" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Τι σημαίνει ἡ τουρκική σημαῖα στό προφίλ τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ ἐσωτερικῶν σέ μέσον κοινωνικῆς δικτύωσης; ;


Ἀλήθεια τί ἀκριβῶς σημαίνει ἡ τουρκική σημαῖα πρωτοστατοῦσα στόν λογαριασμό τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ ἐσωτερικῶν;

Μήπως ὅτι εἶναι τοῦρκος στήν καταγωγή; Μήπως ὅτι εἶναι θαυμαστής τοῦ τουρκικοῦ κράτους; Μήπως ὅτι εἶναι ὑπέρμαχος τῶν τουρκικῶν θέσεων, γενικῶς; Μήπως ὅτι ...

Βρέ γαμῶτο, δέν ἔχει ἄλλο «μήπως», ὅπως καί νά τό κάνουμε !
Δέν ἔχει ΚΑΜΜΙΑ λογική, καμμία δικαιολογία, καμμία πιθανότητα αἰτιολόγήσεως μία τέτοια πρᾶξις !  ! !

Ἀλλά πῶς εἴπαμε λέγεται ὁ κ. ὑπουργός; Βερναρδάκης ...
Ἄ, δηλαδή ἐκ Κρήτης; Αὐτό τοὐλάχιστον προδίδει ἡ κατάληξις -ακης, διότι ἄν ψάξετε γιά βιογραφικό δέν πρόκειται νά βρεῖτε ΚΑΜΜΙΑ πληροφορία περί καταγωγῆς ! ( γιατί ἄρα γέ; )

Λαμβάνουμε λοιπόν ὡς δεδομένο τήν κατάληξη τοῦ ἐπωνύμου καί ψάχνωντας τί βρίσκουμε;

« Από το 1669, αφ' ότου η Κρήτη πέρασε απ' τα χέρια των Ενετών στα χέρια των Τούρκων και καθ' όλη την διάρκεια της Τουρκοκρατίας στο νησί, ένας νέος κλάδος πληθυσμού αναφάνηκε: Ήταν οι Τουρκοκρητικοί ή οι μουσουλμάνοι της Κρήτης. Αυτοί, δεν αποτελούσαν ιδιαίτερη φυλετική ομάδα, γιατί δεν ήταν Τούρκοι, αλλά εξισλαμισθέντες Κρητικοί...»

«...Αυτοί οι ντόπιοι γενίτσαροι, ήταν ιδιαιτέρως σκληροί με τους χριστιανούς συμπατριώτες τους και στάθηκαν εναντίον τους σε κάθε επαναστατική προσπάθεια που έκαναν για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού. Ενεργώντας ως συνειδητοί Τούρκοι, πρωταγωνίστησαν σε πολλούς από τους λεγόμενους «αρμπαντέδες», δηλαδή τις επιδρομές του «ανεύθυνου» και φανατισμένου τουρκικού όχλου στις χριστιανικές συνοικίες, οι οποίες συνοδεύονταν κατά κανόνα από ανελέητες σφαγές, καταστροφές και πλιάτσικο...»

«... Η κατάσταση έγινε αφόρητη μετά το 1750. Οι χρόνοι που θα ακολουθήσουν, και ως τις παραμονές της μεγάλης Επανάστασης του 1821, θα είναι η περίοδος της σκληρότερης δοκιμασίας του κρητικού λαού, μια εποχή αχαλίνωτου γενιτσαρισμού. Οι περιηγητές περιγράφουν φρικώδη περιστατικά και οι ιστορικοί της Κρήτης δεν κουράζονται να εξιστορούν τις γενιτσαρικές βιαιότητες και τις κτηνώδεις πράξεις εις βάρος του χριστιανικού πληθυσμού...» ( Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο γιά τούς τουρκοκρητικούς γενιτσάρους Ἐδῶ)

Ἤτοι : Γενίτσαρος ἤ  jăn'isâr, ἔ, Βερναρδάκη;  

Ἀλλά ἀπό τήν φάτσα φαίνεται ὁ ἄνθρωπος : βγᾶλτε τά συμπεράσματά σας...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου