" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Οἱ "κακόμοιροι μετανάστες-πρόσφυγες" πού μᾶς σκοτώνουν καί βιάζουν τά παιδιά μας ...
Ὅσο καί νά θέλουν νά μᾶς πείσουν μέσῳ τῆς ὅποιας προπαγάνδας ἐπιχειροῦν, ὅτι οἱ εἰσβολεῖς στόν τόπο μας εἶναι "κακόμοιροι μετανάστες ἤ πρόσφυγες πολέμου", ἡ καθημερινή πραγματικότης τούς διαψεύδη περιτράνως. 

Οἱ βιασμοί γυναικῶν, πού ἔχουν λάβει τήν μορφή λαίλαπας σ'ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, οἱ κλοπές, οἱ φόνοι γιά λίγα εὐρῶ, ἀλλά κυρίως οἱ βιασμοί ἀνηλίκων παιδιῶν ἀποτελοῦν πλέον καθημερινή ἐνασχόληση τῆς ἀστυνομίας πού παλεύει νά συλλάβῃ τούς δράστες τῶν ἐγκλημάτων, χωρίς πάντα νά τό ἐπιτυγχάνει ὁλοκληρωτικῶς ! Ὅλο καί κάποιοι ξεφεύγουν, ὅλο καί κάποιοι μένουν νά κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καί εἶναι ζήτημα χρόνου νά ἐγκληματήσουν ἐκ νέου ...


Ἕνα τέτοιο εἰδεχθές ἔγκλημα ἀπό ἕναν Πακιστανό καί ἕναν Ἀφγανό συνέβη στήν Καλαμάτα. Εἰδεχθές διότι ὁ βιασμός ἀνηλίκου δέν σταματᾶ μόνον σ'αὐτή καθ'αὐτήν τήν πράξη ἀλλά συνεχίζει νά κατατρώῃ τήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ τό ὁποῖο τό σημαδεύει γιά ὁλόκληρη τήν ὑπόλοιπη ζωή του ! 

Ἡ σύλληψις πού ἀνακοινώθηκε ἀπό τήν ἀστυνομία τῆς Μεσσηνιακῆς πρωτεύουσας, ἔκανε λόγο γιά βιασμούς παιδιῶν. Δηλαδή ἐδῶ ἔχουμε ἕνα συνεχές ἔγκλημα πού ἀφορᾶ, Κύριος οἴδε, πόσες παιδικές ψυχές πού τραυματίστηκαν καί σημαδεύτηκαν ἀπό τά ἀνθρωποειδῆ αὐτά κτήνη! 

Καί γι' αὐτούς, τό κράτος, δηλαδή ἐμεῖς οἱ φορολοούμενοι πολῖτες πού πάντα πληρώνουμε τήν "νύφη", θά πρέπει νά μεριμνήσῃ γιά νά τούς παράξῃ κάθε φροντίδα διαβιώσεως ! ! ! 

Ποιός ὅμως μπορεῖ νά πείσῃ τούς χιλιάδες πού ἔχουν μέ κάθε ἀπάνθρωπο τρόπο ὑποστεῖ τά ἐγκλήματα τῶν λαθροεισβολέων αὐτῶν, πώς πρόκειται γιά "κακόμοιρους" ; Ποιός θά πείσῃ τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν αὐτῶν γιά τό πόσο συγκαταβατικοί πρέπει νά εἶναι μέ τούς "κακόμοιρους μετανάστες - πρόσφυγες" ; 

Τό θέμα εἶναι, δυστυχῶς, πώς ἔχουμε μπλέξει μέ μία κυβέρνηση πού ὡς φαίνεται ἦρθε γιά νά πραγματοποιήσῃ τά χειρότερα  πού θά μπορούσαμε νά φανταστοῦμε ! 

Ἀπό τό ξεπούλημα τῆς χώρας, τοῦ ὁρυκτοῦ μας πλούτου, τῶν ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων, τήν συνεκμετάλευση τοῦ Αἰγαίου μας μέ τούς τουρκαλάδες, τό ξεπούλημα τῆς γῆς μας στίς πολυεθνικές τῶν μεταλλαγμένων προϊόντων, νά παραχωρήσῃ τά ἴδια μας τά σπίτια στούς ἀλλόθρησκους εἰσβολεῖς καί τέλος νά μᾶς ἀντικαταστήσουν καί ἐμᾶς τούς ἰδίους μέ τά μουσλίμ ! 

Καί ὅλα αὐτά πέντε χρόνια πρό τῆς συμπληρώσεως τῶν διακοσίων χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τούς ὀθωμανούς ! 

Τυχαῖα εἶναι ὅλα αὐτά ; Ἔ, δέν νομίζω πώς εἶναι τυχαῖα, ἀπεναντίας θά ἔλεγα...

Ἀλλά τό θέμα εἶναι : θά προλάβουν νά τά κάνουν αὐτά; ...................

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου