" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Πῶς νά μή ζηλεύῃς,μετά; Γ@μῶ τήν κατάντια μας...

Moscow Nights 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου