" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 10 Αυγούστου 2013

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΡΘΑΝ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΑ ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ .


Όλες οί φυλές από τίς οποίες προήρθαν οί Άγγλοι,οί Γερμανοί, οί Δανοί , οί Σουηδοί οί Όλλανδοί, οί Βέλγοι, οί Γάλλοι, οί τών Σλαβικών χωρών, οί Τούρκοι κ.λ.π. , όλοι έχουν υποστεί μετάλλαξη μέ τόν γόνο τών υποχθονίων δρακονιανών. 

Όλη η Άσία δέ, αποτελείτε από τέτοια είδη. 


Φράγκοι-Γότθοι-Βησιγότθοι-Ουστρογότθοι-Γεάτες-Σάξονες-Συκάμβριοι-Χάζαροι-Σάλιοι-Ούνοι-Σελτζούκοι-Τουράν-Μογγόλοι-Σίνες κ.λ.π., είναι φυλές πού κατέλαβαν τήν Ευρώπη μέ τόν φαινότυπο ανθρώποι καί τό γονότυπο ερπετών υποχθονίων δράκων. 

Μέ έδρα τους τήν Αγγλία καί  από τήν βασιλική δυναστεία τών Μεροβιγγείων ,έθεσαν όλα τά κράτη υπό τόν έλεγχό τους.

Οί υποχθόνιοι δρακονιανοί ξεκίνησαν τήν επί τής Γής έμφάνισή τους από τήν Σκυθία, τήν σημερινή Ρωσία.  Από τόν Αρκτικό ωκεανό έως τόν Καύκασο καί τόν Εύξεινο Πόντο έκαναν τίς επιδρομές τους από πύλες - περάσματα επί τής χθονός. Οί ερπετοειδείς αυτοί υποχθόνιοι αναμίχθησαν μέ τούς βάρβαρους λαούς καί προέκυψαν τά ανθρωποερπετικά όντα . 
Τό όνομα τής υποχθονίας χώρας τους μάς τό αποκαλύπτει ο Όμηρος όταν κατά  τήν περιπλάνησή του ό Όδυσσέας έφθασε στίς πύλες τού Άδη . Εκεί συνάντησε μία χώρα πού οί κάτοιοί της ζούν στό σκοτάδι , δέν βλέπουν ποτέ τόν ήλιο καί τά άστρα. Είναι ή χώρα τών Κιμμερίων.

 Κιμμέριος = έκ τού Κάμμερος  ή Κέμμερος = άχλύς, όμίχλη. Οί Κιμμέριοι ήταν νεφελώδεις  καί υπονοούνται οί "Νεφελίμ" ύποχθόνιοι. 

Οί Άργοναύτες όταν βρέθηκαν στόν Άρκτικό {Βόρειο πόλο] συνάντησαν τήν χώρα τών σκοτεινών Κιμμερίων στίς πύλες τού Άδη .  Στόν Βόρειο πόλο  υπάρχει μιά θετική καί μιά αρνητική πύλη. Η θετική σέ ανεβάζει στούς Υπερβόρειους, τήν  ουράνια πολιτεία τών μακρόβιων οι οποίοι ζούσαν επί χιλιάδες έτη, με συνεχή νεότητα και απόλυτη ευδαιμονία. Ό μυστηριώδης λαός των Υπερβορείων, εις τον οποίο πήγαινε συχνά ο Θεός Απόλλων και δια τούτο έχει και την προσωνυμία Υπερβόρειος.Οι Υπερβόρειοι αναφέρονται και από πολλές άλλες αρχαίες πηγές (Ηρόδοτος, Διόδωρος, Παυσανίας, Πίνδαρος, Εκαταίος Αβδηρίτης κ.λ.π.) ως ο υπεράνθρωπος και μακάριος λαός του Απόλλωνος, όπου δεν δύνανται να φθάσουν οι θνητοί, ενώ μερικοί Υπερβόρειοι, όπως π.χ. ο Άβαρις είχαν φθάσει με μυστηριώδη τρόπο εις την Ελλάδα.ενώ μόνο οι επιλεγμένοι και μυημένοι δύνανται να ανέλθουν εις τον αστρικό ή ίσως και εξωδιαστατικό κόσμο των Υπερβορείων. Έγγύς τού Βορείου Πόλου υπάρχει καί άλλη μία αρνητική, ενεργειακή ή γεωφυσική πύλη, η οποία οδηγεί εις τον σκοτεινό υποχθόνιο κόσμο και εις αυτή κατοικούσαν οι υποχθόνιοι Κιμμέριοι.Πράγματι, πλήθος μαρτυριών και στοιχείων της θεωρίας περί της «κούφιας ή κοίλης γής» επιβεβαιώνουν ότι, υπάρχει ένας τεράστιος δίαυλος επικοινωνίας του επιχθονίου και υποχθονίου κόσμου, εγγύς του Βορείου Πόλου, από όπου ανήρχοντο και συνεχίζουν να ανέρχονται εις τον κόσμο μας υποχθόνια όντα, μεταξύ των οποίων και ο λαός των Κιμμερίων. 

Από τόν 2ο μ.Χ. αίώνα οί δρακονιανοί έπαψαν τίς επιμειξίες μέ άλλους λαούς , καί άναμιγνύονται μόνο μεταξύ τους {βλέπε βασιλικές οικογένειες} γιά νά διατηρήσουν  τό δρακονιανό είδος τους .
[πληροφορίες από τόν ΛΕΝΤΖΟ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου