" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Προπονητήριο γιά τήν Κορακάκη θά ἔφτιαχναν ; Σιγά καλέ, προέχουν τά φαγοπότια μέ τίς ψαροῦκλες ! Καί αὐτά ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ! ! !


80 ἄτομα συνοδείας σύν τούς συνήθεις παρατρεχαμένους περιδρομιάζουν ἐκλεκτά θαλασσινά ! Καί ἄσε τήν Κορακάκη νά ψάχνῃ γιά ἕναν ξύλινο στόχο γιά νά προπονηθῆ γιά τούς Παγκόσμιους ἀγῶνες ...Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου