" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Συμμορφωθεῖτε μέ τήν «Νέα Τάξιν Πραγμάτων» ἀλλιῶς θά ποῦμε πώς ἔχετε ...χημικά ὄπλα !Ἀλήθεια ποιός ἔδωσε τό ἔναυσμα τῆς ἀπαρχῆς τῆς ΝΤΠ,θυμᾶστε; Ἔ,πιστεύω πώς δέν εἶναι καί τόσον δύσκολον,ἀφοῦ ἐκείνη ἡ ἐπέμβασις τῶν ΗΠΑ κατά κυριάρχου κράτους,ἔμελλε νά σηματοδοτήσῃ ἕνα νέο καθεστώς «δικαιοδοσίας» ἐπεμβάσεων κατά ἐθνῶν πού δέν συμμορφώνονταν μέ τίς ἐπιταγές τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν ! 

 «Αὐτή εἶναι μία ἱστορική στιγμή. Τώρα ἔχουμε μπροστά μας τήν εὐκαιρία νά φτιάξουμε γιά τούς ἑαυτούς μας καί τίς μελλοντικές γενιές μία νέα τάξιν πραγμάτων, ἕναν κόσμο πού ὁ νόμος τοῦ δικαίου, ὄχι ὁ νόμος τῆς ζούγκλας, θά κυβερνᾶ τήν διαγωγή τῶν ἐθνῶν. Ὅταν θά πετύχουμε -καί θά πετύχουμε-, θά ἔχουμε μία πραγματική εὐκαιρία σ' αὐτή τήν νέα τάξιν πραγμάτων. Μία τάξιν πραγμάτων στήν ὁποίαν ἡ ἀξιοπιστία τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν μπορεῖ νά παίξῃ τόν εἰρηνευτικό ρόλον γιά νά ἐκπληρώσῃ τήν ὑπόσχεσιν  καί τό ὄραμα τῶν ἰδρυτῶν τους».

Αὐτά εἶπε τόν Ἰανουάριο τοῦ 1991,ὁ γέρο-Μπούς καί φυσικά μετά ἦρθε ὁ ἀνηλεής βομβαρδισμός τῆς Βαγδάτης καί ἡ καταιγίς τῆς ἐρήμου. Τό Σόκ καί Δέος τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων ἦταν ἤδη ἐδῶ ! Μετά σειρά εἶχε ἡ Γιουγκοσλαυΐα,τό Ἰράκ ἐκ νέου μέ τόν νεότερον Μπούς (δράκον),ἡ Λιβύη,ἡ Αἴγυπτος,ἡ Συρία...

Ἁλήθεια,μπορεῖ νά μᾶς ἐξηγήσῃ κάποιος ἀπό αὐτούς πού συμφωνοῦν μέ τίς ἐπεμβάσεις τῶν ΗΠΑπαρα,ποῦ ἀπό αὐτά τά κράτη ἐπικρατοῦσε ὁ νόμος τῆς ζούγκλας,ὅπως ἰσχυριζόταν ὁ γερο-Μπούς ;

Ἀλλά ἔρχονται,οι γνωστοί συνωμότες καί ξεσκεπάζονται ἀπό μόνοι τους,ὅταν μετά τόν πρόσφατον βομβαρδισμόν τῆς Δαμασκοῦ λένε :

« η επιδρομή κατά της Συρίας είναι μια σημαντική ενέργεια από μόνη της· θα πρέπει να αποτελέσει την αρχή μιας νέας τάξης»
 Οφέρ Σελάχ, βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ισραηλινού κοινοβουλίου  

«Ὅταν θά πετύχουμε -καί θά πετύχουμε-, θά ἔχουμε μία πραγματική εὐκαιρία σ' αὐτή τήν νέα τάξιν πραγμάτων»(γερο-Μπούς)

Καί ἡ ἐρώτησις ἔρχεται ἀναποφεύκτως : Θά πετύχουν; 

Υ.Γ, Διαβᾶστε γιά τό «ὅραμα» τῶν ΗΕ (ΟΗΕ) καί τόν πρόδρομός τους τήν ΚτΕ 

Βρέ,οἱ σιῶνες,δεμένους μᾶς ἔχουν,ἀπό παντοῦ ! 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου