" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Ποιός ἀπείλησε νά παραιτηθῇ; Αὐτός πού ἔλεγε τά Σκόπια "Μακεδονία" ! Ὑποκριτές καί Φαρισαῖοι, πατριδοκάπηλοι θά ἔρθῃ ἡ ὥρα σας καί λίαν συντόμως ...

Τό ἔπαιξε λίγο τό "πατριωτικό"  ἔργο, ὁ Καμμένος, μήπως καί σώσει ὅ,τι ἀποκαΐδι τοῦ ἔχει μείνῃ ἀπό τό ἀπόκομμά του, τό ὁποῖο τό βλέπει νά πηγαίνῃ ὁλοταχῶς γιά φούντο !

Ἔτσι μετά τόν ἀμετανόητο σταλινιστή Μουζάλα, πού βλέπει τήν Μακεδονία στό σλάβικο γυφταριό ( πολύ φυσικό ἀφοῦ οἱ συριζαῖοι δέν κρύβουν τήν ἀμορφοσιά τους, ἴσα-ἴσα ) τσίτωσε τά πόδια ὁ καταΚαμμένος καί ἀπειλοῦσε μέ παραίτηση, δηλαδή ἀπειλοῦσε νά ῥίξῃ τήν κυβέρνηση ἤ ἀλλιῶς ζητοῦσε τήν κεφαλήν Μουζάλα ἐπί πίνακι !

Καί ἦρθαν τά τραπεζώματα μέ τόν Ν. Παππᾶ, ἡ συνεδρίασις τῆς Κ.Ο. καί τόσα ἄλλα γιά νά μεταπείσουν τόν μεγάλο ἑταῖρο καθότι ἔχουν ἀκόμη τράτο γιά τό ἰσοπεδωμα τῆς χώρας... Δέν μπόρεσα ὅμως νά καταλάω γιατί ὅλα αὐτά; Ἀρκοῦσε νά τοῦ προβάλουν ἕνα βιντεάκι, ἀρκετά πρόσφατο, ὅπου εἶναι αὐτός ποῦ λέει τά Σκόπια "Μακεδονία" ! ! !

Γιά ἀκοῦστε τον :


Βρέ τόν ὑποκριτή, τόν φαρισαῖο ! Δέν μᾶς λέει καλύτερα πῶς μπροστά στό χάρισμα τοῦ ὁνόματος τῆς Μακεδονίας στούς γυφτοσκοπιανούς πού λίαν συντόμως ἐπίκειται πρέπει νά ἔχει τό ἄλλοθί του γιά τοῦτο καί ὅλη αὐτή ἡ παράστασις ; 

Μά ἀλήιεια, νομίζει πῶς θά σωθεῖ; Σοβαρά πιστεύει κάτι τέτοιο; 

Καμμένε, στό λέω ἐγώ προσωπικῶς, πώς ἐσύ θά φᾶς τό περισσότερο ξύλον καί ὄχι μόνον...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου