" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Ὁ χεσμένος Βούτσης


Βγῆκε ὁ Βούτσης καί ἔκανε λόγον γιά ἀπειλές κατά τῶν βουλευτῶν πού θά ψηφίσουν κείμενον - συμφωνία μέ τά Σκόπια, πού θά περιέχῃ τόν ὄρον Μακεδονία.Μάλιστα προσδιόρισε τίς ὀργανώσεις αὐτές πού ἔστειλαν μέ τό ἡλεκτρονικό ταχυδρομεῖον τίς ἐπιστολές στούς 300 τῆς Βουλῆς,λέγοντας πώς πρόκειται γιά Παμμακεδονικές ὀργανώσεις.

Ἔ,φυσικά γιά νά ὁλοκληρωθῆ καταλλήλως καί τό «μενού» ἔπρεπε νά περιέχει καί κάτι ἀπό ...Χρυσή Αὐγή...

 «Κάποιοι έχουν ξεφύγει και δεν εννοώ μόνο την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Κάποιοι έχουν ξεφύγει σε όλη την Ευρώπη και αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια λογικές με τις οποίες ανενδοίαστα προχωρούν στην εξύμνηση των ναζί. Και έχουν ξεφύγει κάποιοι και εδώ, γιατί μοιράστηκαν στους Ελληνες βουλευτές κείμενα από εκπροσώπους παμμακεδονικών οργανώσεων, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ μας εγκαλούν για εσχάτη προδοσία και λένε ότι η ποινή είναι ο θάνατος ή τα ισόβια σε όποιον τολμήσει να ψηφίσει την πρόταση του υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης, εάν και όποτε έρθει στη Βουλή, για σύνθετη ονομασία..

Πόσον χεσμένος πρέπει νά εἶναι ὁ Βούτσης; Μά δίχως ἄλλο,παρά εἶναι χεσμένος ἀφοῦ ἀντιλαμβάνεται πώς αὐτή θά εἶναι ἡ κατάληξις ὅλων ἐκείνων πού θά προβοῦν σέ μία τετοια Προδοσία. Ἐπεί δή γνωρίζει πολύ καλῶς ὁ Βούτσης,πώς πρόκειται περί προδοσίας ἡ παράδοσις τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας,τῆς Ἱστορίας μας,τῆς Κληρονομιᾶς μας,σέ μία ξένη χώρα.Καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγον πώς ΚΑΙ τό ἴδιο τό Σύνταγμα τό ὁποῖον ὀρκίστηκαν νά ὑπερασπίζονται,τούς ὑποχρεώνει νά προστετεύουν τήν Πατρίδα : 

Ἄρθρο 120: (Ἀκροτελεύτιος διάταξις)

§2. Ὁ σεβασμός στό Σύνταγμα καί τούς νόμους πού συμφωνοῦν μέ αὐτό καί ἡ ἀφοσίωση στήν Πατρίδα καί τήν Δημοκρατία ἀποτελοῦν θεμελιώδη ὑποχρέωση ὅλων τῶν Ἑλλήνων.


Ἀφοσίωσι στήν Πατρίδα σημαίνει προστασία τῆς Ἐθνικῆς μας Κληρονομιᾶς καί Ἱστορίας. Καί τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας εἶναι ἱστορική κληρονομιά πού δέν παραδίδεται σέ κανέναν καί γιά κανέναν λόγον! 

Καί ὁ μεγαλύτερος φόβος τοῦ Βούτση ἔρχεται μέσῳ τῆς τελευταίας παραγράφου τῆς ἀκροτελευτίου διατάξεως τοῦ Ἄρθρου 120 ὅπου λέει : 

§4. Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων, πού δικαιοῦνται καί ὑποχρεούνται νά ἀντιστέκονται μέ κάθε μέσο ἑναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νά τό καταλύσει μέ τήν βία.

Καί ἀντιλαμβάνεται πώς ὅσοι Ἕλληνες ὑπερασπίζονται «μέ κάθε μέσο» τά ἐθνικά ἰδεώδη καί τήν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας εἶναι κάτι ἀπολύτως σύμφωνον μέ τό Σύνταγμα,ἄρα πέρα ὡς πέρα συνταγματικόν. Πῶς λοιπόν νά μήν χεστῂ ἐπάνω του ὅταν ἑτοιμάζεται νά προβῆ σέ μία τεραστία προδοσίαν ; ! 

Ἄ, νά μήν ξεχάσουμε καί τήν ἑτέρα προδοσίαν μέ τήν ὑπεράσπισιν τῶν τουρκοσποριτῶν μουσουλμάνων πού τούς ἔχουν κάνῃ βουλευτές: 

«Οι Έλληνες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα βουλευτές είναι ισότιμοι μαζί μας και όχι απλώς τιμώνται, αλλά βρίσκονται και στην πρώτη γραμμή της κοινοβουλευτικής δράσης. Θα πρέπει να τύχουν απ’ όλους μας και μιας σαφούς πολιτικής και ηθικής υποστήριξης από το σύνολο των Ελλήνων βουλευτών, έτσι ώστε να μην τολμήσει κανείς, είτε βρίσκεται στην Αυστραλία και στην Αμερική είτε στην Αυστρία είτε σε αυτά τα έδρανα, να μην αποτολμήσει κάνεις ποτέ ξανά μέσα σε αυτή την αίθουσα να μιλήσει για κατασκόπους και πράκτορες»

Ἄ, ναί;  Ἄς ἀκούσουμε καί τόν Ἐρντογάν πού μᾶς ζητᾶ τά νησιά,τό μισό Αἰγαῖον καί βεβαίως τήν Θράκη μας :


Τ'ἀκοῦς Βούτση; Ἀλλά τί ἐρωτῶ ; Μά τά ξέρεις ἀπό πρῶτο χέρι,ἄλλως τε...Καί γι'αὐτό εἶσαι καί κατά - χεσμένος,ἐπεί δή γνωρίζεις πώς ἡ ὥρα τῆς κρίσεως δέν θά ἀργήσῃ...

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου