" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Τελικῶς σ' αὐτόν τόν τόπον οἱ προδότες εἶναι τόσοι πολλοί καί οἱ ἥρωες τόσοι λίγοι ...ΠΑΝΤΑ !


 Τήν προδοτική στάσιν ὅλων αὐτῶν τῶν πολιτικάντηδων, πού πάνω ἀπό 190 χρόνια ἔχουν κάτσει στήν καμπούρα μας καί κυριολεκτικῶς σκοτώνουν τόσο ἐμᾶς ὅσον καί κυρίως τήν Πατρίδα μας, δέν τελειώνουν τά περιστατικά πού τό ἀποδεικνύουν ! 

Ἐξ' ἀφορμῆς τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, νά δοῦμε ἀκόμη ἕνα τέτοιο περιστατικό. Ἀφορᾶ μίαν ἔκδοσιν τῆς Βο(υ)λῆς τῶν πολιτικάντηδων ἀπό τό 2008 ( ὑπό προεδρίας Σιούφα )της ἱστορίας τῆς Ἐπαναστάσεως ἀπό τόν Τζόρτζ Φίνλεϋ ! Ὦ, ναί ἀπό τόν ἀλλόφυλο αὐτό "ἱστορικό" λές καί ἦταν μόνον αὐτό πού δέν εἶχε ἐκδοθῆ καί μᾶς ἔλειπε... 


 Ἕνας "ἱστορικός" πού στήν ζωήν του δέν ἔχει γράψῃ καί τίποτε ἄλλο πέραν αὐτοῦ ( ξεκινᾶ ἀπό τήν πτώσιν τῆς Ἑλλάδος στούς Ῥωμαίους, περνᾶ στό Βυζάντιο καί ὁλοκληρώνει μέ τήν περίοδο τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821)! Αὐτοῦ πού μόλις 50 χρόνια μετά ἀνέλαβε ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντη νά μεταφράσῃ ( ἀπό ἀνάγκην, λόγῳ μεγάλης οἰκονομικῆς ἀνέχειας στήν ὁποῖα εἶχε περιπέσῃ, δυστυχῶς)  καί πού δέν ἐκδόθη τελικῶς ποτέ ἕως τό 2008 καί πού ἀνέλαβε ἡ Βο(υ)λή τῶν κηφήνων νά ἐπιτελέσῃ τό μεγάλο ἔργον τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἐν λόγῳ "ἀριστουργήματος", μέ λεφτά φυσικά τῶν ἑλλήνων πολιτῶν ! 

Καί αὐτό τό "ἀριστούργημα" τί λέει μέσα γιά τούς Ἕλληνες; ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ! 

“Οι Έλληνες καθιστώσιν ήρωας και ημιθέους τους αρχικλέπτας των. Τα κατορθώματα του Ζαχαριά και του Κολοκοτρώνη, καίτοι εξυμνηθέντα εις στίχους χωρίς ποίησιν και εις κομπορρήμονα πεζογραφίαν, ήσαν μόνον πράξεις ληστών και προβατοκλεπτών. Έζων συνήθως αναλώμασι των πτωχών Χριστιανών χωρικών και σπανίως ερριψοκινδύνευον να ενεδρεύσωσι πλούσιον προύχοντα Έλληνα, ακόμη δε σπανιώτερον να ληστεύσωσιν Τούρκον αγάν. Το άσμα του Ζαχαριά εκθειάζει την καταστροφήν Ελληνικών χωρίων, την λήστευσιν Ελλήνων ιερέων, την ατίμωσιν Ελληνίδων, τον φόνον Ελληνόπαιδος και τα λύτρα άλλου. Ο Δόδουελ μνημονεύει την προθυμίαν μεθ’ ής οι Έλληνες αγρόται ηνούντο προς καταδίωξιν της συμμορίας του Κολοκοτρώνη και μεθ’ ής οι Έλληνες επίσκοποι αφώριζον τους κλέφτας”.

Τί λέει μέσα γιά τούς Ἕλληνες Ἀγωνιστές τῆς Ἐθνεγερσίας; ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΑ ! 

1. Ο καλόγερος Σαμουήλ που ανατινάχτηκε στο Κούγκι ήταν Αλβανός.
2. Ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε την αρχαία Αλβανική διάλεκτο.
3. Ο Υδραίος Κουντουριώτης είναι γόνος Αλβανού χωρικού από τα Κούντουρα. Οι Υδραίοι έκαναν πειρατείες στο Αιγαίο και ληστρικές επιδρομές στην Χίο, όπου βίαζαν και έσφαζαν Ελληνίδες και έκλεβαν γελάδια.
4. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι υποκριτής, εγωϊστικά θέλει να είναι πάντα ο Αρχηγός και αγαπά το χρήμα με βρωμερό τρόπο.
5. Ο Παπαφλέσσας δαπανά άσκοπα χρήματα, κάνοντας άτακτη ζωή. Είναι ο πλέον ανήθικος άνθρωπος. Στην Μάχη στο Μανιάκι, βλέποντας οι άνδρες του Παπαφλέσσα την υπεροπλία των Αιγυπτίων, λιποτάκτησαν οι 1.500 από τους 3.000.
6. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος επιδίωκε πάντα το προσωπικό του όφελος και ο χαρακτήρας του ήταν μείγμα των χειρότερων κακιών Ελλήνων και Αλβανών. Ήταν τόσο ψεύτικος όσο και ο πιό δόλιος από τους Έλληνες,και αγαπούσε τόσο την εκδίκηση όσο ο πιό αιμοδιψής Αλβανός. Ήταν ακραία φιλάργυρος.
7. Ο Γ. Καραϊσκάκης δεν έπραττε πάντα ως πατριώτης, ενώ του έλειπε η ψυχραιμία και η καρτερικότητα.
8. Οι καλόγεροι του Αγίου Όρους είχαν επιδείξει προδοτική στάση στους αγωνιστές και σέ όσους ζητούσαν καταφύγιο.


Δέν εἶναι περίεργον πού ὁ ἐν λόγῳ συγγραφεύς "ἱστορικός" ἀσχολήθηκε μόνον μέ τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Ῥωμαϊκή κατοχή καί ἕνθεν; Δέν εἶναι περίεργον τό ὅτι ἐγκαταστάθηκε στήν Ἑλλάδα καί ἀρθρογραφοῦσε στίς ἐφημερίδες ( ἦταν καί ἀνταποκριτής τῶν Τάϊμς ) μέ ἔντονη τήν ἐπίδρασιν στά πολιτικά πράγματα τῆς χώρας; Δέν εἶναι περίεργον τό δοκίμιόν του γιά τίς τραπεζικές ἀρχές πού ἐφαρμόστηκαν ἀπολύτως ἀπό τό τότε ἑλληνικό κράτος ;( Ἐάν δέ ἀναλογιστοῦμε ποιός ἦταν ὁ δημιουργός τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ὅλο καί θά καταλάβουμε τόν ῥόλον τοῦ ἐν λόγῳ ... Rothschild, Ἐθνικὴ τράπεζα καὶ τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.)


Τελικῶς σ' αὐτόν τόν τόπον οἱ προδότες εἶναι τόσοι πολλοί καί οἱ ἥρωες τόσοι λίγοι ...ΠΑΝΤΑ ! Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου