" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Ἀλβανικὴ πρόκληση: Γκρέμισαν ξημερώματα τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο στοὺς Δρυμάδες Χειμάρρας!!! Καταγγελία τῆς ἀνίερης πράξης ἀπό τήν Δημοκρατικὴ Ἕνωση Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας «Ὁμόνοια»

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ himara, σήμερα τὰ ξημερώματα ὁλοκληρώθηκε ὁ στόχος τοῦ δημάρχου Χιμάρας νὰ γκρεμίσει τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ χωριὸ Δρυμάδες.

Λίγο μετὰ τὶς 4 τὰ ξημερώματα ἡ πολεοδομικὴ ἀστυνομία ἔφτασε στὸ σημεῖο καὶ οἱ ἐκσκαφεῖς ἔπιασαν δουλειά. Οἱ λιγοστοὶ κάτοικοι ποὺ ἔφτασαν στὸ σημεῖο ἀκούγοντας τὸν θόρυβο τῶν μηχανημάτων, δὲν πρόλαβαν νὰ ἀντιδράσουν.

Ἀπαρηγόρητοι οἱ κάτοικοι τῶν Δρυμάδων σηκώθηκαν ἀπὸ νωρὶς τὰ ξημερώματα γιὰ νὰ μαζέψουν τὰ κομμάτια τοῦ ναοῦ, τὰ κομμάτια τῆς πίστης τους, τὰ κομμάτια τοῦ ἑαυτοῦ τους.

Τὰ πλάνα προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κανάλι top channel τὸ ὁποῖο πρὶν δύο χρόνια εἶχε ἀξιώσει δικαιώματα ἀπὸ ἀποκλειστικὸ βίντεο τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ καὶ εἶχε προκαλέσει προβλήματα στὸ διαδικτυακὸ μας κανάλι. 

Δεῖτε φωτογραφίες καί πλάνα τὴν ὥρα τοῦ γκρεμίσματος…


 
Ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ι.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου στοὺς Δρυμάδες Χειμάρρας

Ἡ Δημοκρατικὴ Ἕνωση Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας «Ὁμόνοια» καταγγέλλει τὴν κατάπτυστη ἐπιχείρηση τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Δήμου Χειμάρρας γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ χωριὸ Δρυμάδες. Ὁ ναὸς αὐτὸς εἶχε κατεδαφιστεῖ ἀπὸ τὸ κομουνιστικὸ καθεστὼς καὶ ἀνακατασκευάστηκε τὸ 1992 ἀπὸ τοὺς πιστούς τοῦ χωριοῦ οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν ἀδιανόητο πὼς θὰ βίωναν ξανὰ τὸ ἴδιο μαρτύριο, σὲ  χρόνους «δημοκρατίας».
Εἴμαστε βέβαιοι πὼς δὲν πρόκειται γιὰ ἀφέλεια καὶ ἀνευθυνότητα κάποιων ὑπαλλήλων ἀλλὰ γιὰ ὀργανωμένο σχέδιο ποὺ θέλει νὰ προσβάλει τὸ ὀρθόδοξο συναίσθημα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ σὲ μία σειρὰ περιοδικῶν ἐπιθέσεων κατὰ ὀρθόδοξων ναῶν καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου. Ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ 43 χρόνια, οἱ ἐντολεῖς τῆς κατεδάφισης χρησιμοποίησαν δυστυχῶς «δικούς» μας ἀνθρώπους ὅπως τὸν (κυβερνητικὸ) δήμαρχο Γκόρο, τὸν δημογέροντα τοῦ χωριοῦ καὶ τὸν προϊστάμενο τῆς πολεοδομίας τοῦ Δήμου Χειμάρρας οἱ ὁποῖοι γίνονται τυφλοὶ ὑπηρέτες  τῶν προϊσταμένων τους  γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὴν εὔνοια τῆς ἐξουσίας
Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε κανέναν νὰ θίξει τὰ ἱερὰ καὶ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου μας. Καλοῦμε τὰ ἁρμόδια κρατικὰ ὄργανα νὰ ἀναλάβουν ἐπιτέλους τὶς εὐθύνες  γιὰ νὰ προστατέψουν τὸ κύρος τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους  ποὺ θέλει νὰ πρεσβεύει τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη τῶν...
ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀπὸ τοὺς σκοτεινοὺς κύκλους ποὺ θέλουν νὰ σύρουν τὴ χώρα στὴν ἀντίθετη κατεύθυνση.        
 
Χειμάρρα  20/08/2015
Γραφεῖο Τύπου καὶ Ἐπικοινωνίας
ΟΜΟΝΟΙΑ

Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου