" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Ἦταν,εἶναι καί θά εἶναι ἕνας λοβοτομημένος λαός...


Δύστυχη Ἑλλάς, λυπᾶμαι μόνον γιά τήν Ἱστορία σου ...


Ὅταν βλέπεις χιλιάδες λαού,νά μαζεύεται γιά νά ὑπερασπισθῆ ὄχι τά δικαιώματά του,ὄχι τήν ἄγρια φορολογία,ὄχι τήν ἐθνική του κυριαρχία πού κινδυνεύει ἀπό τίς προδοτικές πολιτικές ἀλλά τούς κλέφτες,τούς λοποδύτες,τούς ἀπατεῶνες πολιτικάντηδες,τότε ἀντιλαμβάνεσαι πώς τό θέμα δέν εἶναι νά «ξυπνήσῃ» αὐτός ὁ λαός,διότι δέν κοιμᾶται ἁπλῶς ἔτσι εἶναι ἀπό τήν φύτρα του ! 

Καί αὐτό παρακολουθοῦμε ἐδῶ καί πολλά χρόνια νά συμβαίνῃ,κυρίως ὅμως ἀπό τήν μεταπολίτευσιν καί μετά. Ἀκόμη πιό συγκεκριμένως,ἀπό τήν ἐποχή Παπανδρέα καί μετά...

Βλέποντας ἕνα βίντεο πού ἀναφερόταν στήν συγκέντρωσιν συμπαραστάσεως χιλιάδων ὑπερασπιστῶν τοῦ πασόκου  Ἀθανασοπούλου (ξέρετε τόν γνωστό ἀπατεῶνα μέ τό καλαμπόκι : Σκάνδαλο καλαμποκιοῦ), κατά τήν ἡμέρα ἀνακοινώσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ δικαστηρίου (11 Αὐγούστου 1990), ἀντελήφθην πώς ὁ τόπος αὐτός δέν ἔχει νά περιμένῃ τίποτα ἀπολύτως γιατί πολύ ἁπλῶς δέν ὑπάρχει κανείς πού νά μπορῆ νά σταθῆ στό ὕψος ἀναλόγων περιστάσεων...

Ἰδοῦ : 

Καί ἄλλως «ἥρως» ἀνά χεῖρας τοῦ ...λαοῦ. Ὁ Τσοβόλας ! 
Ὁ Τσοβόλας ἔμπλεος  χαρᾶς,ἔνεκα ἡ ...λαϊκή ἀγάπη ! 
Συμπαράστασις ἀπατεῶνος πρός ἀπατεῶνα. 
Καί ὁ Ἀπατεών Ἀθανασόπουλος,κατάδικος, σχηματίζων τό σῆμα τῆς νίκης ! Ἤξερε...4 χρόνια μετά ἡ βουλή τόν ἀθώωσε...

Καί τό ἀνάλογον βίντεο (ἀπό τόν perimajestic)Τά ἴδια χάλια ἕως σήμερα ...Ἴσως καί χειρώτερα ! Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου