" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Ἔπρεπε νά καπέλωναν μέ κοπριά μουλαριῶν τά θρασίμια τοῦ (τ)συριζα , οἱ ἀγρότες τῆς Κορίνθου ( βίντεο)


Ἤθελαν νά δώσουν συνέντευξη τύπου, οἱ ἐκ Κορίνθου βο(υ)λευτές τῆς... πρώτη φορά ἀριστερά κυβέρνησης. 


Καί μπῆκαν οἱ ἀγρότες γιά νά τούς ψάλουν τόν ἐξάψαλμο ἤ πιό ἁπλά νά τούς ζητήσουν νά παραιτηθοῦν παρά νά ψηφίσουν αὐτά πού ἑτοιμάζουν ὠς ταφόπλακα στήν ἀγροτιά. 

Ἀποτέλεσμα; ὅλο θράσος καί ἀδιαντροπιά τά ῥεμάλια πού πληρώνουμε γιά νά κονομᾶνε καί νά φαρδαίνῃ ὁ κῶλος τους νά ἔχουν τήν ἀπαίτηση νά βγοῦν καί ἀπό πάνω !  

Ἀλλά τί νά τούς κάνω; Ἔπρεπε νά ἔχουν ἀπό ἕνα κοφίνι κοπριά μουλαριῶν, καί νά τούς τό φορέσουν καπέλο ! Ἔτσι γιά νά τούς δείξουν πού ἀκριβῶς ἀνήκουν...

Πᾶρτε καί μία γεύση ἀπό... θέαμα : 


Ἑλλάς Αἰώνιον


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου