" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Μπαλαούρας γιά Σκόπια: «Τό Μακεδονία δέν θά τό ἀπέρριπτα»


Ἐάν τοῦ Μουζάλα τοῦ «ξέφυγε» τό Μακεδονία γιά τά Σκόπια καί ἔγινε τόσος χαμός μέχρι καί παρ'ὁλίγον παραίτησιν Καμμένου, τότε τοῦ Μπαλαούρα πού εἶπε εὐθέως πώς : «Τό Μακεδονία δέν θά τό ἀπέρριπτα», τί θά ἔπρεπε νά ἐπιφέρῃ ; Μήπως τήν παραίτησιν ὁλοκλήρου τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος των ΑΝΕΛ καί πτῶσιν τῆς συγκυβερνήσεως; Λέω, τώρα...

Ἀλλά, αὐτός ὁ θρασύς, ἐπικίνδυνος τύπος πού ὀνομάζεται Μπαλαούρας, καί πού βγαίνει τόσο πολύ κοντά χρονικά, μετά τόν Μουζάλα γιά νά κάνῃ ἐκ νέου λόγον γιά τήν ὀνομασία τῶν Σκοπίων, νά εἶστε βέβαιοι πῶς διόλου τυχαίως ἤ ἕστω συγκυριακῶς τό εἶπε. 

Τό εἶπε, διότι δυστυχῶς γιά τήν Πατρίδα μας καί τήν Ἱστορίαν μας, δυστυχῶς γιά τήν κληρονομιά τῶν πατρογονικῶν μας ἐστιῶν,διατυμπανίζουν τήν ὥρα τῆς ὁλοκληρωτικῆς παραδόσεως τοῦ Ἔθνους μας ! 

Ὡσάν ἐκείνους τούς χαιρέκακους ἑλληνοποιημένους ἀλλόφυλους ( μοῦ θυμίζουν, ἱστορικῶς, τούς ἑβραίους τῆς ἑλλαδικῆς, ἐπί ὁθωμανικῆς κυριαρχίας...) πού μέ τό προσωπεῖον τοῦ ἕλληνος ὑποσκάπτουν κάθε τι ἐθνικόν προσβλέποντας στόν ἀφανισμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μᾶς χτυποῦν καθημερινῶς, πότε ὁ ἕνας πότε ὁ ἄλλος... 

Πότε ὁ ἕνας βλέπει ἐπενδυτές στούς λαθρομετανάστες, πότε ἡ ἄλλη βλέπει τά νησιά νά ἔχουν πλουτίσει ἀπό τούς λαθρό,πότε ὁ ἄλλος θά μᾶς λέῃ τί καλά περνούσαμε ἐπί ὁθωμανοκρατίας καί πότε θά ἐκδίδονται βιβλία ἱστορικοῦ περιεχομένου πού θά παρουσιάζουν τούς ἥρωες τοῦ '21 ὡσάν κοινούς λωποδύτες ! 

Δεῖτε μούρη καί βγᾶλτε συμπέρασμα...

Καί τώρα ἕνας Μπαλαούρας ( ἀπό τό ἐπώνυμο φαίνεται πώς κάποιος πρόγονός του θά εἶχε ...πολύ καλές σχέσεις μέ τίς φυλακές) ἀπό τά Λεχαινά, ἀλλά μέ βιογραφικό «βαρβάτο» : ἀπό ἀντιστασιακός ἐπί 7ετίας ( τό φυλακίστηκε καί βασανίστηκε ἀπό τήν ΕΣΑ ἀποτελεῖ τό μεγαλοπτυχεῖο του ), κουμουνιστής ἀπό κούνια, ἀγῶνες σέ Γένοβα,Γάζα,Καράκας καί δέν συμμαζεύεται. Κοινωνικἀ φόρουμ, Ρήγες Φεραίους καί ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ ἐως γραμματεῖες (τ)συριζα , ἔρχεται νά χαρίσῃ τήν Μακεδονία στούς γυφτοσκοπιανούς ! 

Ἀλλά κατά τά ἄλλα Master Πολιτικῆς Οἰκονομίας στό Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου καί κατ'εὐθεῖαν σέ τράπεζα διορισμένος ! Ὄχι γιά νά ἐργαστῇ,φυσικά, ἀλλά γιά νά συνδικαλιστῇ καί νά ...σώσῃ τούς ...ἀδικημένους τραπεζοϋπαλλήλους ! ! ! 
Καί βεβαίως τήν πρό 2μηνου δήλωσίν του, πῶς :«ὀργανώσεις ὅπως ἡ 17Ν εἶχαν ἕνα ἱδεῶδες ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου» ! 

Ὅμως εἴπαμε : Κομμουνιστής καί Ἕλλην δέν ὑφίσταται !  Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου