" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Κοινό «μυστικό»,πού ἔρχεται ἀπό τά βάθη τῆς ἱστορίας...


Ἀφορμή γιά τό παρακάτῳ θέμα,ἀνάρτησις τῆς Ἐσχάτης Γραμμῆς Ἀνασχέσεως ( ΕΔΩ) καί μία φωτό,ἀπό ἐδῶ καί τά σχετικά σχόλια πού ἀκολούθησαν. 

Πᾶμε νά δοῦμε λοιπόν καί αὐτούς,τούς ἐξῆς ἴδιους...! 


Ὁ Θυρεός τῆς Δυναστείας τῶν Παλαιολόγων 
Ἑκατό χρόνια πρίν πέσῃ ἡ Βασιλεύουσα,στόν θρόνο ἦταν ὁ Ἁνδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος ὁ ὁποῖος δέν εἶχε προνοήσῃ (!!!) γιά διάδοχο ὁπότε σάν ἄφησε τόν μάταιο ἐκεῖνο κόσμον, αἴφνης στά 44 χρόνια του,ἔπεσε ἡ Αὐτοκρατορία (ὁ Θεός νά τήν ἔκανε τέτοια στά χάλια πού βρισκόταν) σέ ἀκυβερνησία μέ ἀποτέλεσμα ὅλοι οἱ ...ἐπίδοξοι διάδοχοι νά σφάζουν ὁ εἷς τόν ἄλλον.

Νά σημειώσουμε πώς καί ὁ Ἀνδρόνικος κατηγορεῖται (ἀπό τόν ἴδιο τόν παπποῦ του,Ἀνδρόνικο Β΄,πώς εἶχε ἀναμιχθῆ στόν θάνατο  τοῦ πατρός του Μιχαήλ Θ΄ παρέα μέ μία κλῖκα ΝΕΩΝ άριστοκρατῶν ( τονίζω τό νέων,γιά νά πιάσετε τό ...νόημα. Ἄν δέν τό πιάσατε μέ τήν πρώτη,θά σᾶς βοηθήσω θυμίζοντας ποιοί εἶναι ΠΑΝΤΑ οἱ «νέοι» ἀριστοκράτες,Τά νέα τζάκια,βρέ παιδί μου,ὅπως ἔλεγε καί ὁ Παπανδρέου ; Μήπως τώρα πιάνετε τό νόημα τῆς ...περιουσίας αὐτῆς τακτικῆς ; ...)

Δεῖτε τώρα μία μεγάλη ἐπιτυχία στήν διακυβέρνησιν τοῦ Ἀνδρονίκου Γ΄ :

Στο εσωτερικό, προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις στο νομικό σύστημα με την εισαγωγή, το 1329, του θεσμού των Καθολικών κριτών των Ρωμαίων. Ήταν μία ομάδα τεσσάρων ανώτατων δικαστών - δύο κληρικών και δύο λαϊκών - έργο των οποίων ήταν η επίβλεψη της απονομής δικαιοσύνης σε όλη την αυτοκρατορία. Αν και το 1337 τρεις από τους τέσσερις κριτές κρίθηκαν ένοχοι δωροδοκίας και αντικαταστάθηκαν, ο θεσμός αυτός διατηρήθηκε ως την οριστική κατάλυση της αυτοκρατορίας, το 1453. (ἐδῶ)

Ὅλο καί κάτι περισσότερο ἀντιλαμβάνεσθε πλέον,γιά τό ποιοί στήν οὐσία κυβερνοῦν,ἔτσι; Ἔ, ναί ὅπως καί τό ποιοί ἀποφασίζουν τόν χρόνο παραμονῆς τοῦ ἀνδρεικέλου πού ἐπιλέγουν γιά τήν ἐξουσία τοῦ φαίνεσθαι... Ἔτσι καί ὁ Ἀνδρόνικος «ἀρρώστησε καί πέθανε ξαφνικά τόν Ἰούνιο τοῦ 1341»


Ἰωάννης Στ΄ Καντακουζηνός. Ὡς Αὐτοκράτωρ καί μοναχός. Ἐξιλεώθηκε,ἀρα γε,γιά ὅσα ἔκανε;  
Μέχρι ἐκεῖ τόν ἤθελαν καί μάλιστα χωρίς νά ἔχῃ ὁρίσῃ διάδοχον.Πιθανῶς καί τό «ἀρρώστησε καί πέθανε ξαφνικά» νά ἀφοροῦσε πιθανή πρόθεσίν του,πρός ὁρισμόν διαδόχου. Ποιός ξέρει,τί ἀκριβῶς ἦταν αὐτή ἡ ξαφνική καλοκαιρινή ἀρρώστια πού τόν ἔστειλε,κυριολεκτικῶς ἀδιάβαστον ...

Στἠν ἐμφύλια διαμάχη πού ξεκίνησε,ἔγιναν ὅ,τι μπορεῖ νά περάσῃ ἀπό τό μυαλό τοῦ καθένα ! Μέχρι καί πανώλη ἔπεσε στήν Κωνσταντινούπολιν ! ! ! ( Ἔχουν γραφῇ βάσιμες θεωρεῖες περί διαδόσεως τῆς πανώλους,πού ἀφοροῦν,ἄν τε πάλιν,τούς ἑβραίους ! Νά τό ἀφήσω ἀσχολίαστο...)

Στό σκηνικό ἔλαβαν μέρος κυρίως ἡ σύζυγος τοῦ Ἀδρονίκου καί ὁ πιστός,μά πολύ πιστός συνεργάτης τοῦ Αὐτοκράτορος,ὁ Μέγας Δομέστικος ( Κάτι σάν Ἀρχιστράτηγος καί συναυτοκράτορας μαζύ ! Ὅμως εἰδικῶς στήν ἐποχή τῶν Παλαιολόγων,τό ἀξίωμα τό ἔπαιρναν -βλέπε τό ἀγόραζαν- εὐγενεῖς πού δέν εἶχαν καμμία σχέσιν μέ τά στρατιωτικά. Τό πιάσατε τό νόημα,ἔτσι; ) Ἰωάννης Καντακουζηνός

Νά δοῦμε καί τήν πρώτη κυρία (τήν δεύτερη σύζυγον τοῦ αὐτοκράτορος,ἀφοῦ ἡ πρώτη εἶχε ἀποδημήσῃ ἐς Κύριον χωρίς νά τεκνοποιήσῃ...) τήν Ἰωάννα ἤ Ἄννα (Χάνα) τῆς Σαβοΐας,πού διεκδίκησε τόν θρόνον ἄρα τήν ἐξουσία τῆς Αὐτοκρατορίας;

Η Άννα της Σαβοΐας είχε γεννηθεί γύρω στα 1306 στο Σαμπερί (Chambery). Oι γονείς της ήταν ο κόμης της Σαβοΐας Αμεδαίος Ε' και η Μαρία της ΒραβάνδηςΗ Άννα ήταν 6η απόγονος του Ισαακίου Β΄ Αγγέλου. Ο γάμος μέ τόν Ἀνδρικο τελέστηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Πατριάρχη κατά το βυζαντινό τυπικό, κάτι που ενόχλησε τον Πάπα, αφού οι Βυζαντινή Εκκλησία ήταν γι' αυτόν μια σχισματική Εκκλησία.
Όταν έφυγε από την ιδιαίτερη πατρίδα της η Άννα συνοδευόταν κι από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων: τον ιερέα της, τρεις Φραγκισκανούς αδελφούς, ευγενείς, κυρίες επί των τιμών αλλά και Σαβόϊους ιππότες

Σε διπλωματικό επίπεδο, επιχείρησε να προσεγγίσει τον Στέφανο Δουσάν ζητώντας να εγκαταλείψει τη συνεργασία του με τον αντίπαλό της υποσχόμενη να του δώσει εδάφη της Μακεδονίας δυτικά της Χριστουπόλεως με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη Ανάλογη πρόταση έκανε και στον Βούλγαρο τσάρο, ενώ προσέγγισε και τους Τούρκους-τον Οσμανίδη Ορχάν και τον εμίρη του Καρασί για να την βοηθήσουν, την ίδια στιγμή που απειλούσαν τα Μικρασιατικά εδάφη της αυτοκρατορίας και που για την απόκρουσή τους ζήτησε βοήθεια από τη Βενετία


Το καλοκαίρι του 1343 θα στείλει αντιπροσωπεία στην Αβινιόν με σκοπό να συναντήσει τον Πάπα Κλήμεντα ΣΤ΄ και να του προτείνει «την υποταγή στην Αγία Έδρα τόσο της ίδιας όσο και του γιου της Ιωάννη, του Αλέξιου Απόκαυκου και του πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα». 


Ὅταν ἐπικράτησε ὁ Καντακουζηνός τήν ἔστειλε μέ τόν υἱό της στήν Θεσσαλονίκη.Έκτοτε και για δεκατέσσερα χρόνια θα βασιλεύσει ως αυτοκράτειρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης: εξέδιδε δικά της διατάγματα, είχε κόψει το δικό της νόμισμα, έκανε δωρεές. ..πέθανε μυημένη στον τρίτο βαθμό των Φραγκισκανών, ετάφη στην Ασσίζη (ἐδῶ)


Γιά νά δοῦμε λιγάκι τήν καταγωγή τῆς Ἰωάννας ἤ Χάνας ἤ Γιοβάνας,ἡ ὁποία ὅπως ἀναφέραμε ἦταν ἐκ τοῦ οἴκου τῆς Σαβοΐας :

«Ο Οίκος της Σαβοΐας έλκει την καταγωγή του, όπως και άλλες ελεύθερες κοινότητες της Ελβετίας, από την ευρύτερη περιοχή που πλέον ονομάζεται Ελβετία. Το δε όνομα του Οίκου ανάγεται στην ιστορική περιοχή της Σαβοΐας, που βρίσκεται ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία. Συν τω χρόνω, ο Οίκος επεκτάθηκε γεωγραφικά, ηγεμονεύοντας σχεδόν ολόκληρη την ιταλική χερσόνησο, ωστόσο η επικράτησή του δεν οφείλεται σε φαντασμαγορικές μάχες και κατακτήσεις, αλλά στη σταδιακή αναδιάταξη των συνόρων, κάτι που διευκόλυναν οι γάμοι σκοπιμοτήτων καθώς και η μεθοδική επεκτατική πολιτική» (ἐδῶ).

Ἀκριβῶς ! Οἱ «γάμοι σκοπιμοτήτων»! Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί μέ τόν οἶκο τῶν Ῥωμαίων καί βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων Ἰσαακίων. Ὁ πρόγονος τῆς Χάνας,Ἰσαάκιος Β΄ Ἄγγελος ( διαβᾶστε σχετικῶς μ᾿αὐτόν,ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον !),περιγράφεται ἀπό τόν ἱστορικό Χωνιάτη :

"η όψη του ήταν ροδοκόκκινη, τα μαλλιά του ήταν κόκκινα, είχε μέτριο ύψος και ήταν γεροδεμένος"

Τά συμπεράσματα,δικά σας...

Ὁ Οἶκος τῶν  Ἀγγέλων


Ἰσαάκιος Β΄ Ἄγγελος. Τί μύτη ! ! ! 
Γενάρχης της Οικογένειας ήταν ο Βυζαντινός αριστοκράτης Κωνσταντίνος Άγγελος από την Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας. Ο Κωνσταντίνος Άγγελος παντρεύτηκε την Θεοδώρα Κομνηνή, τέταρτη κόρη του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού του πρώτου Βυζαντινού αυτοκράτορα από την Δυναστεία των Κομνηνών και της Ειρήνης Δούκαινας. Ο γάμος έγινε λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα της Θεοδώρας παρά την σκληρή αντίδραση της μητέρας της για την χαμηλή καταγωγή του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος Άγγελος μετά τον γάμο ανέβηκε ταχύτατα στις τάξεις της Βυζαντινής αριστοκρατίας και πήρε τον τίτλο του "Σεβαστουπέρτατου"
Ὅσο γιά τούς γάμους,τοῦ συγκεκριμένου οἴκου,τῆς Σαβοΐας, ἔχουμε ἀπό Σέρβους,στούς Ἰταλούς Μομφεράτους ἔως τούς Οὔγγρους !

«Η Ουγγαρία ήταν από τις ισχυρότερες γειτονικές χώρες και η Μαρία είχε από τους γονείς της ρίζες από τις μεγαλύτερες βασιλικές οικογένειες».

Τήν Μαρία,πού λεγόταν Μάργκαρετ,κόρη τοῦ Μπέλα Γ΄τῆς Οὐγγαρίας,παντρεύτηκε ὁ Ἰσσάκιος Β΄ Ἄγγελος.Ὄχι πώς ἦταν καί ὁ μοναδικός γάμος τῆς Μάργκαρετ :

Μάργκαρετ (Μαρία), σύζυγος πρώτα του Ισαακίου Β' Αγγέλου Αυτοκράτορα των Ρωμαίων, μετά του Βονιφάτιου Α' μαρκήσιου του Μονφερά και βασιλιά της Θεσσαλονίκης και μάλλον έπειτα του Νικόλαος Α' ντε Σαιντ Ομέρ βαρόνου της Θήβας.

Πρέπει νά κατανοήσετε,πώς αὐτοί οἱ «γάμοι σκοπιμοτήτων» δέν ἦταν τίποτα περισσότερο ἀπό ἕνα καί μόνον πρᾶγμα : ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον παρεισέφρεαν οἱ ...περιούσιοι,σ᾿ὅλους τούς χώρους ἐξουσίας,ἀπό τήν Ἀνατολή ἕως τήν Δύσιν !

Τέλος :

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Αλέξιος Γ΄ Άγγελος εκμεταλλεύτηκε την απουσία του αδελφού του σε κυνήγι για να τον ανατρέψει και να ανακηρυχτεί νέος Αυτοκράτορας με την υποστήριξη του στρατού.Ο Ισαάκιος Β΄ Άγγελος τυφλώθηκε και φυλακίστηκε στην Κωνσταντινούπολη.Μετά από οκτώ χρόνια φυλάκισης ξεκίνησε η Δ΄ Σταυροφορία. Οι Σταυροφόροι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη (1203), ανέτρεψαν τον σφετεριστή Αλέξιο Γ΄ και απελευθέρωσαν τον γηραιό και τυφλό Ισαάκιο Β΄ Άγγελο. Ο ίδιος άρρωστος και με διαταραγμένα τα μυαλά δεν μπορούσε να κυβερνήσει· τοποθετήθηκε Αυτοκράτορας ο γιος του Αλέξιος Δ΄ Άγγελος. Ο νεαρός Αλέξιος Δ΄ στάθηκε ανίκανος να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στους Σταυροφόρους, έτσι στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασαν ταραχές. Ο ανώτατος κρατικός υπάλληλος Αλέξιος Μούρτζουφλος εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, ανακηρύχτηκε στις αρχές του 1204 αυτοκράτορας ως Αλέξιος Ε΄ Δούκας και φυλάκισε τον Αλέξιο Δ΄. Ο Ισαάκιος Β΄ πέθανε πιθανώς από την λύπη του και ο νεαρός Αλέξιος Δ΄ στραγγαλίστηκε στις 28 - 29 Ιανουαρίου.(ἐδῶ)

Πῶς δημιουργήθηκε ὁ Οἴκος τῆς Σαβοΐας,ἀπό ὅπου καί ἡ Χάνα ;


Θυρεός τοῦ οἴκου τῆς Σαβοΐας. Ναί,μέ ὅτι σᾶς θυμίζει...
«Πατέρας» του Οίκου θεωρείται ο Ουμβέρτος Α΄ (1003–1047 ή 1048), λεγόμενος και Ασπροχέρης, του οποίου η οικογένεια καταγόταν από την περιοχή του Μαγδεμβούργου της Σαξωνίας· εκεί καταγράφεται για πρώτη φορά το οικογενειακό όνομα, εμφανιζόμενο τον 10ο αιώνα σε δύο αδελφούς, τον Αμεδαίο και τον Ουμβέρτο. Αν και πτωχή αρχικά χώρα, οι κληρονόμοι του θρόνου κατάφεραν με τη διπλωματία τους να περιέλθουν στον έλεγχό τους σημαντικά Αλπικά περάσματα.

Ναί,μέ τήν ...διπλωματία τους ! Ὅπου διπλωματία μεταφράζεται ὡς πονηριά,ὑπουλία,ὑποκρισία,σκοπιμότητες καί τί ἄλλο ; Μά τό ...ἐμπορικό τους δαιμόνιο πού τούς ὁδηγοῦσε,σχεδόν πάντα,στήν κατάληψιν τῶν καλλίτερων πόστων ! Καί αὐτό ἕνα σήμαινε : Χρῆμα,χρῆμα,χρῆμα = Δύναμιν καί ἐξουσία ! ! !

Χῶρες ἐξουσίας τους : Σαβοΐα,Σικελία ,Σαρδηνία, Ιταλία, Ισπανία, Αλβανία, Κροατία

Ἀκίνητα : Ανάκτορο του Κυριναλίου Παλάτσο Ρεάλε στο Τορίνο Παλάτσο Ρεάλε στο Μιλάνο Παλάτσο Ρεάλε στη Νεάπολη Παλάτσο Ρεάλε στην Καζέρτα Παλάτσο Ρεάλε ντι Καποντιμόντε Βίλα Ρεάλε στη Μόντσα Παλατσίνα ντι Κάτσα ντι Στουπινίτζι Παλάτσο Μαντάμα, Τορίνο Παλάτσο Καρινιάνο Παλάτσο Μαργκερίτα Κάστρο του Ρίβολι κ.α.

Τῖτλοι : Κόμης της Σαβοΐας (1003-1416) Δούκας της Σαβοΐας (1416-1792), (1814-1860) Βασιλιάς της Κύπρου (1485-1946) Βασιλιάς της Ιερουσαλήμ (1485-1946) Βασιλιάς της Αρμενίας (1485-1946) Βασιλιάς της Σικελίας (1713-1720) Βασιλιάς της Σαρδηνίας (1720-1861) Βασιλιάς της Ιταλίας (1861-1946) Βασιλιάς της Ισπανίας (1870-1873) Αυτοκράτορας της Αιθιοπίας (1936-1941) Βασιλιάς της Αλβανίας (1939-1943) Βασιλιάς της Κροατίας (1941-1943)


Στη Ρώμη έπειτα από 56 χρόνια εξορίας η τέως βασιλική οικογένεια της Ιταλίας
Ἔτσι ἔφθασαν νά κατέχουν τόσα βασίλεια,ἔως τό βασίλειον τῆς Ἰταλίας,τό ὁποῖον κατεῖχαν ἔως τό 1946 ! Καί μετά τέλος τά βασίλεια. Τούς πείραξε ; Σιγά τό πρᾶγμα !  Μά στήν οὐσίαν εἶναι σύγχρονοι βασιλεῖς,μέ ὄσα κατέχουν. Ἄλλως τε, στήν σύγχρονον ἐποχή ἀλλοῦ εἶναι ἡ ἐξουσία. Δεῖτε ποιοί βρίσκονται πίσω ἀπό οἰκονομικούς κολοσσούς καί κυβερνήσεις...

Ἄ καί γιά τήν δύναμιν πού λέγαμε,διαβᾶστε γιά τόν σημερινό Δοῦκα τῆς Σαβοΐας,τόν Βιττόριο Ἑμμανουέλε :
Στη Γαλλία δικάστηκε με την κατηγορία του φόνου, από την οποία αθωώθηκε, αν και κρίθηκε ένοχος για παράνομη κατοχή όπλων. Το 2006 οι ιταλικές αρχές τον συνέλαβαν για την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς και της προώθησης πορνείας. Ωστόσο, αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες το 2007 και το 2010.
Το όνομά του είναι ανάμεσα στα μέλη της παράνομης μασονικής στοάς P2.

Σύζυγός του ἡ Μαρίνα Ρικόλφι-Ντόρια :

κόρη του Ελβετού κολυμβητή Ρενέ Ίταλο Ρικόλφι-Ντόρια και της Ίρις Μπενβενούτι, ιδιοκτήτρια ελβετικής εταιρείας μπισκότων.


Ἐπιστρέφοντας στήν ἐμφύλια διαμάχη ( Καντακουζηνοῦ - Χάνα τῆς Σαβοΐας,χῆρας Ἀνδρονίκου Γ΄Παλαιολόγου), ὁ Καντακουζηνός γιά νά ἐπιτύχῃ τήν νίκη σ᾿αὐτήν καί τήν ἀνάληψιν τῆς ἐξουσίας, τό αἰσχρότερο πού κάνῃ εἶναι :

Μελανότερο ίσως σημείο της διακυβέρνησής του είναι η συμμαχία του με το Σουλεϊμάν πασά, σε εκστρατεία κατά του Ιωάννη Ε', ο οποίος πολιορκούσε την Αδριανούπολη ενάντια στο διοικητή της, γιο του ίδιου του Καντακουζηνού. Οι τουρκικές ορδές επιδόθηκαν στις γνωστές τους συνήθειες των σφαγών και της λεηλασίας, πράξεις που στα μάτια των Βυζαντινών υπηκόων έγιναν με τη συγκατάθεση ή έστω την ανοχή του συναυτοκράτορά τους.

Το 1354, η ερημωμένη από καταστροφικό σεισμό Καλλίπολη εποικήθηκε από Τούρκους του Σουλεϊμάν, οι οποίοι (προσκεκλημένοι του ίδιου του Καντακουζηνού) διαπίστωσαν και μόνοι τους τον πλούτο και την ευφορία της Θράκης. Έτσι, πατούν για πρώτη φορά πόδι με αξιώσεις στην ίδια την ευρωπαïκή γη, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την ίδια τη Βασιλεύουσα.


Ὀσμάν Α΄
Καί τό χειρώτερο; Ἔδωσε τήν ἀνήλικη (13 χρονῶν) κόρη του Θεοδώρα στόν σουλτάνο Ὀχράν ὁ ὁποῖος ἦταν 65 χρονῶν καί εἶχε τέσσερις ἀκόμη συζύγους ! Ὁ Ὀχράν ἦταν πρωτότοκος υἱός τοῦ Ὀσμάν Α΄,ἱδρυτή τῶν Ὀσμανιδῶν δῆλα δή τῶν Ὀθωμανῶν. Μέ ἄλλα λόγια ὁ Καντακουζηνός ἔβαλε τά θεμέλια γιά τήν κυριαρχία τῶν ὀθωμανῶν. βεβαίως,γιά ποιούς ὀθωμανούς γίνεται λόγος; Τίς βαρβαρικές ὀρδές ; Σιγά μήν κατεῖχαν αὐτοί τί σημαίνει πολιτική,γεωστρατηγικές θέσεις,ὀργάνωσις στρατιωτική καί δύναμις. Ἐννοεῖται πώς οἱ γνωστοί ἐπιτήδειοι βρίσκονταν πάντα ἀπό πίσω...


Τον Ιανουάριο του 1346, για να στερεωθεί η συμμαχία του πατέρα της με το αυξανόμενο οθωμανικό εμιράτο και να αποτρέψει τους Οθωμανούς από την παροχή βοήθειας προς την αυτοκράτειρα-αντιβασιλέα Άννα της Σαβοΐας κατά τη διάρκεια εμφυλίου πολέμου, αρραβωνιάστηκε τον Οθωμανό άρχοντα Ορχάν.

Ο γάμος έλαβε χώρα το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Οι γονείς και οι αδελφές της την συνόδευσαν στην Σηλυμβρία, όπου οι εκπρόσωποι του Ορχάν, συμπεριλαμβανομένων των μεγιστάνων της αυλής του και ένα σύνταγμα ιππικού, έφτασε σε ένα στόλο από 30 πλοία.


Μια τελετή πραγματοποιήθηκε στη Σηλυμβρία, όπου οι απεσταλμένοι του Ορχάν την πήραν και την συνόδευσαν στα οθωμανικά εδάφη της Βιθυνίας, πέρα από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, όπου πραγματοποιήθηκε ο πραγματικός γάμος


Το 1347 γέννησε τον μόνο γιο της Χαλίλ. Αργότερα ο Χαλίλ παντρεύτηκε τήν α΄ἐξαδέλφη του Ειρήνη Παλαιολογίνα. 


Στήν οἰκογένεια Καντακουζηνοῦ,ἀπό τίς ἐπιγαμίες μέ τούς ὀθωμανούς,ὑπάρχει καί κάποιος
Μιχαήλ Σαϊτάνογλου Καντακουζηνός.  Τό σαϊτάνογλού σημαίνει ὁ υἱός τοῦ σατανᾶ ἐπεί δή τόν πατέρα του τόν ἔλεγαν Σαϊτάν ( διάβολο). Ὁ Μιχαήλ Σαϊτάνογλου υπήρξε φίλος του Μεγάλου Βεζίρη Σόκολη. 
Κατά τήν περίοδον ἐξουσίας τοῦ Μουράτ Γ΄,ὁ Σαϊτάνογλου ἀπέκτησε τεράστια περιουσία.Ἀποτέλεσμα ὁ τουρκαλάς ( γι᾿αὐτό λέμε πώς δέν γίνονται ἄνθρωποι αὐτά τά ὅντα),ἀπό φθόνο διέταξε τόν ἀπαγχονισμό του καί μάλιστα ἀκριβῶς μπροστά στήν θῦρα τοῦ ὑπερπολυτελοῦς του μεγάρου στήν Ἀγχίαλο,τό 1578. Ἤθελε νά κάνῃ καί φιλίες μέ τούς τουρκαλάδες,ἔ ;

Χαμένοι δέν πῆγαν οἱ ἀπόγονοί του,ἀντιθέτως :


Θυρεός Καντακουζηνῶν Ῥουμανίας
Από τα παιδιά του, ο γιος του Ανδρόνικος είχε δύο γιους: ο Κωνσταντίνος (Constantin) μέγας ποστέλνικος της Βλαχίας έγινε γενάρχης του κλάδου της Βλαχίας και ο Γιωργάκης (Jordache) μέγας στόλνικος της Μολδαβίας έγινε γενάρχης του κλάδου της Μολδαβίας (Καντακουζηνοί-Ντελεάνου και Καντακουζηνοί-Πασκάνου).(ἐδῶ)

Η Οικογένεια Καντακουζηνών ήταν μεγάλη Βυζαντινή οικογένεια, που διακρίθηκε κατά την περίοδο των Κομνηνών και των Παλαιολόγων τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στην Πελοπόννησο. Η προέλευση της οικογένειας των Καντακουζηνών εντοπίζεται στην περιοχή της Σμύρνης. Το όνομα προέρχεται από παραφθορά ελληνικής φράσης, που προσδιορίζει τα κτήματά τους σε ένα βουνό ακριβώς έξω από την Σμύρνη, το Κουζηνόν
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης πολλά μέλη της οικογένειας κατέφυγαν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στη Βλαχία, στη Μολδαβία και στη Ρωσία. 


Τό παλάτι τῶν Καντακουζηνῶν στό Βουκουρέστι
Η βυζαντινή οικογένεια των Καντακουζηνών ανέδειξε έναν αυτοκράτορα του Βυζαντίου (Ιωάννης ΣΤ' (1347-1354)) και τρεις δεσπότες του Μωρέως (Μανουήλ (1348-1380), Ματθαίος (1380-1383) και Δημήτριος Α΄ (1383-1384)). Μέλη της οικόγενειας Καντακουζηνών στη Ρουμανία έλαβαν υψηλές διοικητικές θέσεις, συμμετείχαν στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και διακρίθηκαν στην πολιτική και στο στρατό.(ἐδῶ)

Μέχρι καί πρωθυπουργό τῆς Ῥουμανίας ἔβγαλε ἡ οἰκογένεια. Τόν Γεώργιο Γρηγόριο Καντακουζηνό


Στο σαλόνι της Λήδας Βαρδινογιάννη
Μία ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν Καντακουζηνῶν εἶναι καί ἡ Λῆδα Κατακουζηνοῦ- Βαρδινογιάννη,μέ καταγωγή ἀπό τήν Μυτιλήνη. Τό -ν πλέον ἔχει ἐκλείψῃ ἀπό τό ἐπίθετον. Ἀφοῦ ἡ οἰκογένεια εἶχε ῤίζες ἀπό τήν Σμύρνη λογικόν εἶναι νά τούς βρίσκῃς καί στό νησί τῆς Λέσβου.
Ὅπως λ.χ. ὁ θεῖος της,ἀδελφός τοῦ πατρός της,Ἄγγελος Κατακουζηνός  διάσημος (ὅπως διαβάζουμε ἐδῶ) ψυχίατρος ! Ἔφτιαξε τήν πρώτη ψυχιατρική κλινική στήν Ἑλλάδα. ( νομίζω,πρέπει νά θυμᾶστε ποιοί ἐπιδίδονται στήν ψυχιατρική-ψυχανάλυσιν,τά ἔχουμε γράψῃ πολλάκις...). Τόσο διάσημος πού ἀνάμεσα στούς ...πελάτες του βρισκόταν καί ὁ Ὠνάσης (ἀπό τήν Σμὐρνη κι᾿αὐτός...),ὁ Ἀλμπέρ Καμύ κ.ἄ. Οἱ σχέσεις του μέ τήν Γαλλία καί τό Παρίσι εἰδικότερα,μεγάλες καί πολύ στενές,ἀπό κάθε ἄποψιν...Μέχρι καί συνιδρυτής τοῦ Γαλλο-ἐλληνικοῦ ἰνστιτούτου ὑπῆρξε καί τῆς ἑλληνο-ἀμερικανικῆς ἑνώσεως ὅπου ἦταν πρόεδρος !

Καθοριστικές ήταν οι πρωτοβουλίες του για την προώθηση του ζωγράφου Θεόφιλου.Το σπίτι του υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα φιλολογικά σαλόνια της εποχής ενώ ήταν προσωπικός φίλος με τους Γεώργιο Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη, Νίκο Χατζηκυριάκο - Γκίκα (ὁ πατριός τοῦ Ῥότσιλντ), Ανδρέα Εμπειρίκο κ.α.

Βεβαίως ὑπάρχει καί ἵδρυμα στό ὅνομά του καί τῆς συζύγου του,τό σημερινό: Μουσείο Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού


το Μουσείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008 χάρη στην εθελοντική εργασία δύο μελών του διοικητικού του συμβουλίου, της μουσειολόγου Σοφίας Πελοποννησίου-Βασιλάκου και του Δρ. Γιώργη Μαγγ-ίνη ... Εντύπωση προκαλούν οι τέσσερις μαονένιες πόρτες που συνδέουν την τραπεζαρία με το σαλόνι, οι οποίες ζωγραφίστηκαν, έργο έξι μηνών, από τον στενό φίλο των Κατακουζηνών Νίκο Χατζηκυριάκο - Γκίκα (εἴπαμε : τόν πατριό τοῦ Ῥότσιλντ).


Ἡ Λῆδα Κατακουζηνοῦ -Βαρδινογιάννη,σπούδασε στό Ἀμερικανικό Κολλέγιο καί στήν σχολή Βακαλό. Γιά τό Ἀμερικανικό Κολλέγιο τά ἔχουμε πῇ,ἐπίσης πολλάκις. Ὅμως ποιά εἶναι ἡ σχολή Βακαλό ;

Κολλέγιο Βακαλό : Το 1958, μια παρέα διακεκριμένων καλλιτεχνών και διανοούμενων αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα εργαστήριο καλών και εφαρμοσμένων τεχνών που θα γεφύρωνε την καλλιτεχνική ευαισθησία και το στοχασμό του πολιτισμού, με τα αντικείμενα, τις εικόνες και τους χώρους της καθημερινότητας. Το όραμα αυτής της πρώτης εμπνευσμένης ομάδας ενστερνίστηκαν, διαφύλαξαν και εμπλούτισαν μια σειρά δημιουργικών ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί της και συνεχίζουν να γράφουν μέχρι σήμερα την ιστορία της Σχολής Βακαλό.(ἐδῶ)

Γεώργιος Βακαλό : Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1902 και το πραγματικό του επίθετο ήταν Βακαλόπουλος. Πήρε τα πρώτα του καλλιτεχνικά μαθήματα στην Κωνσταντινούπολη με δάσκαλο τον Λύσανδρο Πράσινο ο οποίος τον δίδαξε ζωγραφική και μικρογραφία και το 1922 πήγε στο Παρίσι για σπουδές ζωγραφικής και σκηνογραφίας και επηρεάστηκε από το σουρεαλισμό  Το 1957 ίδρυσε μαζί με τους Παναγιώτη Τέτση, τον Φραντζή Φραντζεσκάκη και τη σύζυγό του Ελένη, τη Σχολή Βακαλό που ήταν η πρώτη σχολή διακοσμητικής στην Ελλάδα ...Η ζωγραφική του χαρακτηρίζεται από έναν ιδιότυπο προσωπικό υπερραλισμό (ἐδῶ)


Θυμηθεῖτε τό θέμα :  Ἡ ἄσχημη τέχνη εἶναι καί ἀνήθικη

Ἡ ἀπόγονος Κατακουζηνοῦ,εἶχε ἀνησυχίες καλλιτεχνικές καί γενικότερα ἀνησυχίες..Μέχρι στήν Ἑλβετία ἔφθασε γιά αὐτές της τίς ἀνησυχίες καί βεβαίως λόγῳ ἑπταετίας καί στρατιωτικῆς κυβερνήσεως,ἡ Κατακουζηνοῦ μέ τίς πιό φιλελεύθερες ἕως ἀριστερές πεποιθήσεις ἔζησε ποῦ ἀλλοῦ ; Μά στό Παρίσι βεβαίως ! Τό 1964 παντρεύεται τόν Παῦλο Βαρδινογιάννη καί κουμπάρος στόν γάμο ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ! Φυσικό ἦταν ἀφοῦ καί ὁ Παῦλος ἦταν φιλελευθέρων/ἀριστερῶν πεποιθήσεων,πολιτικός,πρῶτα μέ τόν Σοφοκλῆ Βενιζέλο καί κατόπιν μέ τόν Γεώργιο Παπανδρέου Μά εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς οἱ οἰκογένειες αὐτές εἶναι ...ξεχωριστές,βρέ παιδί μου καί δέν τό κρύβουν. Ἄλλα κρύβουν...

Η συλλογή της περιλαμβάνει Πικάσο, Μαρκ Σαγκάλ, Ανρί Ματίς, Ζουάν Μιρό, Νικηφόρο Λύτρα, Κωνσταντίνο Βολανάκη, Γιάννη Τσαρούχη, Νίκο Χατζηκυριάκο - Γκίκα, Δημήτρη Γαλάνη, Σπύρο Βασιλείου, Παναγιώτη Τέτση κ.α. Μεγάλο μέρος της επίπλωσης της οικίας της, έχει δωρηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, προς το οποίο έχει πραγματοποιήσει πλήθος δωρεών.

Ἔ, ποῦ ἀλλοῦ θά ἔκανε τίς δωρεές πέραν τοῦ μουσείου Μπέν-άκη; !Η χαμογελαστή Νανά Μούσχουρη συνομιλεί με τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο, δίπλα της, σε πρώτο πλάνο, ο πρώην αυτοεξόριστος Παύλος Βαρδινογιάννης κάνει τις συστάσεις (φωτό)
Νά σημειώσουμε κάτι ἐπίσης πολύ σημαντικό καί ὄχι τόσο γνωστό φαντάζομαι. Ξέρατε πώς τό ἐπίθετο Βαρδινογιάννης,δέν εἶναι τό πραγματικό ἐπίθετο τῆς οἰκογενείας; Λοιπόν,ὁ πατριάρχης τῆς οἰκογενείας λεγόταν Βαρδινάκης Γιάννης ( 1823-1900). Ἀπό τόν υἱό του καί μετά βλέπουμε τό Βαρδινογιάννης. Ἀπό τόν παπποῦ τοῦ συζύγου τῆς Λῆδας Κατακουζηνοῦ. Καί ἀφοῦ ἐκεῖνος ἦταν γεννημένος τό 1860,φαντάζομαι γιά νά ἀλλάξῃ τό ἐπίθετό του,θά ἔπρεπε νά ἦταν ἐνήλικας. Ἄρα κάπου στά 1880 καί κάτι,ἴσως. Τί μοῦ θυμίζει αὐτό ! Τόν Γεώργιο Παπανδρέου τοῦ ὁποίου τό πατρικό ἦταν Σταυρόπουλος καί κάπου ἐκεῖ στίς ἀρχές τοῦ 1900,ἀπεφάσισαν,μαζύ μέ τόν ἀδερφό του,νά τό ἀλλάξουν σέ Παπανδρέου. Τό γιατί,προφανῶς μόνον ἐκεῖνοι ἤξεραν...

Ἔτσι καί ὁ Βαρδινάκης Παῦλος τό ἄλλαξε σέ Βαρδινογιάννης. Κράτησε τό ἐπίθετο χωρίς τήν χαρακτηριστική κατάληξιν ( δέν ἤθελε νά φαίνεται ἡ καταγωγή του;) πρόσθεσε καί τό ὄνομα τοῦ πατρός του καί ἔτσι ἀπέκτησε ἕνα νέο ἐπίθετο ! Κάτι ἐπίσης σημαντικό καί περίεργον γιά τήν ἐποχή ἐκείνη,στό οἰκογενειακό δέντρο του,(ἐδῶ) ὅπου φαίνεται νά μήν ἔχῃ ἀδέρφια,ὁ Παῦλος Βαρδινάκης πού ἔγινε Βαρδινογιάννης. Καί ὁ ἴδιος φαίνεται νά ἀποκτᾶ ἔνα παιδί,τόν Γιάννη,πατέρα τοῦ Παύλου συζύγου Λήδας Κατακουζηνοῦ,ἀλλά καί ἀκόμη 9 ἐννέα παιδιῶν. Τρία κορίτσια καί  7 ἀγόρια,σύνολον. Ἀνάμεσά τους ἐκτός τοῦ Παύλου καί οἱ γνωστοί Γιῶργος καί Βαρδῆς. 
Ῥῖξτε καί μία ματιά στήν οἰκογένεια Βαρδινογιάννη μέ καταγωγή ἀπό τά Σφακιά (Ὦ, ναί, τά Σφακιά...) ΕΔῼ 

Η πρώτη επιχείρηση του ομίλου ήταν η ΣΕΚΑ, που ιδρύθηκε το 1963 στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης μέσω της κοινοπραξίας της οικογένειας Βαρδινογιάννη με την εταιρεία Mobil Corporation και τον Αριστοτέλη Ωνάση, για τη λειτουργία ενός σταθμού ανεφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων για διερχόμενα πλοία από την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Ακολούθησε η ίδρυση μονάδας παραγωγής λιπαντικών που εξελίχθηκε στα σημερινά διυλιστήρια της Motor Oil στην Κόρινθο. Ο όμιλος Βαρδινογιάννη απαρτίζεται σήμερα από πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως, μεταξύ άλλων: ναυτιλία, διυλιστήρια πετρελαίου (Motor Oil), διανομή πετρελαιοειδών (AVIN), ανεφοδιασμό πλοίων (ΣΕΚΑ), ξενοδοχεία (ΑTHENS PLAZA), χρηματοπιστωτικά, μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεοπτικός σταθμός STAR, ALPHA), αθλητισμός, αντιπροσωπείες (αυτοκίνητα Ferrari), ψυχαγωγία (κινηματογράφοι) και εμπορικά κέντρα.

Πώς φτάσαμε ἀπό τόν Ἀνδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο,τούς Ἰσαάκιους καί τούς Καντακουζηνούς στούς Βαρδινογιάννηδες ἔ; ! 

 Ἔτσι,ὅπως καταλαβαίνετε ὅλοι γύρω ἀπό μία ἐξουσία εἶναι,οἰκογένειες πού μέ τόν ἕναν ἤ ἄλλον τρόπον δέν χάνουν τίς ἐξέχουσες θέσεις τους,ὅσοι αἰῶνες ἤ καί χιλιετίες νά περάσουν. Θά τούς βρεῖτε παντοῦ :ἀπό τήν πολιτική,τά ἀνώτερα θρησκευτικά ἀξιώματα,τίς τέχνες,τό ἐμπόριο. Παντοῦ. Καί ἄν ἔχεις καί τήν ὑπομονή νά ψάξῃς, θά ἀνακαλύψῃς καί τούς δεσμούς τῶν οἰκογενειῶν τους. Πάντα οἱ ἴδιοι,παντοῦ οἱ ἴδιοι ...! !

Περίεργον; Ὄχι,καθόλου. Εἶναι ἔνα κοινό «μυστικό» πού χάνεται στά βάθη τῆς ἱστορίας. Εἶναι οἱ «γάμοι σκοπιμοτήτων». Καί αὐτές οἱ σκοπιμότητες εἶναι πού τούς ἔχουν πάντα στόν ἀφρό καί ἑνωμένους μέ γερούς δεσμούς. Τούς δεσμούς τοῦ αἵματος ! Τούς δεσμούς τοῦ χρήματος. Τούς δεσμούς τῆς δυνάμεως καί τῆς ἐξουσίας...


Ἡ Πελασγική 

10 σχόλια:

 1. O Miles Mathis ισχυρίζεται ότι οι εβραίοι Κομνηνοί (από Αρμενία και το όνομα σημαίνει κόλαση) είναι οι σημερινοί Rothschild... (κόκκινη ασπίδα, άρα πύλες κολάσεως)...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σπουδαῖα πληροφορία,ἀγαπητέ ! Εἰλικρινῶς,σπουδαιοτάτη !

   Θά τό ψάξω ἐπισταμένως ...

   Σ᾿εὐχαριστῶ,εἰλικρινῶς !

   Διαγραφή
 2. Μαυρη σελιδα η βυζαντινη αυτοκρατορια μοναδικη εξαιρεση η περιοδος βατατζη ηταν ο μονος αυτοκρατωρ που αυτοαποκαλουταν αυτοκρατωρ των Ελληνων και οχι των Ρωμαιων σημαντικο αυτο! Πηρε την αυτοκρατορια μια ρημαγμενη επαρχια και την εκανε ξανα ισχυρη αυτοκρατορια με στρατο ,οικονομια, και ευημερια πως τον ευχαρηστισαν γαυτο οι παλαιολογοι του τυφλωσαν τον εγγονο για να του υφαρπαξουν την εξουσια και την υφαρπαξαν και ποιο το αποτελεσμα φτασανε την αυτοκρατορια στξν οικονομικη και στρατιωτικη καταστροφη, συμαχισανε με τους οθωμανους για να υπονομευσουν ο ενας τον αλλον και στο τελος τπυς βαλανε κ μεσα στην πολη, ειναι χαραχτηριστικο οτι ο αδερφος του Κων/νου παλαιολογου ξτανε στο στρατοπεδο του Μωαμεθ και πετουσε βελη στον αδερφο του που πολεμουσε τους οθωμανους μεδα απο τα τειχη , οι ιδιοι ανθρωποι για ενα κοματι γης ππυλαγανε κ τη μανα τους στοο διαβολο γιατι ειχανε μαθει να εξουσιαζουν πικογενειακως και να πινουν το αιμα του κοσμακι δεν μπορπυσαν να κανουν αλλη δουλεια καθοτι επαγγελματιες τεμπελιδες οπως και οι σημερινοι πολιτικοι,γαυτο σε μια μικρη κ αποδυνωμενη αυτοκρατωρια υπηρχαν 5 αυτοκρατωρες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εκπληκτική, ήταν η περίοδος 976 - 1025 μ.Χ. κυρίες και κύριοι, με τον Βασίλειο Β' τον Βουλγαροκτόνο.
   https://el.wikipedia.org/wiki/Βασίλειος_Β´

   Διαγραφή
  2. Τί νά κάνῃ μία περίοδος 50 χρόνων,ἀγαπητέ Διηνέκη,στά 1200,περίπου,μιᾶς αὐτοκρατορίας;

   Πάντως ὅπως καί νά τό δῆς,ἡ δημιουργία αὐτοκρατορίας δέν μπορεῖ νά ἔχῃ διαφορετική μοῖρα ἀπό τήν ἄνοδο,τήν ἀκμή,τήν κάθοδο καί τό τέλος της.Ἔτσι εἶναι δυστυχῶς ὅταν κάποιος θέλει νά διαφεντεύῃ τόσους λαούς,τόσους καί πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς.

   Τό ἔχουν πιάσῃ τό νόημα οἱ σιῶνες,μέσῳ τῆς ἱστορίας καί γι᾿αὐτό ἔφτιαξαν τό πλάνο τῆς παγκοσμιοποιήσεως πού περνᾷ ἀπό ὅλα τά στάδια διαβρώσεως τῶν ἐθνῶν.Καί ὅταν λέμε ὅλα,ἐννοοῦμε ΟΛΑ !

   Διαγραφή
 3. Η αναφορά του Mathis στην πιθανή σχέση Κομνηνών- Rothschield γίνεται στο pdf του mileswmathis.com/phillip.pdf για τις σταυροφορίες και για να ακριβολογούμε δεν είναι επιβεβαιωμένη, αλλά μια πρόταση του προς περαιτέρω έρευνα... στη βάση του ότι οι ίδιες οικογένειες "κάνουν παιχνίδι" επί αιώνες... Επίσης, έχω εντοπίσει τον ίδιο συσχετισμό με Κομνηνούς σε κείμενο που εξηγεί το ρόλο των Rothschield στη χαμένη πτήση των μαλαισιανών αερογραμμών. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστος ο Mathis, εστιάζεται στις γενεαλογίες και θεωρεί πως ιστορία, πολιτική, τέχνη και επιστήμη του δυτικού πολιτισμού, όπως έχουν εξελιχθεί είναι απάτη των "περιούσιων". Δεν ξέρω αν είναι βιτρίνα υπηρεσιών ο Mathis, αλλά υπάρχουν πολλές αλήθειες σε αυτά που λέει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ.Θά τό διαβάσω.

   Γιά τήν πτήσιν,ἐννοεῖς γιά κάποιους ἐπιβάτες ἐξπέρ σέ θέματα ὑπολογιστῶν καί ἦταν στόχος ἡ ἀπαγωγή τους;

   Διαγραφή
  2. Πολύ «lost» θυμίζει,αὐτή ἡ θεωρία...

   Διαγραφή
 4. Ναι, σε αυτή την περίπτωση αναφέρομαι. Εδώ http://mileswmathis.com/updates.html άρθρα του Mathis που μπορείς να αλιεύσεις πολλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θά τό κυττάξω καί αὐτό.

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ γιά τίς πληροφορίες καί τήν βοήθεια γιά τίς πηγές.

   Νά εἶσαι καλά,ἀγαπητέ !

   Διαγραφή