" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Πῶς νά μή ζηλεύῃς,μετά; Γ@μῶ τήν κατάντια μας...

Moscow Nights 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου