" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Τό θέμα δέν εἶναι πώς ἔχουμε μπλέξει μέ τούς «πρώτη φορά ἀριστερούς» κυβερνώντες μας,τό θέμα εἶναι πώς δέν ὑπάρχει ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΠΙΣ σωτηρίας !

Ἡ μία γιατρεύει μέ σκαναρίσματα τοῦ σβέρκου... ( Ἡ κυρά-Κονιόρδου,κατέβασε τό βίντεο μέ τίς ἀσυναρτησίες καί κοροϊδίες τῶν βλαμμένων πού πᾶνε καί τά σκάνε γιά νά τούς σκανάρη τό σῶμα ὥστε νά διώξῃ τήν ...κακή ἐνέργεια,νομίζοντας πώς ἔτσι θά καλύψῃ τίς μποῦρδες της καί θά τό παίξῃ σοβαρή ! Ἄμ, δέ ! ὁρίστε τό βίντεο by Imaginos πού ἀποδεικνύει : πρῶτον,σέ ποιούς ἀπευθύνεται καί δεύτερον τί σκ@τά κουβαλᾶ μές τήν γκλάβα της.  Ἀλίμονό μας,αὐτή εἶναι ὑπουργός τῆς πρώτη φορά ἀριστερᾶς κυβερνήσεως (χά,χά,χά ! ). Ἀλί καί τρίς ἀλί μας ..... 

Εἶναι καί σατιρικόν. Τό βίντεο...)...ἡ ἄλλη μᾶς λέει πώς  τό 3ο Μνημόνιο ὠφέλησε τήν χώραν...

...καί αὐτή μέ τό «περίεργον» ὄνομα (Ἀχτσιόγλου ! ! ! ) μόλις ὑπουργοποιήθηκε ἔτρεξε νά σβήσῃ τά,πρό τῆς «πρώτης φορά ἀριστερᾶς», ἀντιπολιτευτικά της βίντεο μέ τούς ὑποσχομένους ...ἀγῶνες ὑπέρ τοῦ Λαοῦ.
... καί ὁ ἄλλος μόλις ἔγινε ὑπουργός,αἴφνης,ἀντελήφθη πώς ἀποτελεῖ μέλος ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ κυβερνήσεως ! 
Ἀντιλαμβανόμενος ὅμως τί εἶπε (ἴσως καί νά τά ἄκουσε γιά τά καλά,ἀπό τόν μεγάλο «πατριώτη» ἀρχηγό του),εἶπε νά τό παίξῃ τρελλός,γιά νά ὑποβιβασθοῦν οἱ δηλώσεις του,καί ἐμφανίσθηκε μέ τρία,ναί,τρία πουκάμισα τό ἕνα πάνω ἀπό τό ἄλλο ! ! ! Καί ἔτσι ἐπαληθεύεται ἡ ῥῆσις : «τρελός εἶναι,ὅ,τι θέλει λέει » . Ἆρα,οὔτε γάτα οὔτε ζημιά ...


Ἔλα ὅμως πού τήν ζημιά θά τήν πάθῃ,ὅπως ΠΑΝΤΑ,αὐτός ὁ λαός (πού μᾶλλον δέν πολυκαταλαβαίνει καί πολλά,ἀλλιῶς θά τούς εἶχε πάρῃ μέ τίς λεμονόκουπες,στήν καλλίστην τῶν περιπτώσεων,γιατί οἱ βρεγμένες σανίδες,μᾶλλον, ἐνδείκνυνται γιά παρόμοιον περίστασιν) ! Καί φυσικά καί ἡ ἴδια ἡ χώρα, πού ὅπως δείχνουν τά πράγματα,δέν ἔχει πλέον ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ σωτηρίας! ! ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου