" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 19 Απριλίου 2020

Χριστός Ἀνέστη !Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας 
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος


Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.


7 σχόλια:

 1. Χριστός Ανέστη αγαπητή Πελασγική!
  Μακάρι του χρόνου τέτοια μέρα να πούμε και "Ελλάς Ανέστη!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χριστός Ανέστη έκ τών νεκρών,αγαπητή ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ. Τό Φώς τού Αναστάντος Χριστού νά φωτίζει εσάς καί τήν οικογένειά σας καί τό έργο πού επιτελείτε.
  Αδερφέ ΔΙΗΝΕΚΗ, Χριστός Ανέστη αδερφέ μου, ό Χριστός νά σέ έχει πάντα καλά.''Δριμύς ό χειμώνας,αλλά γλυκύς ό Παράδεισος''.
  Από τόν Θεό νά ανταμειφθείς γιά τόν αγώνα πού κάνεις καί γιά τά βάσανα πού υπέστεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος,ἀγαπητοί μου φίλοι,Ἀληθῶς !

   Ὁ Θεός δέν μᾶς ξεχνᾶ διότι τόν ἔχουμε κοντά μας,αὐτό εἶναι βέβαιον !

   Ἡ Ἑλλάς προώρισται νά ζήσῃ καί θά ζήσῃ !

   Διαγραφή
 3. Αγαπητή Πελασγική,
  Χρόνια Πολλά!
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος !

   Ἀγαπητέ Ἀντώνιε σοῦ εὔχομαι Χρόνια Πολλά καί κάθε καλό γιά ἐσένα καί τήν οἰκογένειά σου.Ὁ Θεός νά προστατεύῃ,ὅλη τήν ὁμογένεια ἁπανταχοῦ τῆς γῆς !

   Διαγραφή
 4. ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ εκ νεκρών.
  #θερμαστής#

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χριστός Ανέστη κυρία Πελασγική και σε όλους τους αναγνώστες του ιστολογίου.
  ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή