" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Ἄ,ναί τό καλό τῶν συνανθρώπων τους,σκέφτηκαν...

Περιμένοντας τόν Ἰούνιο...
Αναβάλλεται για τα τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου το 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που επρόκειτο να ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη 5 Μαρτίου λόγω του κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές
...όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που αναβάθμισε την εκτίμηση του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 :
«μας υποχρεώνει να αναβάλουμε την εκδήλωση, σκεπτόμενοι πρωτίστως την προστασία και την ασφάλεια όλων των συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τους εργαζόμενους στο Φόρουμ και τους κατοίκους της περιοχής» (ἀπό ἐδῶ)

Ἐννοεῖται,πώς δέν εἶχαν κανέναν σκοπό νά τό ἀκυρώσουν ἀφοῦ μέχρι καί ἐχθές ἀνακοίνωναν πού θά δοθῇ καί τό βάρος τῶν συζητήσεων ( ποῦ ἀλλοῦ πέραν τοῦ «μεταναστευτικοῦ»...). Τί προέκυψε καί ἀνέκρουσαν πρύμναν ; 

Δύο τινά : Πρῶτον καί κυριώτερον τό στραπάτσο πού ἔχει πάθῃ ἡ κυβέρνησις στά νησιά μέ τίς ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων,τά ἐπεισόδια μέ τίς δυνάμεις καταστολῆς ( βλέπε τούς μισθοφόρους τους πού ἔστειλαν κατά τῶν Ἑλλήνων τῶν νησιῶν) τίς ἐν εἴδη στρατιωτικῶν ἀποβάσεων νέες ἀποστολές ΜΑΤ πού γιά ἀκόμη μία φορά ἔφαγαν τά μοῦτρα τους καί βεβαίως τίς ἐπιδρομές τῶν ὀρδῶν τοῦ Ἐρντογάν πού προσπαθοῦν ἀπό ἐχθές,ἀνεπιτυχῶς (δυστυχῶς) ν᾿ἀποτρεψουν τήν εἰσβολή τους,ἀπό τά σύνορα στόν Ἔβρο

Ποιός ἀπό τούς ὁμιλητές στό φόρουμ,θά ἔλεγε καί τί ἀκριβῶς γιά τό «μεταναστευτικό» μετά ἀπό ὅλα αὐτά; Ὁ Κούλης,ὁ Μηταράκης ἤ ὁ Καιρίδης ! ! ! 

(Διαβάζουμε ΞΑΝΑ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ καί ΕΔΩ)

Δεύτερον καί οὐσιαστικότατον (γιά τήν τσέπη τῶν διοργανωτῶν),οἱ ἀκυρώσεις τῶν συμμετεχόντων οἱ ὁποῖες,τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καλεσμένους ὀμιλητές,θά ἦταν σαρωτικές,φαντάζομαι. Διότι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν ψοφοῦν γιά προβολή ( καί σιγά τήν τεραστίας ἀξίας ἐκδήλωσιν ...!)ὅπως κάτι ...μήν πῶ,ἐγχώρια,ἀλλά πρωτίστως λαμβάνουν ὑπ᾿ὅψιν τήν σοβαρότητα θεμάτων πού ἄπτονται τῆς προστασίας τῆς ὑγείας,τῆς δικῆς τους σαφῶς,ἀλλά καί τῶν ἄλλων μέ τούς ὁποίους ἀναποφεύκτως θά ἔρθουν σ᾿ἐπαφή.Συνεπῶς,δέν μποροῦσαν νά κάνουν ἀλλιῶς ! Καί βεβαίως,γιά νά καταλαγιάσουν καί τό πρᾶγμα,ἀπό τό ξεφώνημα πού θά εἶχαν,κυρίως ἀπό τήν Ἀχαΐα καί τό οἰκονομικό στραπάτσο πού ἔπαθε λόγῳ ἀκυρώσεως τῶν καρναβαλικῶν ἐκδηλώσεων,ἔκαναν λόγο,στήν ἀνακοίνωσίν των,πώς σκέφθηκαν τό καλό τῶν ἐργαζομένων καί τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς...

Βρέ ΟΥΣΤ ! πού θά μᾶς παρουσιασθεῖτε καί ...εὐαισθητούληδες ! ! !  Ἐάν εἴσαστε καί νοιώθατε,ἀληθῶς,τό καλό τῶν συνανθρώπων σας,θά τό εἴχατε ἀκυρώσῃ ἀμέσως μετά τίς ἀκυρώσεις πού ἀνακοινώθηκαν σέ πανελλαδικό ἐπίπεδον. Τίς ὑποκρισίες,φαρισαῖοι,ἀλλοῦ. Διότι εἶσθε ὅντως ὑποκριτές καί φαρισαῖοι ἀφοῦ δέν ἀποφασίσατε ἀκύρωσιν ἀλλά ΑΝΑΒΟΛΗ ! Ὅπερ σημαίνει πώς μετά τριμήνου θά πραγματοποιήσετε τήν ἐκδήλωσιν.Τό ὅφελος,δῆλα δῆ,ἀπό αὐτήν,ὅποιο καί νά εἶναι,θά τό ἔχετε οὔτως ἤ ἄλλως,ἐσεῖς...

Βρέ οὔστ,ὑποκριταί καί φαρισαῖοι ! 


Ἡ Πελασγική 

1 σχόλιο: