" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΚΑΤΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΗ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου