" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Ῥαγιᾶ μου,τί νά καταλάβῃς; ! ! !

Ἐσύ,μεγάλε Δάσκαλε,πρέπει νά ἔβλεπες πολυυυυύ μπροστά ! 
Τήν 25η Μαρτίου,τό γλέντησες καί ἔνοιωσες καί τήν σχετική ὑπερηφάνεια...Ὄμως δέν εἶχαν περάσῃ παρά ἐλάχιστες ὥρες ἀπό τήν στιγμή πού ὁ Χαβαναγκίλα,ὁ Chipra ντέ,παρακαλοῦσε νά δεχθοῦν τά σκόπια τήν μεγάλη του προδοσία ! 

Γλεντοῦσες καί κράδαινες τίς σημαιοῦλες πού ἐκείνη τήν ἡμέρα εἶχαν μεγάλο νόημα γιά ἐσένα, σέ συνδυασμό μέ τήν στρατιωτική παρέλασιν καί  κάποια ὑπόνοια ἐπικειμένου πολέμου μέ τήν τουρκιά...


Καί σέ μία ἑβδομάδα θά ἀρχίσῃς ἄλλο γλέντι,τρικούβερτο αὐτἠ τἠν φορά,ἀφοῦ θά γυρνᾶ ἀσταμἀτητα ἡ σούβλα ἤ οἱ σοῦβλες ( εἶναι καί τό κοκορέτσι βλέπεις,ὁ ἐπίσημος μεζές...). Ἐκεῖ πιά θά ἔχῃς ξεχάσῃ καί τήν Μακεδονία καί τόν τρέλιακα Ἐρντογάν πού ὀνειρεύεται Ὑψηλές Πῦλες ! 


Ἀλλά θά ἔχῃς ἐντελῶς ξεχάσῃ,λόγῳ τοῦ ἀφθόνου ῥέοντος οἴνου (στόν οἰσοφάγο σου),πόσο ἐπικίνδυνοι εἶναι αὐτοί πού σέ διαφεντεύουν,καί δυστυχῶς ὄχι μονάχα ἐσένα ἀλλά καί τήν τύχη αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἐπικίνδυνοι καί γεμάτοι μῖσος γιά κάθε τι πού σημαίνει Ἑλλάδα ! 

Μέσα σέ ἕνα δεκαήμερο,θά ἔχουν ἐπιτύχῃ νά σοῦ συντρίψουν κάθε ἐλπίδα,νά σέ καταρρεύσουν ἀπό τό βάθρο πού ἔχῃς θέσῃ τόν ἐαυτόν σου ἀπό τήν στιγμή πού γεννήθηκες Ἕλλην ! Καί τό χειρώτερο ὅλων εἶναι πώς δέν θά καταλάβῃς τίποτα γιατί θά συνεχίσῃς νά ...γλεντᾶς καί νά σχεδιάζῃς τίς θερινές σου διακοπές...

Ῥαγιᾶ μου... 

Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο: