" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Τουρκική προκληκτικότης-ΗΠΑ-κάνναβις- τσυριζα -ἰθαγένεια λαθρό καί τό σκοτεινότερο πρόσωπο τοῦ 20ου αἰ. ὁ Ἀριστείδης Στεργιάδης.

Στήν ἐκπομπή αὐτή,θεωρῶ ὡς πιό σημαντική εἴδησιν τό θέμα μέ τήν νομιμοποίησιν τῆς κάνναβις πού τόσο πολύ κόπτεται νά πραγματοποιήσῃ ὁ τσυριζα καί τό θέμα τῆς ἰθαγενείας τῶν λαθρομεταναστῶν-μουσλίμ. Τόσο σοβαρά εἶναι τά θέματα αὐτά πού οὔτε πάει ὁ νοῦς σας. Δυστυχῶς...

Καί βεβαίως ἀκοῦστε γιά τό σκοτεινότερο πρόσωπο τοῦ 20ου αἰ.,τόν ἐκλεκτό τοῦ Ἐλευθερίου Μπενί-ζελόν τόν Ἀρμοστή τῆς Σμύρνης,Ἀριστείδη Στεργιάδη. 

Παρακολουθῆστε μέ πολύ προσοχή αὐτή τήν ἐκπομπή. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου