" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Τό εἶχαν φαντασθῇ ποτέ αὐτό; !Ἀναρωτιέμαι,ὅταν πρό 30ετίας, ξεκινοῦσε ἡ ἀφύσικη σχέσις τους,εἶχαν ποτέ φαντασθῇ ποῦ θά ἔφταναν; Α Π Ο Ρ Ι Α ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

2 σχόλια: