" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Ἀλήθεια πότε χαρήκαμε,ὅταν διώξαμε τούς τουρκαλάδες ἤ τώρα πού ΞΑΝΑ ἔρχονται ; Ἰδού ἡ ἀπορία ...
Ὅταν ὁ τουρκικός στόλος ὑπέστη πανωλεθρία στό Ναυαρίνο καί ὁ Ἰμβραήμ -πασᾶς τά μάζεψε καί ὅπου φύγει - φύγει,οἱ Ἕλληνες πού μέχρι ἐκείνην τήν στιγμήν ἔβλεπαν ὁλόκληρον τόν ἀγῶνα τους νά πηγαίνει χαμένος καί τό μόνον ἐλεύθερον σημεῖον πού εἶχε ἀπομείνῃ ἦταν τό Ναύπλιον, ἔνοιωσαν τέτοια ἀνακούφισιν καί τέτοια χαρά πού τά λόγια εἶναι πολύ λίγα νά περιγράψουν ! 

Εἶχε φύγῃ ἀπό πάνω τους ἡ μαύρη κακιά σκιά τῆς τουρκιᾶς,εἶχε σταματήσῃ ὁ τρόμος καί ἐπιτέλους ἀνέπνεαν ἐλεύθεροι ! 

Γράφει ὁ Μιχαήλ Λαμπρυνίδης στό ἐξαιρετικόν βιβλίον του « Ἡ Ναυπλία »  γιά τό γεγονός : 

« Ἡ ἐν Πύλῳ πανωλεθρία τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου ἐνέπλησεν,ὡς ἧν ἑπόμενον,ἀγγαλιάσεως καί χαρᾶς πᾶσαν ἑλληνικήν καρδίαν. Ἐν Ναυπλίῳ ἐτελέσθησαν δοξολογίαι καί πανηγύρεις ἐπί πολλάς ἡμέρας,τά φυλετικά πάθη καί αἱ ἀντιζηλίαι πρός καιρόν ἐσίγησαν. Γενικαί δέ εὐωχίαι καί διασκεδάσεις ἐγίνοντο μεταξύ τῶν κατοίκων τοῦ Ναυπλίου... » 

Σήμερα,189 χρόνια μετά, ἔρχεται ὁ τουρκαλᾶς Μαχμούτ, στήν Κρήτη,ἡ ὁποῖα ἐλευθερώθηκε 71 χρόνια ἀργότερα ( ! ! ! ), δῆλα δή οὔτε 120 χρόνια ἐλευθερίας δέν ἔχει ἀπό τήν τουρκιά, καί τόν ὑποδέχονται οἱ ... περήφανοι καί ...λεβέντες Κρητικοί, μέ χορούς καί πανηγύρια ! Μέ μαντινάδες καί τραπεζώματα καί μέ βόλτες ἀκόμη καί στό Ἱερόν Σπήλαιον τοῦ Διός ! ! ! Ὁποῖον ἀνοσιούργημα ! ! ! Λοιπόν τά θέλουμε καί τά παθαίνουμε ! Σκ@τά στήν ἡλίθια μούρη μας ! 

Ἄντε, γιατί ἄν συνεχίσω θά γίνῃ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ἀκόμη καί δι' ἐνηλίκους...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου