" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Ὁλόψυχες εὐχές στούς Συνέλληνες. Καλή Ἀνάστασιν !

Καλή Ἀνάστασιν καί Καλή Λαμπρή εἰς ὅλους τούς Συνέλληνας ! ! !  



καί ὁλόψυχες εὐχές σέ : 

Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως, Φιλοσοφία-Ἔρευνα, Διόδοτον, Ἀττικά Νέα, Δελτίο τῶν 11 , ΕργΔημΕργ 


Καί τοῦ χρόνου σέ μία Ἐλεύθερη Πατρίδα ! 

Ἡ Πελασγική

2 σχόλια: