" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Ἀπὸ δασκάλα Δημοτικοῦ στὸ …Μετσόβιο!!!


Ἀπὸ δασκάλα δημοτικοῦ σχολείου, καθηγήτρια στὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, ἡ Περιστέρα τοῦ Τσίπρα!

Αὐτὲς εἶναι καριέρες!
  Κι ἐνᾦ στρατιὲς νέων Ἑλλήνων προσοντούχων ἐπιστημόνων ἀναχωροῦν εἰς τὴν ἀλλοδαήν, πρὸς ἐξεύρεσιν ἐργασίας…

Μέσα σὲ τρία χρόνια ἀπὸ δασκάλα μᾶς προέκυψε καθηγήτρια στὸ ΕΜΠ!!!
  Ὡραία ἡ Ἀριστερὰ καὶ ἡ ἐπίκλησις τῶν ἰδεῶν της, ἀλλὰ ὅταν φθάνῃ ἡ ὥρα τῆς προσωπικῆς ἀποκαταστάσεως, ὅλα πηγαίνουν περίπατο.

Μέσα σὲ ἕναν χρόνο ἀπὸ ἐκπαιδευτικὸς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, δῆλα δὴ δασκάλα Πληροφορικῆς Δημοτικοῦ Σχολείου, περνᾶ, μὲ «φωτογραφική» διάταξη, ὅπως κατήγγειλε τὸ «Ποτάμι»,  στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.
  Τὸ 2014 πῆρε ἀπόσπαση στὸ Πολυτενχεῖο, ἐπὶ ὑπουργίας Κ. Ἀρβανιτοπούλου.
  Ἡ ἀπόσπασις αὐτὴ ἀνανεώθη ἀπὸ τὸν κ. Ἀνδρέα Λοβέρδο, ὁπότε καὶ συμπληρώθηκε ἡ διετία, ποὺ ἀπαιτεῖ ὁ νόμος γιὰ νὰ γίνῃ  ΕΔΙΠ. 

Στὴν συνέχεια ἐπελέγη ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Κοζάνης, τὸ 2015, ὡς καθηγήτρια γιὰ νὰ διδάξῃ στὸ Πανεπιστήμιο Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ συγκεκριμένα στὴν Κοζάνη, στὸ Τμῆμα Μηχανικῶν Πληροφορικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν!

Ἀπὸ δασκάλα Δημοτικοῦ στὸ ...Μετσόβιο!!!1

Στὴν Κοζάνη ἐδίδασκε στοὺς φοιτητὲς μίαν φορὰ τὴν …ἑβδομάδα, πηγαινοερχομένη ἀπὸ Ἀθῆνα!

Ἀπὸ δασκάλα Δημοτικοῦ στὸ ...Μετσόβιο!!!2

Ἀλλὰ σιγὰ μὴν καθόταν στὴν Κοζάνη περισσότερο ἡ  συντρόφισσα!
Μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνο «δυσκολιῶν» στὴν ἐπαρχία, πῆρε ἀπόσπαση σὲ χρόνο ῥεκὸρ γιὰ τὸ «κέντρο» καὶ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν (ΕΜΠ)!!!

Ὁ λόγος γιὰ τὴν «πρώτη κυρία», τὴν συντρόφισσα Τσίπρα, κυρία Περιστέρα. Εἶδες ταχύτητες ἡ βλαχοαριστερά; 

Ἀπὸ δασκάλα Δημοτικοῦ στὸ ...Μετσόβιο!!!3

Στέφανος Θεοφανάκης
Φιλονόη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου