" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Ὅταν τό καθεστώς τοῦ ...σοσιαλιστή Νάσσερ αἰτιολογοῦσε τόν διωγμό τῶν Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλήνων ὡς κατασκοπία ὑπέρ ...Ἰσραήλ !


Ὁ σοσιαλιστής Νάσσερ,πατερούλης κι᾿αὐτός τῶν Αἰγυπτίων,ὅπως ὁ Κεμάλ τῶν τουρκαλάδων,πού κοπτόταν ὑπέρ τοῦ προλεταριάτου,μόνον τῆς χώρας του ὅμως,ἀνάμεσα στίς μετταρυθμίσεις πού ἔκανε ἤ μᾶλλον τίς «αἰγυπτιοποιήσεις» συμπεριλαμβανὀταν καί ἡ Ἑλληνική Παροικία,ἡ πλέον ἀκμάζουσα ἑλληνική παροικία τῆς Αἰγύπτου.


Καί κῦττα κάτι συμπτώσεις :ὅπως καί στήν Ἰωνία,Μικρά Ἀσία,Πόντο πού ὁ ἄλλος πατερούλης πού λέγαμε,ὁ Κεμάλ,δέν ἄφησε Ἕλληνα γιά Ἕλληνα,σέ χώματα πού χιλιετίες ὄχι ἁπλῶς βρίσκονταν Ἕλληνες,ἀλλά μεγαλουργοῦσαν,ἔτσι καί στήν Αἴγυπτον ὅπου ἡ ἑλληνική παρουσία ἐπίσης ἀνάγεται σέ χιλιετηρίδες :

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει πως η μυθολογική Ρόδια Ακτίς, έκτισε την πόλη της Ηλιούπολις πριν από τον μεγάλο κατακλυσμό, και με τον ίδιο τρόπο οι Αθηναίοι έκτισαν την Σάις, και ενώ όλες οι Ελληνικές πόλεις καταστράφηκαν κατά τον κατακλυσμό -πιθανή αναφορά στη Μινωική έκρηξη-, οι Ελληνικές πόλεις της Αιγύπτου επέζησαν. ( Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου)

Ἔπρεπε βλέπετε νά χαθῇ ὁ Ἑλληνισμός ΚΑΙ ἀπό ἐκεῖ ...! ! ! 


Ὁ πατερούλης Νάσσερ παρέα μέ τόν ἄλλον ...ἐπαναστάτη ὑπηρέτη τοῦ λαοῦ,τόν Γκεβάρα. Κι᾿αὐτοί στήν Κούβα ...ἐθνικοποιήσεις ἔκαναν,τήν ἴδιαν περίοδον,Στίς ἀμερικανικές περιουσίες. 

Ἀπό ἐδῶ
Ἔκλεισαν ἐπιχειρήσεις,κατασχέθησαν περιουσίες,Ἕλληνες ἐργαζόμενοι ἔμειναν στόν δρόμο καί τελικῶς βρέθηκαν πρόσφυγες εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε σέ ἄλλη χώρα.

Οι εθνικοποιήσεις στην Αίγυπτο

Μέσα στά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ διωγμοῦ,γιατί γι᾿αὐτό ἐπρόκειται στήν πραγματικότητα,καί οἱ συλλήψεις Ἑλλήνων περί κατασκοπίας σέ βάρος τῆς Αἰγύπτου γιά λογαριασμό τῶν Ἰσραηλινῶν...!

Δύο περιπτώσεις εἶναι γνωστές,διότι πιθανόν νά εἶναι καί ἄλλες πού δέν γνωστοποιήθηκαν,ἡ πρώτη τό 1960 καί ἡ δεύτερη δύο χρόνια ἀργότερα.

Στίς 20 Φεβρουαρίου (σάν σήμερα) τοῦ 1962 :

( Ἀπό ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» 20 Φεβρουαρίου 1962,ΕΔΩ)(ἀπό τό βιβλίο τοῦ καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Μεσογείου ΤΜΣ,Πανεπιστήμιο Αιγαίου,Γιάννη Σακκᾶ : «Η Ελλάδα στη Μεσόγειο 1950-2004,Εξωτερική Πολιτική και Περιφερειακές Συγκρούσεις») ΕΔΩ

Βεβαίως ὁ ἀναγνώστης γιά νά καταλάβῃ περί ὅλων αὐτῶν τῶν ὑποθέσεων ...κατασκοπίας,πρέπει νά γνωρίζῃ τί ἀκριβῶς συνέβαινε ἐπί καθεστώτος τοῦ ...σοσιαλιστοῦ Νάσσερ,στήν Αἴγυπτον. Διαβᾶστε στό προαναφερόμενο βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Γ. Σακκᾶ,ἀπό τίς σελ. 25-30 περί τῶν «Αἰγυπτιοποιήσεων»,τῶν σοσιαλιστικῶν μέτρων ᾿61-᾿63 τοῦ Νάσσερ καί τίς ἑλληνο-αραβικές σχέσεις.
Τότε πού ἐνῶ ἡ Ἑλλάς τοῦ Καραμανλῆ προσκυνοῦσε καί ἔκανε τεμενάδες στούς ἄραβες καί εἰδικῶς στούς Αἰγυπτίους,πώς ἐκεῖνοι οἱ σοσιαλιστάδες προστάτες τῶν προλεταρίων (μόνον τῆς χώρας τους ὅμως),ἐξαφάνιζαν τήν πλέον ἀκμαία Ἑλληνική παροικία τῆς Αἰγύπτου, ἔκαναν κατάσχεσιν στίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων,ἔκλειναν κάθε ἑλληνική ἐπιχείρησιν καί τελικῶς ἀνάγκασαν περισσότεροι ἀπό 60,000 Ἑλλήνων νά γίνουν πρόσφυγες...!

Γιά νά μήν νομίζετε πώς μᾶς ἀγαποῦν οἱ Αἰγύπτιοι καί κάθε Αἰγύπτιοι...Βρέ,πόσο δίκαιο εἶχε ὁ Σαρτζετάκης μέ τό «εἴμαστε ἔθνος ἀνάδελφον». Μά ἀπολύτως ἀνάδελφον,λέμε. Καί ἄμα ἔχεις καί ἀνθέλληνες κυβερνῶντες τότε οὔτε ἡ διπλωματία σέ σώζει...

Περί τῆς πρώτης ὑποθέσεως κατασκοπίας μέ τούς δύο ἕλληνες συλληφθέντας,διαβάζουμε ἀπό τήν ἐφημερίδα Ἐλευθερία τῆς 26ης Ὀκτωβρίου 1960,σελίς 6,ἐδῶ.Ἄ, ἐν τῷ μεταξύ τήν ἴδια ἡμέρα ( 20 Φεβρουαρίου 1962) ἔχουμε καί τήν προικοδότησιν τῆς πριγκιπίσσης Σοφίας,μέ 9,000,000 δρχ. μέ νομοσχέδιον πού χαρακτηρίζεται «κατεπεῖγον» καί καλεῖ,ὁ ὑπουργός οἰκονομικῶν Σπυρίδων Θεοτόκης,ὅπως τό σῶμα τῆς βουλῆς τό κάνει δεκτόν, «εἰς μίαν μόνον ἀρχήν καί κατ᾿ἄρθρον,συζήτησιν»! Προῖξ ἡ ὁποία «ἀπαλλάσσεται οἱουδήποτε φόρου ἤ τέλους». Ποσό πού προστίθεται στόν προϋπολογισμόν καί τό ὁποῖον θά πληρώσῃ,ποιός ἄλλος,ὁ λαός...

Ἀπό ἐφημερίδα «Μακεδονία»,20η Φεβρουαρίου 1962,ΕΔΩ

2 σχόλια:

 1. Χαίρε, Πελασγική!

  Ο Κάστρο σίγουρα εβραίος, τα ίδια κι ο Γκεβάρα. Ο δέ Νάσσερ με μεγάλη πιθανότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ εργδημεργ !

   Σοῦ ξέφυγε,ἀπό τήν τριάδα,ὁ Κεμάλ.Μήν τόν ξεχνοῦμε,νά τό λέμε συνέχεια...

   Τώρα γιατί κυνηγήθηκε τόσο πολύ ὁ Ἑλληνισμός δέν χρειάζεται νά ἐπαναλαμβάνουμε τά εὐνόητα...Ἕνα πρᾶγμα μόνον :ἀπό ὅπου κυνηγήθηκε εἶχε ῥίζες ὑπέρ-χιλιετοῦς παρουσίας συνδεδεμένης ἀρρήκτως μέ τήν πολιτιστική,οἰκονομική καί κοινωνική ἀνάπτυξιν.Κάτι πού εὐλόγως ἐμπεριέχει καί δύναμιν,ἀπό κάθε ἄποψιν...
   Αὐτό τά λέει ὅλα.

   Σ᾿εὐχαριστῶ ἀγαπητέ !

   Διαγραφή