" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Ἡ τρέλλα τῆς μάζας ἤ ἡ πτῶσις τῆς Καμπάλα;


Μοῦ ἔγραψε,φῖλος/ἀναγνώστης,στό θέμα :
Ἔχετε καταλάβῃ τί εἴδους πόλεμος γίνεται ὑπό τήν κάλυψιν τοῦ ...κορονοϊοῦ ; 

«Μᾶλλον θά πέσουμε χωρίς ἀλεξίπτωτο,πάλι,ὅοοολοι μαζύ.Ἐδῶ γίνεται πόλεμος ἱερατείων μέ καθάρματα καί κακοποιούς πού ὁ διάολος εἶναι κολεγιόπαις μπροστά τους.

Κανένας δέν ξέρει τί συμβαίνει ἀκριβῶς πίσω ἀπό τό προπέτασμα καπνοῦ μέ τήν κορωνοπανδημία. 

Μόνο κάποιοι κάνουν ὑποθέσεις λογικοφανεῖς, καί οἱ περισότεροι λένε... σαχλάμαρες.
Ἤ γιατί εἶναι γελοῖοι ἤ εἶναι σέ διατεταγμένη ἀποστολή νά ῥίχνουν καπνό γιά θολοῦρα.

Καί βέβαια μέχρι τώρα δέν ἔχω ᾿δεῖ πουθενά, κανέναν νά κάνῃ σκέψεις γιά τήν οἰκονομική καταστροφή πού θά ἔλθῃ μετά ἀπό τόσο χρονικό διάστημα πού ἔχουν σταματήσῃ ὅλες οἱ ἐπαγγελματικές δραστηριότητες καί νέκρωσε ἡ ἀγορά.
Κανένας δέν λέει γιά τό παγκόσμιο ΚΡΑΧΧΧΧΧΧΧΧ πού θά «σκάσῃ» σάν βόμβα στήν μούρη μας, μέ ὅλα τά κακά ἐπακόλουθα...
Καί βέβαια μέ πιθανότητα ἑνός παγκοσμίου πολέμου, μέ τά ὅπλα αὐτή τήν φορά».
(Πελασγική :  Νά μέ συγχωρέσῃ ὁ φῖλος γιά τήν πρωτοβουλία περί τονισμοῦ.)


Ἀπαντῶ,λοιπόν : 

Ναί,αὐτή ἡ παράμετρος τοῦ ἐγκλεισμοῦ καί τῆς γενικότερης στασιμότητος τῆς παραγωγικῆς μηχανῆς,θά ἔχῃ ὁλέθρια ἀποτελέσματα.Ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς φαίνεται πώς θέτει τά θεμέλια ἑνός ὁλοκληρωτικοῦ,παγκοσμίου συστήματος διακυβερνήσεως,κομμουνιστικοῦ τύπου.Καί προφανῶς αὐτό θά προσπαθήσουν νά τό ἐπιτύχουν μέ τήν ἀποδοχή ὅλου τοῦ κόσμου ὑπό τήν ἀπειλήν ἑνός ἀνεξελέγκτου παγκοσμίου πολέμου. 
Εἶναι ἕνας ἐφιάλτης ὁ ὁποῖος εὔχομαι νά μήν συμβῇ. 

Ὅμως ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη πιό σοβαρό : 
ποῦ μπορεῖ νά ὁδηγήσῃ αὐτός ὁ ἐγκλεισμός τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο,ἀπό ψυχολογικῆς πλευρᾶς ;


 Ἄς σκεφτοῦμε τί σημαίνει μεγάλες πόλεις,ἑκατομμυρίων κατοίκων.Ἄς σκεφτοῦμε τί σημαίνει πυκνότητα πληθυσμοῦ,πολυόροφα κτήρια μέ μικροσκοπικά διαμερίσματα,ἔλλειψις πρασίνου,ἔλλειψις θέας,ἔλλειψις χρωμάτων,ἔλλειψις ἀέρος/καθαροῦ ὁξυγόνου.Καί ὅλα αὐτά ὑπό τόν βομβαρδισμό τῶν κατευθυνομένων,ἀπό τήν καθεστηκυία τάξιν, τηλεοπτικῶν καναλιῶν, μέ πρόσωπα ἐπιλεγμένα τόσο ἀπό πλευρᾶς μορφῆς ὅσο καί φωνῆς καί τοῦ τρόπου ἐκφράσεως...

Νά σᾶς θυμίσω ἔνα πείραμα πού ἤδη ἔχει γίνῃ καί ἔχουν καταγραφῇ οἱ ἀνθρώπινες ἀντιδράσεις στόν ψυχολογικό τομέα; Δέν πρὄκειται γιά πείραμα ἀπό τήν κατηγορία τῶν «κρυφῶν» πού κάνουν οἱ διάφορες κρατικές μυστικές ἤ στρατιωτικές ὑπηρεσίες,ἀλλά ἀπό ἐκεῖνα πού ἔγιναν δημοσίως καί μάλιστα ὑπό τήν παρακολούθησιν τῆς μεγαλύτερης μερίδας τοῦ κόσμου. Τά ριάλιτι σόου ( θεάματα πραγματικότητος) τύπου Big Brother. Ἐκεῖ κατεγράφησαν κατ᾿ἀρχήν οἱ συναισθηματικές ἀντιδράσεις τῶν συμμετεχόντων οἱ ὁποῖοι καίτοι ἐγνώριζαν πώς τούς παρακολουθοῦσαν ἑκατομμύρια μάτια,ἔβγαζαν δημοσίως τήν ἀνεξέλεγκτη συναισθηματική φόρτισιν ἀπόρροιας τοῦ ἐγκλεισμοῦ τους.Τό πλέον σύνηθες ἦταν ἐκρήξεις θυμοῦ δι᾿ὅνου σκιᾶς...

Συνεπῶς,μπορεῖ νά ἀναλογισθῇ κανείς τό ἀποτέλεσμα ἐγκλεισμοῦ τῶν ἀνθρώπων,σχεδόν ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου,σέ συνδυασμό μέ τήν οἰκονομική καταστροφή; Καί ξαναλέω,γιά τίς μεγάλες πόλεις,κυρίως,γίνεται λόγος. Ἄλλως τε δέν ἦταν διόλου τυχαία,ἱστορικῶς,ἡ ἀστυφιλία.Οὐδέ κἄν ἐπιλογή τοῦ κάθε ἑνός πού ἄφηνε τό χωριό του γιά νά βρεθῇ στήν μεγαλούπολιν ἐργάτης σέ κάποιο ἐργοστάσιο καί μέ σπίτι σέ διαμέρισμα λίγων τετραγωνικῶν σέ κάποιο γκρίζο κτήριο...Τόν ὁδήγησαν ἐκεῖ παρέχοντάς του τήν ...ὑπόσχεσιν μιᾶς καλλιτέρας,πιό ἀνέτου ζωῆς...Ὡς μέρος τῆς μᾶζας,πλέον,ἔγινε χωρίς νά τό ἔχῃ συνειδητοποιήσῃ,μέρος τοῦ σχεδίου τῶν ἐξουσιαστῶν,γιά ἔλεγχο τῆς μᾶζας...

Λέτε,λοιπόν,νά ἦρθε ἡ ὥρα μέσα ἀπό αὐτά τά μέτρα,νά δοῦμε τόν ἀλληλοσπαραγμό τῶν ἀνθρώπων;

Αὐτό εἶναι τό πιό τρομακτικό σενάριο,διότι κάποιοι θά παρακολουθοῦν ἀπό τούς καναπέδες τους νά ἐφαρμόζεται τό σχέδιον μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ,ὄχι ἀπό ...ἰούς,ὄχι ἀπό πολέμους (θά τούς γλυτώσουν καί ἀπό τά ἔξοδα),ἀλλά ἀπό τήν τρέλλα τῆς μάζας...!

Θέλω νά πιστεύω (καί εἶμαι πολύ πιό κοντά σέ κάτι τέτοιο) πώς τελικῶς θά γίνουμε ὅλοι μάρτυρες τῆς πτώσεως τῶν σατανιστῶν-καμπαλιστῶν,τοῦ τέλους ἐπικυριαρχίας τῶν ἑρπετῶν καί ὄχι μιᾶς μάχης πού ἠττημένοι θά εἶναι καί πάλιν οἱ ἄνθρωποι...

Προσευχή καί Πίστιν !Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. Μήπως αυτό ακφιβώς δεν είναι που προβλέπει & η Ατζέντα 30 με την... Αειφόρο ανάπτυξη, που μας ετοιμάζουν, το να είμαστε περιορισμένοι, δηλ, σε καθ' ύψος οικοδομές, όπου θα περιέχονται όλα, κήποι, πλατειες, μαγαζιά, σχολεία κλπ, ώστε να αφήνουμε όλες τις εξοχικές εκτάσεις ελεύθερες για τον Big Brother?!!
  Ο Θεός να βάζει το χέρι του, γιατί όπου το βάλαν αυτοί μόνο για ζημιά ήταν & είναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,μόνον ζημία εἶναι,ἀφοῦ ἡ ζημία τῶν πολλῶν εἶναι τό ὤφελος τῶν ...ἐκλεκτῶν...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 2. η κατασταση ειναι γεγονος οτι προσφερει το εδαφος να συμβουν ολα αυτα τα δυσαρεστα στις συχρονες τερατουπολεις,σε εναν πολεμο ας πουμε που θα υπαρξουν σοβαρες ελλειψεις τροφιμων φαρμακων και αλλων απαραιτηων υλικων αγαθων οι πρωτοι που θα πληγουν και θα πεθανουν ειναι (ειμαστε)οι κατοικοι των τερατουπολεων,το αλληλοφαγωμα δεν το βαζω σαν σοβαρο ενεδεχομενο και αν υπαρξει θαναι βραχυβιο διοτι μετα απο συντομο χρονικο οριο θα εχουν ολοι αρρωστησει και θα εχουν εξαντληθει τοσο πολυ και δεν θα εχουν δυναμεις ουτε για να διανυσουν 500 μετρα.
  Οι τερατουπολεις θα γινουν νεκροταφεια και το χειροτερο ειναι οτι τοτε θα πεσουν οι αλληθινες πανδημιες οπως οι φυματιωσεις και η πανωλης.
  Ωστοσο οπως σωατα επισημανατε για την αστυφυλια σημερα βρισκομαστε στην τριτη γεννια εκεινων που αφησαν τα χωρια τους να ερθουν στις πολεις ξεπουλωντας τα παντα οι περισσοτεροι για να επενδυσουν μια καλυτερη ζωη,οποτε ειναι εγκλψβισμενοι να μεινουν εδω διοτι στους τοπους καταγωγης τους δεν θα εχουν ουτε και συγγενεις πια,αν η Ελλαδα κατα τον δευτερο παγκοσμιο πολεμο κατορθωσε και επεζησε ο αμαχος πλυθησμος σε αρκετα μεγαλο ποσοστο οφειλοταν στο γεγονος οτι η επαρχια ηταν ακομα ζωντανη,και οσοι ζουσαν στην Αθηνα η στον Πειραια κατα την διαρκεια του πολεμου τα μαζεψαν και ξαναγυρισαν στα χωρια τους,η γιαγια μου η Ειρηνη ηταν απο την Ανδρο αλλα ερχοταν τακτικα στον Πειραια και γνωριστηκε με τον παππου μου τον Γιωργη που ηταν σπετσιωτης και ειχε μπακαλικο απο οπου ψωνιζε η γιαγια,τελος παντων με τα πολλα ψωνια την ψωνησε ο παππους την γιαγια παντρετηκαν και κανανε 8 παιδια,οταν ξεσπασε ο πολεμος ο Πειραιας βομβαρδιζοταν τακτικα απο τους συμμαχους για να κατασρεφουν τα πλοια εφοδιασμου των γερμανων,ομως πολλες βομβες γκρεμισαν και σκοτωσαν αμαχο πληθυσμο.
  Μια μερα βομβες επεσαν και κατεστρεψαν το κτιριο που ειχε ο παππους το μπακαλικο ο οποιος καταπλακωθηκε και σκοτωθηκε,η γιαγια εμεινε μονη με 8 παιδια και χωρις σπιτι (το σπιτι ηταν πανω απο το μαγαζι,αλλα ειχαν προλαβει να πανε σε καταφυγιο) φιλοξενουμενη απο γνωστους και κατι συγγενεις,εν τω μεταξυ χανει δυο κοριτσια απο φυματιωση, ετσι αποφασιζει να παρει οσα παιδια της απεμειναν και να παει στην Ανδρο,εκει εζησαν πολυ καλυτερα και δεν τους ελλειψε σχεδον τιποτα συν οτι δεν ειχαν Γερμανους αλλα Ιταλους οι οποιοι ηταν καλοι ανθρωποι και δεν αρπαζαν οταν εβλεπαν οτι υπηρχαν παιδακια.
  Ετσι εκαναν αρκετοι ανθρωποι τοτε κατι που σημερα ειναισχεδον αδυνατον εαν υπολογισουμε μαλιστα δε οτι η Αθηνα και ο Πειραιας εναι το 50% του πληθυσμου και η επαρχια νεκρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τραγικές ἀλήθειες βγαλμένες μέσα ἀπό τήν ἴδια τήν ζωή,ὅπως καί τῆς οἰκογενείας σου πού ἀνέφερες,ἀγαπητέ.Τό θέμα εἶναι :Μυαλό ἔβαλαν;Διότι ἀπ᾿ὅτι ἀντελήφθην ἐσύ πλέον,μέ τήν οἰκογένεια τῆς μητρός σου (μία ἀπό τίς κόρες πού σώθηκαν ἀπό τόν πόλεμο),ζεῖτε στήν Ἀθῆνα...Γιατί ὄχι στήν Ἄνδρο ἀφοῦ ἡ γιαγιά κατάφερε,ἄν καί χῆρα,νά ζήσῃ καί νά μεγαλώσῃ,χωρίς προβλήματα,τά παιδιά της;Τί κατάλαβε ἡ γιαγιά ἀπό αὐτό πού ἔζησε στήν μεγαλούπολιν;Γιατί δέν τό μετέφερε,ὅπως θά ἔπρεπε,στά παιδιά της;

   Ἔτσι λοιπόν βρισκώμαστε σήμερα στό σημεῖο αὐτό πού κανείς δέν γνωρίζει πλέον τί θά ξημερώσῃ αὔριον...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. η μητερα μου ηταν το μεγαλυτερο παιδι και την κρατησε εδω ο νονος της ο οποιος ηταν και πρωτος εξαδελφος με τον παπου τον Γιωργη και πλουσιος ανθρωπος ωστε να συνεχισει τις σπουδες της στην Γαλλικη ακαδημια,και ετσι παρεμεινε εδω και γνωρισε τον πατερα μου που ηταν Πειραιωτης και μας εφαγε και εμας η δαγκανα του αστεως,δεν εχω παραπονο μεγαλωσα παρα πολυ καλα δοξα τω θεο τιποτα δεν μας ελλειψε στην οικογενεια μας,αλλα τωρα ευρισκομεθα στην ιδια παγιδα με ολους,εγω βεβαια δεν θα κατσω εδω θα φυγω στις ΗΠΑ οπου εκει ζουν τα παιδια μου,εχασα την γυναικουλα μου πριν τρια χρονια απο τον καρκινο αλλα ηθελα να πηγαινω εγω στο ταφο της να της αναβω το καντηλακι της να της μιλαω και να προσευχομαι στον Χριστο και την Παναγια να μου την προσεχουν,τωρα πια μετα την προσφατη εκταφη της δεν εχω λογους σοβαρους να παραμεινω στην Ελλαδα και θα παω στα παιδια μου.

   Διαγραφή
  3. Νά εἶσαι καλά ἀγαπητέ μου,ὅπου κι᾿ἄν πᾶς.Ναί,νά πᾶς στά παιδιά σου,στήν οἰκογένειά σου διότι ἡ οἰκογένεια εἶναι μεγάλο πρᾶγμα καί τά παιδιά εὐλογία ! Νά εἶσαι κοντά τους σ᾿αὐτούς τούς ...ὕποπτους καιρούς.

   Εὔχομαι Καλή Ἀνάστασιν σ᾿ἐσένα καί τά παιδιά σου καί γρήγορα ν᾿ἀνταμώσετε καί νά εἶστε ὅλοι εὐτυχεῖς. Ἀπό καρδιᾶς κάθε εὐχή !

   Διαγραφή
  4. ευχαριστω και αντευχομαι καλο πασχα καλην ανασταση και να εχετε πιστη στην θεια δικαιοσυνη ο θεος δεν θα αφησει να χαθει η Ελλαδα γιατι θα χαθει μετα και ολο του το δημιουργημα,η πατριδα μας ειναι η καρδια της γης,η θεια δικαιοσυνη αργει κατα τα δικα μας μετρα αλλα παντα εχεται την ωρα που πρεπει.


   υγ.παντως και στην Αμερικη να παω θα σας ξαναβρω μεσω διαδυκτιου ειστε ενα απο λιγα καλα και ευπρεπη ιστολογια με ηθος και σεβασμο στην πατριδα και στα θεια.

   καλη σας νυχτα.

   Διαγραφή
  5. Εὐχαριστῶ πολύ γιά τά καλά σας λόγια,ἀγαπητέ μου ! Ναί κι᾿ἐγώ πιστεύω πολύ στήν Θεῖα Δίκη.Πιστεύω πώς ὅ,τι καί νά γίνῃ ὁ Θεός θά βοηθᾷ πάντα τήν Πατρίδα μας.Εἶναι τόπος εὐλογημένος μέ ὑπέροχους,ἀπό κάθε ἄποψιν, ἀνθρώπους.

   Καλό ξημέρωμα Κυριακῆς,ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ. ΘΑ ΜΑΣ ΟΠΛΙΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ..

  ΓΙΑΤΙ ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ...

  https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/04/blog-post_59.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ Κώστα !

   Ναί,ἡ ἀντικατάστασίς μας ἐν ἐξελίξει...
   θά τό ἀναρτήσω καί ἐγώ.

   Σ᾿εὐχαριστῶ ἀγαπητέ μου Κώστα !

   (Κώστα διόρθωσε τό εν καιρό μέ τό σωστό :εν καιρώ )

   Διαγραφή