" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

« Εἶναι σαφές ὅτι ὁ Χριστιανισμός εἶναι ὁ κύριος ἐχθρός τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ »

Ὑπεράσπιση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπό ἕναν Σέρβο ἐθνικιστή Του Σέρβου εθνικιστή Ilija Sredojević, εκπροσώπου της Σερβικής Δράσης / Србска Акција 

πρωτότυπος τίτλος: Is Christianity Aryan or Jewish Faith?

Διαβᾶστε ἐδῶ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου