" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

"Πασῶν τῶν ἐπιστημῶν μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία ἐστί "

Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: 
η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δῆμος ὁ γεωργικός ἐστίν, ὅπου ζεῖ τό πλῆθος ἀπό γεωργίας ἤ νομῆς" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασῶν τῶν ἐπιστημῶν μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία ἐστί "

 
Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλοσοφία - ρευνα 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου