" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Ἄσε τόν λοβοτομημένο στήν ἀφασία του,ἡ κατάστασίς του εἶναι πέραν πάσης θεραπείας !Εἶπε ὁ Chipra πώς, οἱ σλαύοι - σκοπιανοί δέν εἶναι μοναδικοί ἀπόγονοι τῶν Μακεδόνων καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου,ἐννοώντας πώς καί ἐμεῖς εἴμαστε βρέ ἀδερφέ,παραδεχτεῖτε το καί θά τά βροῦμε.

Καί νά σχολιάσῃς ἐπ'αὐτοῦ, τί ; 

Καί νά ἀπευθυνθῆς, πρός ποίους ; 

Μήπως στούς κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς πού δέν γνωρίζουν τί ἑορτάζουμε στίς Ἐθνικές Ἐπετείους; 

Στούς κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς πού ψηφίζουν συριζα γιά νά νοιώσουν ...προοδευτικοί καί κυρίως πολιτικῶς ὁρθοί ; ! 

Στούς κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς πού δέν θέλουν νά τούς λένε φασίστες καί ἀγκαλιάζουν τούς ... λαθρεποίκους ; 

Στούς κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς πού βλέπουν στίς παρελάσεις νά κρατοῦν τήν Ἑλληνική Σημαία ὅλοι οἱ ἄλλοι πλήν Ἑλλήνων καί δέν συμβαίνει τίποτα; Τί νά τούς πεῖς; Πώς οἱ Σλαύοι ἦρθαν στά Βαλκάνια τόν 7-8 ο αἰ. μ. Χ. ; 

Πώς οἱ Βυζαντινοί τούς ἔκαναν κράτη-ἔθνη μέ τεχνιτή γλῶσσα καί ἀλφάβητο ἀκόμη καί ἱστορία ; 

Πώς τό θεμα τῆς «Μακεδονίας» ἀφοροῦσε ἀποκλειστικῶς σχέδιον (μακρόπνοον) τῶν γεννητόρων τοῦ κομμουνισμοῦ ; 

Πώς πάνω στό πτῶμα τῆς πρώην Γιουγκοσλαυΐας ἔχουν πέσῃ τά τσακάλια καί οἱ ὕαινες τοῦ παγκοσμίου διευθυντηρίου ; 

Σέ ποιόν νά τά εἰπῆς καί τί νά ἐξηγήσῃς; Καί γιά ποιόν λόγον,πρωτίστως. Θά σέ ἀκούσουν ; Θά καταλάβουν ; 

Γιά νά συμβῆ κάτι τέτοιο θά πρέπῃ νά ὑφίσταται τό ἀνάλογον ὑπόβαθρον γνώσεως,πρᾶγμα πού ὅσον ἀφορᾶ τούς ἑλλαδίτες τῶν τελευταίων 40 χρόνων εἶναι παντελῶς ἀνύπαρκτον ! 

Καί τέλος αὐτό πού θά συμβῆ εἶναι καί πάλι νά σέ πιάσῃ κάποια ὑστερία μετά ἀπό τό νέον ἐκλογικόν ἀποτέλεσμα καί ἀφοῦ ἡ Βαρντάσκα θά ἔχῃ ἀποκτήσῃ ἐπισήμως τήν μακεδονική ταυτότητα,ὑπό τήν συναίνεσιν τοῦ Chipra  καί τοῦ Καμμένοφ,βεβαίως -βεβαίως. 

Γι' αὐτό σοῦ λέω, ἄσε τόν λοβοτομημένο στήν ἀφασία του,ἡ κατάστασίς του εἶναι πέραν πάσης θεραπείας !  

Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο: