" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Ἡ «περιούσια» Μέρκελ !


Ὅταν κατά καιρούς ἀναφερόμεθα σέ γεγονότα καί στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τά πανάρχαια-προ-ἱστορικά χρόνια στόν χῶρον τῆς ἑλλαδικῆς,ἐννοεῖται πώς διόλου τυχαίως δέν τό κάνουμε αὐτό. Ἡ σύνδεσις μέ τό Σήμερα καί τά ὅσα βιώνουμε εἶναι καταφανής !

Καί εἶναι αὐτό πού συχνάκις ἀναφέρεται ὡς «ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται» ἀλλά προσωπικῶς τό ἔχω «μεταφράσῃ» στό : δοκιμασμένη καί ἐπιτυχής συνταγή !

Ἄρα,ὅταν γίνεται λόγος γιά τούς ἑβραίους καί αὐτό πού ἔχουν ἐπιτύχῃ σήμερα μέ τήν,κυριολεκτικῶς, παγκόσμιαν ἐξουσία τους (μήν ἀρχίσετε πάλιν τά «μά εἶναι τόσοι πολλοί αὐτοί οἱ ἑβραῖοι ; » διότι εἴπαμε: δέν εἶναι θέμα ποσοτικόν,τελεῖα καί παῦλα),πρέπει να κάνουμε τίς ἀνάλογες ἱστορικές καί πρό-ἱστορικές ἀναδρομές,ὥστε νά βλέπουμε πώς λειτουργοῦσαν καί τί ἤθελαν νά ἐπιτύχουν μέσα ἀπό κάθε περίστασιν.


Ἕνα ἀπό τά κύρια συστατικά τῆς «πολύτιμης» συνταγῆς τους καί ἡ προετοιμασία τῶν «ξεχωριστῶν» προσώπων πού ἐπιλέγονται νά παρουσιαστοῦν μελλοντικῶς ὡς οἱ προσωπικότητες πού δυναμικά θά ἐμφανιστοῦν καί θά καθορίζουν τήν ἐξέλιξιν τῶν πραγμάτων. Σέ μεγάλο ἀλλά καί σέ μικρότερο ἐπίπεδον,δέν ἔχει σημασία. Ἡ οὐσία γι'αὐτούς εἶναι ἠ τελική, γιά λογαριασμό τους,ὡφέλεια.

Ἕνα ἀπό αὐτά τά πρόσωπα ἡ γερμανίδα(;) Μέρκελ(;). Μά ποιά εἶναι στήν πραγματικότητα αὐτή ἡ ἀνατολικο-γερμανίδα(;) πού ἐπέτυχε (!!!) νά κατακτήσῃ τούς δυτικο-γερμανούς καί μάλιστα νά τήν ψηφίζουν μέ τέτοιο πάθος,χρόνια τώρα;

Γιά νά ἀκούσουμε τόν Mr V,μέ πολύ προσοχήν,διότι θαυμασίως μᾶς ἐξηγεῖ τήν προέλευσιν τῆς ...«περιουσίας» Μέρκελ. Καί μέ μία ὑπόσχεσιν,πώς ἐν καιρῷ θά κάνω τήν ἀπομαγνητοφώνησιν καί θά ὑπάρχουν καί ἐγγράφως.

Ἀκοῦστε :


Υ.Γ.  Τό ἀνωτέρῳ βίντεο εἶναι μέρος τῆς 11ης ἐκπομπῆς μέ τόν Mr V,πού μπορεῖτε νά τήν παρακολουθήσετε ὁλόκληρον ἀπό τό κανάλι τῆς ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV,  ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου