" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ἐπιστρατεύτηκε καί ἡ σύγχρονος ...Λυσιστράτη;
Ἀλήθεια,τί ἀκριβῶς ἤθελε νά συμβολίσῃ,μέ τήν πρώτη περιοδεία της ὡς προέδρου τῆς δημοκρατίας τους στήν Θράκη,ἡ Σακελλαροπούλου ; Μήπως ἀπό τίς δηλώσεις της μποροῦμε νά ἐξάγουμε τά ἀνάλογα συμπεράσματα; Μά ναί,βεβαίως !

Εἶπε :

«Η Ξάνθη, η Θράκη γενικότερα, υπήρξε και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα ισονομίας και ισοπολιτείας. Μια γέφυρα φιλίας, ένας τόπος πολυπολιτισμικός, όπου συμπολίτες μας με διαφορετικές θρησκείες συνυπάρχουν ειρηνικά και συνεργάζονται για την κοινή πρόοδο.Η γεωγραφική θέση και ο διασυνοριακός χαρακτήρας της είναι τα μεγάλα της πλεονεκτήματα. Αν αξιοποιηθούν σωστά, η Θράκη μπορεί να αναλάβει ξανά τον ρόλο που για αιώνες διαδραμάτιζε ως πέρασμα, γέφυρα και σταθμός στη διασταύρωση σημαντικών χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων, όπου μετακινούνταν άνθρωποι, ιδέες και εμπορεύματα, και συνυπήρχαν ειρηνικά διαφορετικοί πολιτισμοί»

Νομίζω πώς τό νόημα τό πιάσατε...Ἀκόμη περισσότερο δέ,ἄν ἀναλογιστῇ κανείς πώς τόσο ἡ περιοδεία ὅσο καί κυρίως αὐτά πού εἰπώθηκαν ἔγιναν λίγες μόλις ἡμέρες μετά τό συμβάν στόν Ἕβρο καί τήν κατάληψιν μέρους τῆς ἐδαφικῆς κυριαρχίας τῆς χώρας ἀπό τούρκους στρατοχωροφύλακες,ἀλλά καί κυρίως τίς δηλώσεις τοῦ ἕλληνος ΥΠΕΞ,κόντε Δένδια :

Μπᾶτε τούρκοι «ἁλέστε» μέ τίς εὐλογίες τῆς ἑλλαδικῆς κυβερνήσεως !

Συμβολική καί ...σημαδιακή,μετά ἀπό τό γεγονός αὐτό,ἡ παρουσία της στό Δ΄Σῶμα Στρατοῦ. Ἀκόμη πιό σημαδιακά αὐτά πού εἶπε :


Ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος,ἡ σύγχρονος ...Λυσιστράτη ! 
«Είναι η πρώτη φορά που στη χώρα μας μια γυναίκα κατέχει το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και επομένως ως αρχηγός των Ε.Δ. επισκέπτεται το Δ΄ Σώμα Στρατού. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εδώ στο επιτελείο του πιο ισχυρού σχηματισμού του Ελληνικού Στρατού, που έχει ως βασική αποστολή την ασφάλεια της Θράκης και τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόρων, που αποτελούν παράλληλα και τα ευρωπαϊκά σύνορα»

Μήπως δέν καταλάβαμε καλῶς; Τί εἶπε; Ἑστιάστηκε στό ὅτι πρώτη φορά γυναῖκα καταλαμβάνει τό ἀνώτατο ἀξίωμα; Καί τί ἐπεσήμανε; Πώς πρώτη φορά μία γυναῖκα εἶναι ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ; Τί θέλει νά μᾶς περάσῃ ὡς μήνυμα ἡ κυρία; Μήπως μία σύγχρονον «Λυσιστράτη» ; Χμμ...

Ναί,γιατί ὄχι; Ἄν συνδυάσετε πώς χαρακτηρίζει τήν Θράκη ὡς :  γέφυρα φιλίας, ένας τόπος πολυπολιτισμικός, όπου συμπολίτες μας με διαφορετικές θρησκείες συνυπάρχουν ειρηνικά και συνεργάζονται για την κοινή πρόοδο.
Καί : εδώ στο επιτελείο του πιο ισχυρού σχηματισμού του Ελληνικού Στρατού, που έχει ως βασική αποστολή την ασφάλεια της Θράκης και τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόρων.
Ἔ,δέν μᾶς ἀφήνει καί πολλά περιθώρια γιά τό ποιές εἶναι οἱ ἐπιδιώξεις της σέ σχέσιν μέ τήν γείτονα ἀλλά κυρίως μέ τίς τακτικές της καί τά λεφούσια πού μᾶς στέλνουν «πακέτα»...

Γι᾿αὐτό καί ἡ σύγχρονος Λυσιστράτη ἐπισημαίνει,γιά νά τό καταλάβουμε πολύ,πολύ καλῶς :

"Κατέδειξε ότι τα σύνορα δεν ορίζουν μόνο γεωγραφικά τα όρια πολιτικών οντοτήτων ή νομικών αρμοδιοτήτων, δεν διασφαλίζουν μόνο την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, δεν έχουν μόνο ανεξάντλητη μεταφορική σημασία, αλλά είναι και ζώνες διάβασης προς τους άλλους, περάσματα από την όχθη της μισαλλοδοξίας σε αυτήν της δημιουργικής σύνθεσης. Στη βάση της αμοιβαιότητας, βεβαίως, η οποία, δυστυχώς, δεν είναι δεδομένη, όπως δείχνουν τα πρόσφατα γεγονότα στα σύνορά μας και η διαρκής ένταση που τα συνοδεύει"

Ἔ,πόσο πιό καθαρά νά τό πῇ ἡ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας τους ; Ἀμοιβαιότητα ζητᾷ,ἀλλά θά ἐρωτήσῃ κάποιος : ἀπό ποιόν τήν ζητᾷ; Ἀπό τούς τουρκαλάδες ἤ ἀπό ἐμᾶς; Ἔ,λοιπόν θά σᾶς τό πῶ ξεκάθαρα καί λάβετέ το σοβαρότατα ὑπ᾿ὅψιν. Ἀπό ἐμᾶς,ἀγαπητοί μου,ἀπό ἐμᾶς ! Διότι ὅλα τά ἀνωτέρῳ περί πολυ-ποτισμοῦ,διαφορετικῶν θρησκειῶν,περάσματα,γέφυρες καί τά συναφῆ πού ἐκθείασε γιά τήν Θράκη δέν μποροῦν νά ἔχουν ἄλλον ἀποδέκτη παρά τήν Ἑλλάδα πού ἀνθίσταται στήν ἐπέλασιν τῶν ἰσλαμο-ἐποίκων πού στέλνονται ἀπό τήν τουρκιά.

Ναί,πόσο πιό ξεκάθαρα νά μᾶς τό πῇ; Καί ἐν τέλει, πόσο πιό ἐπικίνδυνα γιά τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας μας εἶναι αὐτές οἰ ἐπίσημες δηλώσεις τῆς ἀνωτάτου πολιτειακοῦ ἀξιωματούχου καί  εἰδικῶς ἀπό αὐτό τό σημεῖο τῆς χώρας ὅπου ἔγιναν αὐτές ;

Τέλος,θά παραθέσω σχετικό δημοσίευμα τοῦ Σπύρου Χατζάρα,ὅπου καταδεικνύεται αὐτή ἡ ἐπικινδυνότης :


« Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, είναι μοναδικός πλούτος της Θράκης» 
Τί την κοιτάτε ρε! Καθαιρέστε την.

Τα σύνορα είναι για να τα διαβαίνουν οι λαθραίοι και έχουν «μεταφορική σημασία»

 Η Κοντή διάλεξε την ημέρα να πάει στην Θράκη, όπου διαπίστωσε «Σπάνιο παράδειγμα συμβίωσης των πολιτισμών στη Θράκη». 
«Τα σύνορα δεν ορίζουν μόνο γεωγραφικά τα όρια πολιτικών οντοτήτων ή νομικών αρμοδιοτήτων, αλλά είναι και ζώνες διάβασης», είπε. 
Τα σύνορα που έχουν μόνο «μεταφορική σημασία», είναι δηλαδή, για να τα διαβαίνουν οι λαθραίοι , περνώντας , "από την όχθη της μισαλλοδοξίας σε αυτήν της δημιουργικής σύνθεσης".
 Η Κοντή μίλησε ακόμα για «ένα σχολείο διαπολιτισμικό, που θα παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία και θα προάγει τον σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα. Ένα σχολείο ικανό να εξαλείψει τον εθνικιστικό τρόπο σκέψης, να αγκαλιάσει τους μαθητές πέρα από την εθνική και πολιτισμική τους προέλευση». 

Ο αδελφός της , ο Ταγίπ ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης θα προσευχηθεί στην Αγία Σοφία. 
Αλλά δεν προσκάλεσε την Κοντή.

Ἐπίσης διαβάζουμε καί  ΕΔΩ.

Δέν ἔχω νά προσθέσω τίποτα περισσότερο,πέραν τοῦ ὅτι λυτοί καί δεμένοι ἔχουν πέσῃ πάνω μας,νά χωνέψουμε μία «ἀφύσικη ζεῦξιν». Θεοί καί δαίμονες,ὅλοι κατά,ὄχι ἁπλῶς τῆς Πατρίδος μας ἀλλά κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ ! Τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὡς ἐννοίας συμπαντικῆς  ! Καί ὁ νοῶν νοείτω...

Καί θά κλείσω τό θέμα μέ τόν ἴδιο ἐπίλογον πού χρησιμοποίησε τό Φιλοσοφία-Ἔρευνα,σέ χθεσινό ἄρθρο του (ΕΔΩ),τό ὁποῖον ἦταν συναφές μέ τόν Πολιτισμό ὅπως πρεσβεύεται,διαχρονικῶς,ἀπό τόν Ἑλληνισμό :

«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε τήν Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά. Κουράγιο, ὁ καιρὸς θὰ δείξει ποιὸς ἔχει δίκιο, ἂν καὶ δὲ χρειάζεται ὁλότελα αὐτὴ ἡ ἀπόδειξη.» (ἀπόσπασμα ἀπό τό «Πονεμένη Ῥωμιοσύνη» τοῦ Φώτη Κόντογλου


Υ.Γ. Καί σημειῶστε πώς διόλου τυχαία δέν ἦταν ἡ χρονική στιγμή ἐπιλογῆς αὐτῆς τῆς ...περιοδείας. Χρονική στιγμή πού συμπίπτει μέ τήν Ἅλωσιν τῆς Πόλεως...


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

  1. Μιά καί ἔθεσε τό δίλημμα ὁ Διηνέκης « Ἱππῆς» ἤ «Λυσιστράτη» θά ἀπαντοῦσα : Καί τά δύο.

    Διότι,ἀπό τήν μία ἔχουμε τούς φαύλους πολιτικάντηδες καί τήν ἀνικανότητά τους πού μόνον ζημία μπορεῖ νά ἐπιφέρῃ στήν χώρα καί ἀπό τήν ἄλλη τήν γυναῖκα πού μπαίνει ἐπικεφαλής νά ξεσηκώσῃ τό γυναικεῖο πληθυσμό ὥστε μέσῳ τῶν «γυναικείων ὅπλων» τους νά ἐπιτύχουν νά ἐπιβληθοῦν στήν ἀνδροκρατούμενη ἐξουσία (πολιτική καί στρατιωτική).
    Ναί,ἐπίκαιρος ὅσο ποτέ ὁ Ἀριστοφάνης τί ἀποδεικνύει;Πώς ὁ κόσμος εἶναι ἀπολύτως ἴδιος,ὅσες χιλιετίες κι᾿ἄν περάσουν ἀλλά κυρίως πώς τό Σύστημα εἶναι τόσο ἀνιαρῶς προβλέψιμο,στερημένο ἀπό κάθε καινοτόμο σχεδιασμόν...

    Ἐσεῖς,τί λέτε ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή