" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Πολύ μῖσος !Ἐάν νομίζετε πώς ὁ Ἄξελ χασκογελοῦσε,ἀναφερόμενος στό ἀτύχημα τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας,στήν Ἰσπανία,μέ ἀποτέλεσμα νά σκοτωθοῦν οἱ πιλότοι,ἀείμνηστοι : Ἀθανάσιος Ζάγκας καί Παναγιώτης Λάσκαρης,ἔτσι ἀπό βλακεία,εἶστε πολύ γελασμένοι ! 

Τό ἄτομο ἔχει πολύ μῖσος μέσα του ! Μῖσος βαθύ,γνοφώδες ! ! ! 

Γνωρίζοντας πώς τινάζει τά πέταλα.πώς αὐτές εἶναι οἱ τελευταῖες του ὥρες,βγάζει ὅλη τήν χολή,ὅλο τό συμπλεγματικό του ὑπόβαθρον ἀπέναντι στόν Ἑλληνισμό καί τόν Ἕλληνα ! Ἀπέναντι σέ ἱερά καί ὅσια,ἀπέναντι σέ ὅτι ἐκφράζει μεγαλεῖον Ἑλληνικό ! ! ! 

Δέν εἶναι ἀσέβεια,διότι δέν νοιώθει κανέναν ἀπολύτως σεβασμό σέ ὅ,τι σημαίνει Ἑλλάς καί Ἕλλην ! 

Εἶναι ὅμως καταφανές πώς τό μῖσος του εἶναι ὑπαρκτόν εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνο ,διότι τίποτα δέν σημαίνει τό ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς,ἴσα-ἴσα τώρα ἀρχίζει γι᾿αὐτόν ἡ πιό οὐσιαστική ἔκφρασις μίσους μέ ὅ,τι ἑτοιμάζει,τῇ συμπαραστάσει τῶν ὅντων πού σούρνει μαζύ του... ! Ἦταν,ἀποδεδειγμένως, ἐπικίνδυνος καί τώρα,πως τά πληγωμένα θηρία,εἶναι ἀκόμη πιό ἐπικίνδυνος ! 

Πόσο μῖσος,πόσο βαθύ καί ἀτέλειωτο μῖσος ! ! ! 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου