" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Εὐχαριστῶ τούς φίλους γιά τήν ἀνταπόδοσιν τῶν εὐχῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου