" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Ὅλα γιά τούς λαθρομετανάστες ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ σύν 4000 εὐρῶ μπόνους ! Ἕλληνα, τί δέν καταλαβαίνεις;

 
Τό λένε χωρίς νά νοιώθουν οὕτε μιά σταλιά ντροπή, μᾶλλον μέ καμαρι θά ἔλεγε κανείς, πώς ἀξία γιά ἐμᾶς δέν ἔχει ὁ Ἕλλην πολίτης ἀλλά ὁ λαθρο-εἰσβάλλων στήν χώρα μας ! Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νά ἐξηγηθῇ ἡ γνωστοποίησις τῶν παροχῶν πρός τούς παρανόμους εἰσβάλλοντες σέ μία χώρα πού ἤδη βρίσκεται σέ κατάστασιν οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως ; ! 


Ἐνοίκιο δωρεάν, σέ διαμερίσματα πού ΗΔΗ ἔχουν ἐνοικιασθεῖ, κοινόχρηστα δωρεάν, ἱατρο-φαρμακευτική περίθαλψις δωρεάν, σίτισις δωρεάν καί 400 εὐρῶ στήν τσέπη μηνιαίως δεκαμήνου διαρκείας

Δηλαδή, θά ἔρχονται ἐδῶ, θά κάνουν διακοπές δεκαμηνιαῖες μέ ὍΛΑ πληρωμένα καί θά φεύγουν πρός ὁποιαδήποτε χώρα τῆς Εὐρώπης ἐπιθυμοῦν καί μέ μπόνους στήν τσέπη 4000 εὐρῶ ! Μέ ἄλλα λόγια εἶναι σάν νά λέμε « ἐλᾶτε στήν Ἑλλάδα νά περάσετε τίς διακοπές σας ἀνέξοδα καί θά σᾶς άνταμείψομεν γι'αὐτό»

Καί μετά ὅταν ξεσηκωθοῦν τά 5-6 ἑκατομμύρια Ἕλληνες πολίτες πού δέν ἔχουν νά θρέψουν τίς οἰκογένειές τους ποιός θά φταίει; 

Ἤ μήπως,τελικῶς, αὐτό ἐπιδιώκουν ; 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου