" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Ῥῶσσοι -Σύριοι ,ναί ἐνίκησαν !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου