" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Ὁ Δαίμων τοῦ Φαλήρου ἐξέπεσεν τοῦ βάθρου του !


Δέν ξέρω ἐάν ἦταν τό χέρι τῆς φύσεως ἤ τό χέρι κάποιων γενναίων πού ἀντιστέκονται ἐμπράκτως στά σχέδια τῆς ΝΤΠ,ἀλλά ὁ δαίμων τοῦ Φαλήρου ἐξέπεσεν τοῦ θρόνου του ! 

Πάντως, στήν πρώτη περίπτωσιν εἶναι καταφανές πώς πρόκειται γιά Θεία Δίκην,στήν δευτέρα θαυμάζουμε ἐκείνους πού μάχονται ὑπέρ Βωμῶν καί Ἑστιῶν,μέ ἔργα καί ὄχι μόνον λόγια...Ἀποτέλεσμα : ὁ δαίμων κατέπεσε ἐκπίπτων τοῦ θρόνου πού τοῦ ἔστησαν οἱ ἐκφραστές τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Ἐκεῖνοι πού σήμερα κλαῖνε γιά τήν πτώσιν,ὅπως ὁ Χατζηνικαλάου,αὐτός ὁ γελοιοδέστατος ἐκφραστής τῆς ΝΤΠ,ὁ ὑμνητής τῶν μνημονίων καί τῶν διεθνῶν τοκογλύφων,πού ἔβριζε μέ τόν πιό χυδαῖον τρόπον ἐκείνους πού τόλμησαν νά τοῦ στραπατσάρουν τό σύμβολόν του. 

Καί φοβᾶται,λέει,πώς ἀπό τέτοια ἄτομα, κινδυνεύουν αὐτός καί οἱ ὅμοιοί του ! Δῆλα δή,κινδυνεύουν ἐκεῖνοι πού ἀνεβάζουν μέ ἀσανσέρ τήν πόρσε τους στό ὑπερυψωμένο πάρκινγκ τῆς ἐπάυλεώς τους ! 

Ἔ, λοιπόν,Χατζητέτοιε,καλά κάνετε καί φοβᾶστε πώς κινδυνεύετε. Πολύ καλῶς,θά ἔλεγα. Διότι ὁ καιρός ἐπληρώθη καί ἡ ὧρα τῆς πληρωμῆς σας εἶναι πολύ,μά πολύ κοντά. 

Καί ὡς ἐπίλογον : Ἔστι Δίκης ὀφθαλμόςὅς τά πάνθὁρᾷ ! 


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου