" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Βεβαίως : Ὁ καθείς κρίνεται καί ἀξιολογεῖται...

 «Η ταπεινή καταγωγή μου, η προσωπική και επαγγελματική μου πορεία ως αυτοδημιούργητος, η προσωπικότητά μου, δεν επιτρέπουν να είμαι ούτε αλαζόνας, ούτε αμετροεπής, ούτε αχάριστος, ούτε να υποτιμώ τους άλλους. Και πάνω απ’ όλα, εγώ δεν είμαι ούτε συκοφάντης, ούτε λασπολόγος. Οι αξίες μου, οι απόψεις μου, είναι αδιαπραγμάτευτες και δεν υποτάσσονται. Υπερήφανα, ελεύθερος και ασυμβίβαστος θα συνεχίσω να υπηρετώ τις ιδέες μου. Ο καθένας μας κρίνεται και αξιολογείται» Παύλος Σαράκης, βουλευτής ( φωτό)

Ἀμφιταλαναντεύτηκα πολύ γιά τό ἄν ἔπρεπε νά κάνω κάποιον σχολιασμό ἐπί τοῦ δημιουργηθέντος θέματος σχετικῶς μέ τήν διαγραφή τοῦ βουλευτοῦ Παύλου Σαράκη ἀπό τό κόμμα τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης τοῦ Βελόπουλου. Ἄ, ἐπισήμανσις : τοῦ "πατριωτικοῦ" κόμματος,ἔτσι ; 

Ξέρετε γιατί ; Διότι ὅταν ἀνακατεύεται κανείς μέ τά τῆς Ἑλλαδικῆς κοινά, εἶναι σάν αὐτό πού λέει ἡ παροιμία : "ὅποιος ἀνακατεύεται μέ τά πίτουρα, τόν τρῶνε οἱ κότες" Κι᾿ἔχει κάτι κόοοτες ἐδῶ στό ἑλλάντα !!! 

Παρ᾿ὅλα αὐτά δέν μπορῶ νά μήν ἐπισημάνω κάτι πού εἶμαι βεβαία χίλια τοῖς ἑκατό,πώς δέν θά τολμήσῃ κανείς νά τό κάνῃ.Δέν θά τολμήσῃ ἄν καί εἶναι γνωστότατον καί οὐδόλως κρυφό. 

Λοιπόν,ποιά ἦταν ἡ κατηγορία γιά τόν κ. Σαράκη καί μάλιστα ἀπό τόν ἴδιο τόν Βελόπουλο πού καθώς δείχνουν τά πράγματα ( αὐτό πού θέλουν νά δείξουν πρός τά ἔξω δῆλα δή) εἶναι κάτι πού τό υἱοθέτησαν ἀπό ἕναν μεγάααλο πατριωταρᾶ,τόν γνωστό Χίο. Τόν σύγχρονον "Κουρῆ" μέ τό ἀνάλογο τῆς "Αὐριανῆς" ἐκδοτικό μέσον. 

Ὡς μασσῶνος λοιπόν κατηγορήθηκε ὁ κ. Σαράκης. Γιατί ὅμως ἡ έπίθεσις ; Διότι εἶχε ἀσκήσει τήν κριτική του στίς ἐπιλογές τοῦ Βελόπουλου γιά τό εὐρω-ψηφοδέλτιο, λέγεται. Μπορεῖ, δέν ξέρω. Ὅμως σίγουρα κάτι προέκυψε πού κάποιοι δέν τό κατάλαβαν καί κατά περίεργο τρόπον ἔχουν "ἀγκαλιάσει τούς ἐχθρούς τους". 

Βελόπουλε, σοῦ πέρασε ἀπό τό μυαλό πώς τό περίπου 10% πού ἔλαβες στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου ἔβαλε σέ λειτουργία τό σχέδιον γιά τό "κτύπημα" πού ἦρθε ; Σκέφθηκες ἄρα γε γιατί τόν κ. Σαράκη ἀπ᾿ὅλους τούς λοιπούς βουλευτές σου ;Θά σοῦ θυμίσω κάτι : 

«Μήπως αυτό το (+) το οποίο επικαλείται αυτή η κοινότητα και συνοδεύει πάντοτε την ονοματοδοσία τους, δεν είναι απλά ένα σύμβολο αλλά ένα αριθμητικό σύμβολο πρόσθεσης νέων σεξουαλικών προσδιορισμών και προσανατολισμών οι οποίοι θα προστίθενται μελλοντικά παραδείγματος χάριν για άτομα που έλκονται από ζώα. Κτηνοβασία. Για τα άτομα εκείνα που έλκονται από μικρά παιδιά. Παιδοφιλία...». ( skai.gr : Βουλή: Παραλήρημα Παύλου Σαράκη για την LGBTQ+ κοινότητα)Πιστεύω πώς ἡ ἀπόφασις γιά τόν διωγμό [πάσης φύσεως] γιά τόν κ. Σαράκη εἶχε παρθεῖ ἐκείνη ἀκριβῶς τήν στιγμή πού ἀκούστηκαν αὐτές οἱ ἀλήθειες στήν Βουλή. 
Τώρα ἄν ὁ Βελόπουλος εἶναι τόσο ἀφελής πού χειραγωγεῖται ἀπό τόν κάθε Χίο, τότε τί νά πῶ ; Ἐπεί δή ὅμως δέν τό πιστεύω, νομίζω ὅτι γνωρίζει ἀλλά χάριν τοῦ κομματικοῦ καί προσωπικοῦ συμφέροντος παριστάνει τόν ἀφελή καί μάλιστα υἱοθετεῖ καί κάποιες θέσεις τοῦ "πατριωτικοῦ" μέσου...

Ὁ πατριώτης Βελόπουλος ( φωτό ἀριστερά) ἔχει ξεχάσει καί κάτι ἀκόμη. Ἴσως ὅμως καί νά μήν θέλει νά κάνῃ τόν άνάλογον συσχετισμό. Τί ; 

Τότε πού ξεκίνησε τίς δημοσιεύσεις τῆς λίστας τῶν ἐν Ἑλλάδι Μασσώνων ὁ Χίος, ἔλεγε "δέν θά μᾶς σταματήσῃ τίποτε καί κανείς. Θά τούς βγάλουμε ὅλους στήν φόρα".
Ὅμως μετά τήν δημοσίευσιν τῆς πρώτης λίστας, μέ τό ὄνομα τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη νά κάνῃ πάταγο,εἶπε ὁ Χίος ὅτι ἀπειλήθηκαν καί γιά τόν λόγο αὐτό σταματά τίς δημοσιεύσεις τῶν ὀνομάτων. 
Τό ἐρώτημα πού τίθεται πρός σκέψιν : Γιατί τήν συγκεκριμένη στιγμή ἔπρεπε νά βγῆ ἐκείνη ἡ λίστα ; Μήπως ἐπεί δή 4 μῆνες μετά ἦταν οἱ εὐρωεκλογές καί ὅλες οἱ δημοσκοπήσεις ἔδιναν διψήφιο ποσοστό στήν Χ.Α ; Καί ποιός ἦταν ὁ πλέον δημοφιλής καί ἀγαπητός τοῦ κόσμου ἀνάμεσα στούς βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου Χ.Α. ; Ναί, ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης. Κάποια ἀπορία γιά τήν στόχευσιν ; 
Χμμ...
  
Μία ἐπανάληψις μέ τόν κ. Σαράκη ἔρχεται νά μᾶς θυμίσῃ ὅλα τά παραπάνω ἀναφερθέντα. Ἐκτός τοῦ Βελόπουλου πού φαίνεται δάγκωσε γιά τά καλά τό δόλωμα καί ἔθεσε τόν κ. Σαράκη ἐκτός κόμματος καί τό ἴδιο του τό κόμμα θά τό 'δῆ ( στίς ἑπόμενες ἐκλογές) κάπου στό 3-4 % καί πάλι, γιά νά μήν πῶ ἴσως καί στό καρδιοκτύπι τοῦ "θά μπῃ ἤ δέν θά μπῆ στήν Βουλή ; " 

Εἶδες οἱ ...πατριῶτες ; ! 

Η πλευρά Βελόπουλου χαρακτήριζε τον Σαράκη «μασόνο» και «εντολοδόχο ξένων κέντρων»...ο κ. Βελόπουλος συγκάλεσε συνεδρίαση της ΚΟ χωρίς τη συμμετοχή του κ. Σαράκη και ζήτησε από τα υπόλοιπα μέλη - βουλευτές να υπογράψουν επιστολή με την οποία θα ζητούσαν από τον κ. Σαράκη να παραιτηθεί και να επιστρέψει την έδρα του στο κόμμα...
«  Έπειτα από ομόφωνη (πλην του κ. Σαράκη) απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ελληνικής Λύσης, ο βουλευτής Επικρατείας κ. Παύλος Σαράκης τίθεται εκτός της ΚΟ του κόμματος...»  ( οἱ πληροφορίες καί δηλώσεις γιά τό θέμα, ἀπό ἐδῶ

Ἄς βγάλει ὁ καθείς τά συμπεράσματά του. 


Ἡ Πελασγική

13 σχόλια:

 1. Καλησπέρα,δεν πρέπει να ξεχνάμε τους μέντορες και συναγωνιστές του Βελόπουλου πριν κάποια χρόνια και ακόμη το γιατί έχει διαφορετικό επώνυμο με τον αδελφό του(Βενιέρης),μπορεί να το κάνει για λόγους μάρκετινγκ,...πάντως είναι στην κατηγορία με τον Άδωνι,κάθαρμα δηλαδή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω,ἐπεί δή ὁ ἀδελφός του ἔμεινε μέ τήν γιαγιά του,ἐνῶ ὁ Κυριάκος μέ τούς θείους. Πιθανῶς τό ἐπίθετο τῆς γιαγιᾶς ( ἴσως ἀπό τήν μάνα ) νά ἦταν Βενιέρη. Ὅπως καί νἄχει τό Βενιέρη εἶναι ἐνετικό.
   Ἡ οἰκογένεια ἔχει βενιζελικές ῥίζες καί στά συγχρονα χρόνια ὅλοι ὀμαδόν στό ΠΑΣΟΚ. Τά παιδιά στήν νεολαία τοῦ ΠασοκοἈνδρέα.

   Κι᾿ἕνα ερίεργο πρᾶγμα βρέ παιδί μου ἔχω παρατηρήσει, πολλοί ἐκ τῶν αὐτοπροσδιοριζομένων ὡς "πατριῶτες" ἔχουν ῥίζες ἀπό τό Ἀνδρεϊκό κόμμα. Τό πασοκ τοῦ "μεγάλου ηγέτου " ! Χά,χά,΄χά !
   Μετά εἶδαν τό ἄλλο φῶς, τό " πατριωτικό" ...

   Τό ἤξερες πώς τό 2016 ὁ Κυριάκος εἶχε σχέσεις μέ τό κανάλι ΑLERT TV ; Τό κανάλι πού ἔχει πλέον ὡς διευθυντή εἰδήσεων τόν μακελάρη ; Για διάβασε:

   ...το κύριο όμως μιντιακό όχημα για την προβολή του πρόεδρου του κόμματος Ελληνική Λύση είναι το κανάλι ALERT TV, το οποίο διαχειρίζεται από τα στούντιό του στον Ταύρο από τα μέσα του 2016. Πρόκειται για το πρώην JERONIMO GROOVY TV, μετέπειτα ΚΑΝΑΛΙ 10 του Γιώργου Τράγκα, και τέλος SUNNY CHANNEL, ιδιοκτησίας μέλους της οικογένειας του φυγόδικου και καταζητούμενου, μεταξύ άλλων, για το σκάνδαλο της Proton Bank Πέτρου Κυριακίδη, πρώην στενού συνεργάτη του επίσης κατηγορούμενου για σειρά αδικημάτων επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο 78χρονος αγνοούμενος Κυριακίδης -που είχε ισχυρούς δεσμούς με την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, αδυναμία στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία και έφεση στην εναλλακτική ιατρική και τα βιολογικά μανάβικα- έχει μεταβιβάσει τις μετοχές του τηλεοπτικού του σταθμού στον νέο ιδιοκτήτη του Κυριάκο Βελόπουλο...
   https://www.protothema.gr/politics/article/862162/kuriakos-velopoulos-to-neo-madzouni-tis-akrodexias/

   Πῶς εἴπατε ; Ναί, ἔτσι ἀκριβῶς : πατριῶτες...!!!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Bill- Kill !

   Διαγραφή
  2. ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΘΕΛΕΙ ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ! \

   Συγγνώμη,διόρθωσις :

   ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ !

   Διαγραφή
  3. Αυτά που ανέφερες για τα κανάλια και τα υπόλοιπα,τα άκουσα με λεπτομέρειες σχετικά με το βιός του Κυριάκου,στο κανάλι του Χ.Κασταμονιτη στο YT,τελικά όσο λέρα είναι ο ένας Κυριάκος άλλη τόσο είναι κι και ο επιστολοπωλητής!

   Διαγραφή
  4. Ποιός εἶναι πάλι αὐτός ; ! Ἄλλος ...πατριώτης ;

   Αὐτά εἶναι γνωστά ἀπό τό 2019. Ἔχουμε γράψει κι᾿ἐμεῖς σχετικῶς :

   https://sxolianews.blogspot.com/search?q=%CE%92%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

   Τέλος πάντων ὅπως τό εἶπε ὁ Σαράκης : Ὁ καθείς κρίνεται καί ἀξιολογεῖται...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Bill- Kill !

   Διαγραφή
  5. Ο αδερφός του ο Βενιέρης, ήταν κάποτε στην κομμουνιστική Νεολαία, μετά πέρασε από το ΠΑΣΟΚ και τώρα υποψήφιος με τον Κυριάκο, φιλελεύθερος .
   Τα έχει πει στο ράδιο.
   Το επίθετο Βενιέρης το εμπνεύστηκε από την παλιά ταινία με τον δημοσιογράφο Βενιέρη που ήθελε να αποκαλύψει ρεμούλες σε εφημερίδα αλλά του σπάσανε το χέρι με φαγάνα.

   Διαγραφή
  6. Εὐχαριστοῦμε γιά τίς πληροφορίες.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 2. Συμφωνώ μέ τό σκεπτικό σου. Ακόμα καί μέ τό ότι πολλοί πρώην πασόκοι είναι υπερπατριώτες και κομματάρχες. Άλλωστε, θά πρέπει νά διευκρινισθεί ή διαφορά τού πατριώτη από τόν εθνικιστή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. « θά πρέπει νά διευκρινισθεί ή διαφορά τού πατριώτη από τόν εθνικιστή.»

   Σωστότατη !
   Ὅταν βλέπεις νά λένε "πατριώτες" τούς ἀριστερούς, προφανῶς καί ἡ διευκρίνισις πρέπει νά εἶναι ἄμεσος !

   Εὑχαριστῶ πολύ !

   Καλησπέρα ἀγαπητή Σοφία !

   Διαγραφή
 3. Μιά τόση δά, παρεξηγησούλα ρέ παιδιά, ένα μικρόν οικογενειακόν καβγαδάκι δηλαδή .
  Αμέσως νά βγάλουμε θυελλώδες διαζύγιο, οί διαδικτυακές κουτσομπόλες κι οί φαρμακογλώσσες παλιοκουσκουσιάρες. Μπάάα....
  https://www.protothema.gr/politics/article/1509199/elliniki-lusi-pros-anakohi-i-sugrousi-velopoulou-saraki/
  ...καί πάνω πού'λεγα, θά τόνε "φάει τό σαράκι", τόν έτερο(έταιρο)γκούλιη (άν όντως ισχύει τό μαντάτο τής εκτονώσεως)...


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αὐτό ἦταν κατά τό πρῶτον στάδιον τοῦ καυγᾶ. ( 14 /6, λεει τό δημοσίευμα)

   Μετά ἦρθε το β΄στάδιον καί ἡ διαγραφή .

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΤΤ600 !

   Διαγραφή

  2. .. είπα καί 'γώ, αφού διάβασα τό άρθρο, πως αφτάτά καβγαδάκια συμβαίνουν καί σέτίς καλύτερες οικογένειες... άρα λοιπόν, έφυγε ο εν λόγω απ'τό μαντρί;
   Άν ναί, πολύ καλώς πού'φυγε. Θεωρώ πως ο συγκεκριμένος αξίζει πολύ παραπάνω.
   Λάθος κατάλαβα. Πλημμελής ανάγνωσις.

   Διαγραφή
  3. Γι᾿αὐτό οἱ Χιῶτες πᾶνε δυό-δυό γιά νά βοηθᾷ ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

   Πάντως ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο στό : "Θεωρώ πως ο συγκεκριμένος αξίζει πολύ παραπάνω."

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΤΤ600 !

   Διαγραφή