" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νά πάρουμε τόν δρόμο τοῦ Ἡρωϊσμοῦ;


Ἄλλως τε,χαμένοι γιά χαμένοι εἴμεθα, τί παραπάνω ἔχουμε νά χάσουμε; 
   Καί μήν ξεχνοῦμε,ὁ Ἡρωϊσμός εἶναι λέξις ἑλληνική !

 «Ἡ Νίκη κραττόν πληγωμένο πολεμιστή»  τοῦ Ludwig Wilhelm Wichmann 

\

  
Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου