" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

φωτό
 ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

"Η ώρα ήλθεν, ώ άνδρες Έλληνες! Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον, δια να υψώσωμεν το σημείον δι' ού πάντα νικώμεν, λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα και την ορθόδοξον ημών πίστιναπό την ασεβή και των ασεβών καταφρόνησιν.
Ιδού μετά τόσων αιώνων οδύνας, απλώνει πάλιν ο Φοίνιξ της Ελλάδος μεγαλοπρεπώς τας πτέρυγάς του και προσκαλεί υπό την σκιάν αυτού τα γνήσια και ευπειθή τέκνα της. Ιδού η Ελλάς άπασα έπιασε τα όπλα δια να αποτινάξη τον βαρύν ζυγόν των βαρβάρων και ενατενίζουσα εις το μόνον νικητήριον όπλον των ορθοδόξων, τον τίμιον, λέγ, και ζωοποιόν Σταυρόν, κράζει μεγαλοφώνως "Εν τούτω τω σημείω νικώμεν" . Ζήτω η Ελευθερία (...) " 


 24 Φεβρουαρίου 1821
Αλέξανδρος Υψηλάντης, Ιάσιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου