν Θαλασσινοῦ. Καί ἡ οἰκογένεια Θαλασσινοῦ δέν ἦταν τυχαία ! Φαίνεται νά ἔχῃ ῥίζες ἀπό τήν Χῖον ( μέ γάμους μέ Ῥοδοκανάκηδες ! μάλιστα...) καί ἐάν κρίνουμε ἀπό τόν ἀείμνηστο σκηνοθέτη Ἐρρῖκο Θαλασσινό ὁ ὁποῖος ἦταν υἱός μεγάλου δικηγόρου στό Ἠράκλειο Κρήτης,ἀντιλαμβανόμεθα πώς ἡ οἰκογένειες δέν ἑνώθηκαν τυχαίως...

Ἄλλως τε,ἐκεῖνα τά χρόνια καί λίγο πρό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς,ἕνας δ/ντής Ἐμπορικῆς Σχολῆς προφανῶς καί δέν συγκαταλέγεται ἀνάμεσα στούς ἀναξιοπαθοῦντες συνέλληνες τοῦ Πόντου,τῆς Ἰωνίας καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Τό 1924,ἀναφέρεται ὡς ἔτος γεννήσεως τοῦ Λεωνίδα. Ἤτοι 2 χρόνια μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή. Οἱ διωγμοί στήν Ἀνατολική Θράκη εἶχαν ξεκινήσῃ,ἀρκετά χρόνια πρίν ( τοὐλάχιστον μέ τήν ἐπιβολή τοῦ Κεμάλ ἀπό τό κίνημα τῶν νεοτούρκων,1908. Κῦττα σύμπτωσις ἔ ; Κίνημα γιά τήν ἐπιβολή Κεμάλ στήν τουρκία,μέ ἀπώτερο στόχο τόν ἀφανισμό τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου,κίνημα στήν Ἑλλάδα,ἕναν χρόνο μετά, τό 1909, γιά τήν ἐπιβολή τοῦ Μπενί Σελόν καί μέ ὅτι εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα αὐτό - κυρίως τόν ἐθνικό διχασμό ) Κλείνουμε τήν παρένθεσιν καί συνεχίζουμε.


Τό διακεκριμένο μέλος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος,Μιχαήλ Κύρκος
 Στά 1915 σημειώθηκε ὁ πρῶτος διωγμός τῶν Σαμακοβιτῶν καί τό 1922 ἡ ὁριστική ἐγκατάλειψις . Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς Σαμακοβίτες βρέθηκαν στήν περιοχή τῆς Ῥοδόπης 10χλμ. νοτίως τῆς Κομμοτινῆς ὅπου βρίσκεται τό Νέο Σιδηροχώρι.

Προφανῶς ὁ Μιχαήλ Κύρκος μόνον ὡς καταγωγή μπορεῖ νά ἀναφερθῇ ὡς Σαμακοβίτης.
Καί μάλιστα μετά τόν γάμο του (ἤ έξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ δόθηκε ἡ ἀνάλογος ...ὥθησις ...),ἀσχολήθηκε μέ τήν πολιτική !

Διαβάζουμε ἀπό τήν σελίδα τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος ,τῆς ὁποίας ἀποτελοῦσε διακεκριμένο μέλος  :

Διευθυντής των Εμπορικών Σχολών Σάμου, Ηρακλείου Κρήτης, Βόλου και Θεσσαλονίκης. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή αναμίχθηκε με την πολιτική. Το 1926 ορκίσθηκε υπουργός Υγιεινής, Προνοίας και Δημόσιας Αντιλήψεως, στην κυβέρνηση Α. Ζαΐμη. Εξελέγη κατ επανάληψη με τις κυβερνήσεις συνασπισμού υπουργός. Με τον Γ. Καφαντάρη ίδρυσαν το Προοδευτικό Κόμμα. Το 1933 διορίσθηκε μέλος της Εθνικής κυβέρνησης συνασπισμού. Εξελέγη βουλευτής Δράμας το 1933. Το 1934 έγινε Υπουργός Προνοίας στην κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη. Το 1935 εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης και με άλλους βουλευτές ίδρυσαν ανεξάρτητη Δημοκρατική ομάδα. Κατά την Μεταξική δικτατορία εκτοπίστηκε επί 2ετια (1938-40). Μετά τον Β΄Π.Π. ίδρυσε το Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό κόμμα και το 1945 μετέσχε στο συνασπισμό του ΕΑΜ. Έγινε διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερη Ελλάδα. Το 1947 συνελήφθη και φυλακίσθηκε επί 3ετία. Το 1951 επανεκλέγεται βουλευτής Αθηνών με την Ε.Δ.Α . Συνεργάστηκε πολιτικά με τον Ν. Πλαστήρα το 1952. Παράλληλα με την πολιτική ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία ως διευθυντής της Εφημερίδας των Προσφύγων, το 1923-25 στον Ελεύθερον Λαόν, το1929-32 στη Θεσσαλονίκη και τον Νέον Πολίτη 1936-38. Πέθανε πάμπτωχος αλλά υπερήφανος και ασυμβίβαστος.(ἐδῶ)

Γιά τό :  ὑπερήφανος καί ἀσυμβίβαστος. Ποῦ τό εἶδε ὁ συντάκτης; Ἐδῶ τόν βλέπουμε νά ἔχει περάσῃ ἀπό ὅλους τούς χώρους : Ζαΐμηδες,Καφαντάρηδες,Τσαλδάρηδες ! Μέχρι πού εἶδε τό «φῶς τό ἀληθινόν» μέσα ἀπό τόν κομμουνισμό. 

Ἀλλά καί πάλι :

« ...συμμετείχε και στη συγκρότηση της ΕΔΑ (1951), βάζοντας όμως βέτο στη συμμετοχή του κρατούμενου Μπελογιάννη στα ψηφοδέλτια -που θα μπορούσε να του δώσει βουλευτική ασυλία και να βάλει επιπλέον εμπόδια στην εκτέλεσή του ». (ἐδῶ)

Ξανά,χμμ... Γιά τόν ὑπερήφανο,ἀσυμβίβαστο,κομμουνιστή καί διακεκριμένο μέλος τῆς μασονικῆς στοᾶς,Μιχάλη !Ἔπ, καί ὁ πατέρας τοῦ ...ἱστορικοῦ ἡγέτου τῆς ἀριστερᾶς,Λεωνίδα Κύρκου,διακεκριμένον μέλος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος; ! ! !

Προοδευτισμός καί δημοκρατία ! Μεγάλες «ἰδεολογίες»,«τεράστιες ἀξίες» τίς ὁποῖες ἐπιτυχῶς μετέφερε στόν υἱόν του Λεωνίδα ( τί ὅνομα... ! ):

Αὐτός ἀνέπτυξε κομμουνιστική δρᾶσιν,ἀπό μικρός.Τέτοια,πού δέν τόν ἄφησε νά ὁλοκληρώσῃ τίς σπουδές του (ὑπῆρχε καί ἄλλος λόγος,θά τό δοῦμε παρακάτω...). Μέλος τῆς ΕΠΟΝ (κομμουνιστική νεολαία) ἔδρασε κυριολεκτικῶς ἐκεῖ ὅπου ἔπρεπε ! Ὅποιο βιογραφικό καί νά διαβάσετε,στό διαδίκτυο,δέν θά βρεῖτε τήν βρωμερή καί ὕπουλη συμμετοχή του στόν θάνατο τοῦ Κίτσου Μαλτέζου,ἐκτός ἐλαχιστοτάτων σελίδων πού ἔχουν ἀναφερθῇ στήν ὑπόθεσιν.

Ο Χρήστος (Κίτσος) Μακρυγιάννης-Μαλτέζος, Έλληνας αντιμοναρχικός εθνικιστής, φοιτητής της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος χαρακτηρίσθηκε από συγχρόνους του λογίους και πολιτικούς, ως ο Ίων Δραγούμης της γενιάς του, τρισέγγονος και τελευταίος, σε ευθεία γραμμή, άνδρας απόγονος του στρατηγού και αγωνιστή της εθνεγερσίας του 1821, Ιωάννη Μακρυγιάννη, µια από τις κυρίαρχες μορφές του ΜΗ εαμικού συνασπισμού στους πανεπιστημιακούς χώρους, γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1921 στην Αθήνα όπου και δολοφονήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1944 από μέλη του κομμουνιστικού Ε.Λ.Α.Σ. Σπουδάζουσας.

Ως μαθητής ο Κίτσος εντάχθηκε στην «Ε.Ο.Ν.», την οργάνωση νεολαίας του εθνικού καθεστώτος της «4ης Αυγούστου» του Ιωάννη Μεταξά...Τον Οκτώβριο του 1940, λίγες μέρες πριν την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Μαλτέζος εισήλθε στη Νομική Σχολή Αθηνών...ζήτησε να καταταγεί εθελοντής, όμως δεν έγινε δεκτός λόγω ηλικίας.Το καλοκαίρι του 1941, ο Μαλτέζος γνώρισε τον εθνικιστή ποιητή Άγγελο Σικελιανό...
Το 1942, ο Μαλτέζος ως φοιτητής Νομικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εντάχθηκε στην «Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας» [«Ο.Κ.Ν.Ε.»], όπου ανήλθε στην ιεραρχία και ανέλαβε καθήκοντα στρατολόγου  και καθοδηγητή για τα νέα μέλη, ενώ λόγω των ικανοτήτων έγινε γνωστός ως ο «Κόκκινος Τσάρος» ή «γιος του Λένιν»... 
Λίγους μήνες μετά,τον Σεπτέμβριο του 1942 ο Μαλτέζος απομακρύνθηκε και αποχώρησε από την «Ο.Κ.Ν.Ε.» θεωρώντας ότι στόχο είχε να επιβάλλει τον κομμουνισμό, αιματοκυλώντας την Ελλάδα όπως αποκάλυψε στη Ναταλία Μελά και όχι να αντισταθεί στους Γερμανούς. Δεν ανέχεται την κοροϊδία, αποσύρεται διακριτικά, πολύ απογοητευμένος και πικραμένος. Η κομμουνιστική νεολαία βλέποντας την μεταστροφή του προσπαθεί αρχικά να τον μεταπείσει...Τόν Φεβρουάριο του 1943,μέ πρωτοβουλία του ΚΚΕ ιδρύεται η ΕΠΟΝ ( σημ. Πελασγ. γιά νά ὑπάρχῃ σύγχυσις μέ τήν μεταξική ΕΟΝ,ἀντιλαμβάνεσθε...)
...Η εγκατάλειψη του κομμουνιστικού στρατοπέδου από τον Μαλτέζο, προκάλεσε το φόβο, τις υποψίες και το μίσος, των πρώην συντρόφων του, οι οποίοι άρχισαν να επιτίθενται εναντίον του με τις συνήθεις ψευδείς κατηγορίες..Τον Μάρτιο του 1943 ο Μαλτέζος εντάχθηκε στην ένοπλη εθνικιστική αντιστασιακή οργάνωση «Ρωµυλία-Αυλών-Νήσοι» [«Ρ.Α.Ν»]. Η Ρ.Α.Ν. συμμετείχε στη δημιουργία του μετωπικού Εθνικού Συνδέσμου Ανωτάτων Σχολών [Ε.Σ.Α.Σ.], σπουδαστική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στα Πανεπιστήμια...  αποχώρησε από την «Ρ.Α.Ν», εντάχθηκε στην οργάνωση η οποία από την αρχή προσέλκυσε πολλούς φοιτητές που ανήκαν στην Ιερή Ταξιαρχία και αποτέλεσε το αντίπαλο δέος της Ε.Π.Ο.Ν., της κομμουνιστικής οργανώσεως νεολαίας...
Στις 11 Ιανουαρίου 1944, την ημέρα που Αγγλικά και Αμερικανικά αεροπλάνα βομβάρδισαν τον Πειραιά, με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες, ο Ε.Σ.Α.Σ. ανέλαβε την περίθαλψη των τραυματιών στους χώρους του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου O Ερυθρός Σταυρός αναλαμβάνει να στέλνει καζάνια με συσσίτιο και τον έλεγχο του συσσιτίου διατηρούν οι φοιτητές του Ε.Σ.Α.Σ., με ένοπλη περιφρούρηση.
Την ίδια περίοδο το Κ.Κ.Ε. αποφάσισε τη δολοφονία του «όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν». 

μέλη του μέλη του Ε.Λ.Α.Σ. Σπουδαστών έστησαν ενέδρα και ξυλοκόπησαν με αγριότητα τον Μαλτέζο, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει τη διδασκαλία στο Φιλολογικό φροντιστήριο του Βαρίτη στην περιοχή Μακρυγιάννη...Ἀξελός -Κύρκος οἱ ἠθικοί αὐτουργοί τῆς δολοφονίας Μαλτέζου.Ὁ πρῶτος ἔγινε «μέγας φιλόσοφος»,ἐν Παρισίοις,ὁ ἄλλος ἐξελήχθη εἰς τόν «Νέστορα» τῆς ἑλλαδικῆς πολιτικῆς...
...
Η απόφαση για τη δολοφονία του Μαλτέζου ελήφθη σε μια αίθουσα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο «Γραφείο» που έλαβε την απόφαση της δολοφονίας του Μαλτέζου συμμετείχαν ο Λεωνίδας Κύρκος, μαζί με τον Άδωνι Κύρου, ο κομμουνιστής μετέπειτα «φιλόσοφος» Κώστας Αξελός αλλά και ο Γιάννης Σπράος, μετέπειτα οικονομικός σύμβουλος του Κώστα Σημίτη.

Η εκτέλεση του Μαλτέζου ανατέθηκε στους αδελφούς Μιχάλη (Μικέ) Κουρουνιώτη, φοιτητή της Ιατρικής Σχολής και Διονύση (Νόνο) Κουρουνιώτη, υπεύθυνο Οικονομικού της Ε.Π.Ο.Ν. Πειραιώς, και τους Φαίδωνα Αντωνόπουλο, φοιτητή του Πολυτεχνείου και ομαδάρχη του Ε.Λ.Α.Σ. Σπουδαστών και Δημοσθένη Χλιόβα, όλοι τους μέλη του ενόπλου τμήματος Ε.Λ.Α.Σ. Σπουδαστών.

Στις 9.30 το πρωί της Τρίτης 1 Φεβρουαρίου 1944...Την ώρα που ο Κύρου παρακολουθούσε από το απέναντι πεζοδρόμιο, η ομάδα των τεσσάρων νεαρών, κάποιοι από τους οποίους ήταν φίλοι του, πλησίασαν τον Μαλτέζο κι ένας τον φώναξε με το όνομα του. Είχαν ήδη φτάσει μέχρι την νησίδα στην διασταύρωση με την Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, μπροστά στο άγαλμα του Λόρδου Βύρωνα. Ο Μαλτέζος γύρισε και την ίδια στιγμή δέχθηκε καταιγισμό σφαιρών. Μια σφαίρα τον βρήκε στον κρόταφο και δύο ακόμη στο στήθος κι έπεσε νεκρός.(ἐδῶ)


Μέ τήν μεσολάβηση τῶν Ἰωάννη Ῥάλλη καί Ἰωάννη Βουλπιώτη ( τόν γαμπρό τοῦ Κάρλ Φρήντριχ φον Ζήμενς) ὁ εἷς ἐκ τῶν ἠθικῶν αὐτουργῶν,Ἄδωνις Κύρου, φυγαδεύτηκε στό Παρίσι ὅπου ἔγινε σκηνοθέτης. Ὁ Μικές Κουρουνιώτης  συνελλήφθη παραδόθηκε στίς γερμανικές ἀρχές καί ἐκτελέσθηκε.

Ἀπό τήν ἀνάκριση στήν Γενική Ἀσφάλεια,ὁ Κουρουνιώτης ὀμολόγησε τήν συνενοχή τοῦ Ἄδωνι Κύρου καί :

Με την μεσολάβηση, στην κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη, μεγαλοαστών γονέων τα παιδιά των οποίων ήταν φίλοι του Κουρουνιώτη και μέλη του Ε.Λ.Α.Σ. Σπουδάζουσας και προκειμένου να μην συλληφθούν και άλλα στελέχη της Ε.Π.Ο.Ν., ο Κουρουνιώτης παραδόθηκε από την Γενική Ασφάλεια, από την οποία αφαιρέθηκε ο ανακριτικός φάκελλος, στις Γερμανικές αρχές κατοχής. (ἐδῶ)


Ὁ «ἀνθός τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως»,τά κομμούνια μέ τίς ὑποτροφίες τῆς φυγῆς...Ἀπό τά βουνά τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,στά σαλόνια τῶν Παρισίων..
Καί ποιά ἀκριβῶς ἦταν ἡ μεσολάβησις; Μά οἱ ὑποτροφίες τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου.Θυμᾶστε ὅπως ἐκεῖνες τοῦ Παγκάλου (παπποῦ καί ἐγγονοῦ !). Καί τούς μπάρκαραν μέ τό καράβι Ματαρόα,ἐκεῖνο τό ...θρυλικό καράβι πού ἔσωζε ...ἑβραίους...

 Μέ ποιό καράβι θά φυγαδεύσουν,τούς σημερινούς προδότες,ἄρα γε ;

Καί τί ἔγραφαν τά κομμούνια :

 Οι κομμουνιστές φοιτητές σε άρθρο τους στη «Φλόγα», με τίτλο «Ένας ήρωας στις φυλακές» γράφουν για τον Κουρουνιώτη: «Υπακούοντας στη φωνή της συνείδησης του και του Έθνους ο φοιτητής Κουρουνιώτης απάλλαξε τον τόπο από ένα ελληνόφωνο κάθαρμα, τον Κίτσο Μαλτέζο. Η πράξη του που δεν είναι πολιτική δολοφονία, όπως λένε οι Γερμανοράλληδες, αλλά πολύτιμη εθνική προσφορά -βρίσκεται μέσα στα όρια της συμμαχικής προθεσμίας για την εκτέλεση των προδοτών, αφού έγινε στη 1/2» και καταλήγει: «Εξεγερθήτε, φοιτητές απαιτήστε να γίνει δίκη κανονική και ν’ αθωωθεί ο ήρωας σας». 
Ενώ η εφημερίδα «Ριζοσπάστης» στο άρθρο με τίτλο «Κατάρα στους προδότες», ανακοινώνει: «Τουφεκίστηκε ο Κουρουνιώτης το τίμιο παληκάρι της Ε.Π.Ο.Ν., που εχτέλεσε τον προδότη Μαλτέζο»(ἐδῶ)

Ἄ, ἐθνική προσφορά καί πολύτιμη; Μάλιστα...

Τό 1999,στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ νομικοῦ Πέτρου Στάϊκου-Μακρῆ :«Κίτσος Μαλτέζος. Ο αγαπημένος των θεών»,εἷς ἐκ τῶν ὁμιλητῶν,ὁ κομμουνιστής Γρηγόρης Φαράκος εἶπε : «....Οφείλω να εκφράσω την συγνώμη της Αριστεράς, για την δολοφονία αυτού του παιδιού»
Εἶχαν περάσῃ ὅμως 55 χρόνια...

Σχετικῶς μέ τόν βομβαρδισμό τῶν Ἀθηνῶν καί τόν ναυτικό ἀποκλεισμό (σχεδόν ὅλων τῶν λιμανιῶν τῆς ἑλλαδος) ἀπό τούς Ἄγγλους :Τον Αύγουστο του 1941, συμμετείχε ως μέλος στην «ελληνική αντιστασιακή επιτροπή», η οποία απέστειλε έγγραφες συστάσεις στους Βρετανούς συμμάχους σχετικά με τον αποκλεισμό της Ελλάδος. Το μήνυμα συνυπέγραφαν -εκτός από τον Κύρουοι στρατηγοί Θεόδωρος Μανέτας και Μ. Δράκος, ο τέως αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος και ο Ιωάννης Πολίτηςπρώην πρεσβευτής της Ελλάδος στη Ρώμη, ως «πολιτικός καθοδηγητής». Η επιτροπή ισχυρίζονταν ότι εκπροσωπούσε 2.500 αξιωματικούς του ελληνικού στρατού και προέτρεπε τους Βρετανούς να βομβαρδίσουν την Αθήνα «...ώστε να διατηρηθεί το ηθικό του ελληνικού λαού» και «...να μην στείλουν ούτε σπειρί σιτάρι, γιατί θα το πάρουν οι Γερμανοί...».(ἐδῶ)

Ποιός ἦταν αὐτός ὁ Κύρου πού καλοῦσε τούς Ἄγγλους νά βομβαρδίσουν τήν Ἀθήνα καί νά προβοῦν σέ ναυτικούς ἀποκλεισμούς; Μά ὁ Ἀχιλλεύς Κύρου,ὁ πατήρ τοῦ Ἀδώνιδος ! 1,5 ἑκατομμύρια Ἕλληνες χάθηκαν ἐξ αἰτίας ἐκείνου τοῦ ἀποκλεισμοῦ. Δέν ἦσαν οἱ Γερμανοί κατακτητές πού δέν εὕρισκαν σπυρί σιτάρι,ἀλλά οἱ Ἕλληνες ...Τί νά πῇ κανείς!

Ἑπί τῇ εὐκαιρίᾳ νά σημειώσουμε πώς ἡ οἰκογένεια Κύρου,ἔχει καταγωγή ἀπό τήν Κύπρο καί τό ἐπίθετό τους ἦταν Ἰωαννίδη. Ὁ πατήρ τοῦ Ἀχιλλέως Κύρου λεγόταν Ἄδωνις Ἰωαννίδης καί ἦταν υἱός τοῦ Κύρου Ἰωαννίδη. Ὁ Ἄδωνις Ἰωαννίδης, ἦρθε στήν Ἑλλάδα καί ἔγινε ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος «Ἐστία»,ἀλλά καί ἄλλαξε τό ἐπίθετό του χρησιμοποιώντας τό ὄνομα τοῦ πατρός του ὡς τό νέο του ἐπίθετο πλέον.
Καί γιά μία ἀκόμη φορά ἐκφράζουμε τήν ἴδια ἀπορία : Γιατί ἀλλάζουν τά ἐπίθετά τους; ! ! ! 
(Ὄχι πώς δέν ἔχουμε τήν ἀπάντησιν...)

Ὅσο γιά τίς ἐφημερίδες πού ἀπό τό τίποτα κάποιοι ἐξέδιδαν ( βλέπε Λαμπράκης,Κύρου κ.λπ.) θά σᾶς ξαναθυμίσω κάποια θέματα τοῦ Σπύρου Χατζάρα,διαφωτιστικώτατα :

Οἱ προδότες ἔχουν πολλά προσωπεῖα...

Κῶλος καί βρακί, ἦσαν οἱ πράκτορες Πολυζωΐδης καί Μάσσων


Σύζυγος τοῦ Λεωνίδα Κύρκου,ἡ γιατρός Καλλισθένη Σμπαρούνη. Τί; Κάτι σᾶς λέει τό Σμπαρούνη; Μά ναί,ὅντως ! Ἡ Καλλισθένη ( θηλυκό τοῦ Καλλισθένη,ὑπάρχει ἄρα γε κάτι τέτοιο ;!) ἦταν ἀνηψιά τοῦ Ἀθανασίου Σμπαρούνη ( τοῦ α΄ἐξαδέλφου του,Μιλτιάδη Σμπαρούνη,κόρη),τοῦ οἰκονομολόγου πού εἶχε λάβῃ μέρος στήν ἑλληνική ἀντιπροσωπία στήν Διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γούντς,μαζύ μέ τόν διοικητή τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος,Βαρβαρέσο καί φυσικά μέ τόν μέγα ἐγκέφαλο τῶν οἰκονομικῶν ( πού τότε ὑπηρετοῦσε στό ἀμερικανικό ναυτικό) Ἀνδρέα Παπανδρέου [Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Γ΄)].

Ἡ «εἰδική ἀποστολή» τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου,στήν Διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γούντς

Ὁ Ἀθανάσιος Σμπαρούνης  ἦταν παντρεμένος μέ τήν Γεωργία Μαρκεζ-ίνη μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε τρία παιδιά τά ὁποῖα ζοῦν στίς ΗΠΑ. 

Περί τῆς οἰκογενείας Σμπαρούνη πού ἔβγαζε γιατρούς, ΕΔΩ


(φωτό)
Στο τελευταίο του γράμμα ο Λεωνίδας Κύρκος έγραψε πως ο αγώνας για τον σοσιαλισμό με δημοκρατία, ελευθερία και σεβασμό στον άνθρωπο πρέπει να συνεχίσει, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση για τον κόσμο. Ακόμα απέρριψε για άλλη μια φορά απόλυτα τη βία και τη μισαλλοδοξία ως αδιέξοδες προτρέποντας σε σύγκρουση ιδεών

Ναί,ἔστω καί πρό τοῦ τέλους τοῦ βίου του κατάλαβε πώς ἡ βία καί ἡ μισαλλοδοξία ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξοδο ! Ὁ «Νέστωρ» τῆς πολιτικῆς στά 87 του προτρέπει σέ σύγκρουσι ἰδεῶν,μόνον πού μέχρι νά φτάσῃ ἐδῶ πέρασε ἀπό ἄλλους εἴδους βίες,μισαλλοδοξίες καί μετωπικές συγκρούσεις ...

«Συνελήφθη μαζί με τον Μανώλη Γλέζο και την σύζυγό του Καλλισθένη,ἀλλά καί 20 ακόμα κομμουνιστές την ώρα που ήταν έτοιμοι να ανέβουν στο βουνό για να πολεμήσουν για την «πατρίδα» με τις τάξεις του ξενοκίνητου ΔΣΕ. Το έκτακτο στρατοδικείο τους καταδίκασε σε θάνατο, στις 21 Μαρτίου 1949, για συμμοριτισμό, αλλά και γιατί αρνήθηκαν να καταδικάσουν τις αποφάσεις της 5ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (30-31 Ιανουαρίου 1949) που έκαναν λόγο για ανεξάρτητη ΜακεδονίαΜέ μεσολάβηση ξένων κυβερνήσεων τελικώς  κατάφεραν τη μετατροπή της θανατικής καταδίκης σε φυλάκιση. Το 53′ ο Κύρκος παίρνει χάρη, με τα μέτρα επιείκειας της εποχής, κι αποφυλακίζεται.

Τί είν’ οι ήρωές μας; Μην είν’ ο Γλέζος; Μην είν’ ο Μπελογιάννης; 

Δέν πρόκειται νά ἀναλωθοῦμε στήν πολιτική καριέρα πού ἔχτισε ὁ Κύρκος,μέσῳ τῆς ΕΔΑ καί τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ γιά νά γίνῃ ὁ προπομπός τοῦ Ἄλεξ Τσιπρά ὅταν μαζύ μέ τόν Μπανιᾶ δημιουργοῦν τό ΚΚΕ ἐσωτ. Ἀνανεωτική Ἀριστερά καί στήν συνέχεια τόν Συνασπισμό καί τήν συγκυβέρνησιν τοῦ 1989. Ὅλα τά ὑπόλοιπα ἦσαν ἡ φυσική ἐξέλιξις τῶν σχεδιασμένων πραγμάτων...
Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος Α΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος Β΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος Γ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος Δ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Ε΄) 

Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Ζ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Η΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Θ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Ι΄)
Ἐξαιρετικῶς ...ἐπιλεγμένη ...!
Κιτσίκης ὁ,ἀρίστως,ἐπιλεγμένος ! Ἡ Πελασγική 

6 σχόλια:

 1. Ο τίτλος, αφιερωμένος...
  https://esxatianasxesi.blogspot.com/2019/08/blog-post_8.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητέ Διηνέκη.

   Πιστεύω,πώς τό ἐλάχιστον πού μποροῦμε νά προσφέρουμε ὡς χρέος ἀπέναντι στήν Πατρίδα μας καί τήν Ἱστορία μας,εἶναι νά ἀπογυμνώσουμε ὅλα αὐτά τά ὅρνεα πού τῆς τρῶνε τήν σάρκα,κομματάκι-κομματάκι καί ὁ ἀνίδεος καί ἀμαθής λαός τούς διατηρεῖ στόν ἀφρόν !

   Σ᾿εὐχαριστῶ !

   Διαγραφή
 2. Ποια μοίρα? Ποιο πεπρωμένο? Όλοι αυτοί είναι δολοφόνοι...και έκαναν καριέρα πάνω σε πτώματα. Τρομακτικό. Ακόμα και οι υποτροφίες, και αυτές στημένες. Φαντάσου πόσο βρώμικος είναι ο Τσίπρας, ο Κυριάκος...τι μας κυβερνά θεέ μου...Πέρασαν δεκαετίες για να μάθουμε για την δολοφονία του Μαλτέζου. Πόσα χρόνια θα περάσουν για να μάθουμε για το παρασκήνιο του ξεπουλήματος της Μακεδονίας??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου ἀναγνώστη,τό παρασκήνιο τοῦ ξεπουλήματος τῆς Μακεδονίας,εἶναι ὅλο αὐτό πού διαβάζεις.Αὐτά τά ἐλεεινά καί τρισάθλια ὑποκείμενα,πού ἐδῶ καί πλέον τῆς 100ετίας,δούλεψαν (κυριολεκτικῶς δούλεψαν,ὡς δουλικά τῶν ἀφεντάδων τους)γιά νά ἔρθῃ τό ἀποτέλεσμα πού βιώνουμε μέ τήν συμφωνία τῶν λιμνῶν.\
   Καί τό ἀποκορύφωμα εἶναι πώς ὅλα αὐτά μπόρεσαν νά πραγματωθοῦν,τῇ ἀφελῇ συνεργασία ἑνός λαοῦ βαθιά νυχτωμένου...

   Σ᾿εὐχαριστῶ !

   Διαγραφή
 3. Τραγικα ολα αυτα.Τραγικη και η αγνοια του λαου..
  Την επομενη φορα που θα βγουν οι Εληνες στους δρομους θα ειναι για το ανθεληνικο ,και γεματο μισος για τον ελληνισμο ΚΚΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή