" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023

Στό ὄνομα τῆς "τέχνης", μία ρόζ κουρελοῦ, Ἑλληνική Σημαία καί ὁ " φιλότεχνος" πρόξενος Νέας Ὑόρκης ...

 "Ρὸζ" Κουρελοῦ Ἑλληνικὴ Σημαία φιλοξενεὶ ὁ "φιλότεχνος" γ. πρόξενος Νέας Ὑόρκης  κ.Κωνσταντίνου!! 

ἀπό ἐδῶ

Ὁ ἀπαράδεκτος κ.Κωνσταντίνου ψιθύρισε κάτι ἐπιεικῶς ἠλίθια ἐπιχειρήματα προσπαθῶντας νὰ ἐξηγήσει τὰ ἀνεξήγητα, ὅτι δηλαδὴ ἡ καλλιτέχνις καὶ ἀκτιβίστρια Georgia Lale ἐπιχειρεὶ νὰ διαμαρτυρηθεῖ γιὰ ἕνα ἐπίκαιρο κοινωνικὸ θέμα, ἐκεῖνο τῆς γυναικοκτονίας καὶ τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας στὴν Ἑλλάδα. Μὰ εἶστε στὰ καλά σας κε.Ντίνο μας; Θὰ ἀνεχθεῖ ἡ ἐπίσημη Ἑλλάδα, ἐσεῖς δῆλα δή, στὸ προξενεῖο τὴν κουρελοποίηση τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου, τῆς Σημαίας μας γιὰ τὴν ὁποία ἔδωσαν τὸ αἷμα τους ἑκατομμύρια Ἑλλήνων, γιὰ νὰ ἐκφραστεὶ ἡ κάθε κοινωνικὴ διαμαρτυρία; Ἀλοίμονο... 

Τοῦ Νίκου Σταματάκη 

Μὲ τοὺς προξένους Ν. Ὑόρκης καὶ Σικάγου εἴχαμε ἀσχοληθεῖ ἀρκετὲς φορὲς στὰ τελευταῖα δύο χρόνια  ( Κούτρας και Κουμπαράκης: Οι Γ.Πρόξενοι της …συμφοράς σε Ν.Υόρκη και Σικάγο)   . Εἰχαμε μιλήσει γιὰ τὶς ὑψηλὲς ἀπολαβὲς καὶ τὰ "ἐκτὸς ἕδρας" ποὺ ἔπαιρναν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ παίρνουν (Το “μικρό βασιλόπουλο”, ο Γ.Πρόξενος στη Ν.Υόρκη, Κων. Κωνσταντίνου…). Εἰδικὰ γιὰ τὸ "μικρὸ βασιλόπουλο", τὸν μοσχαναθρεμμένο γέν.πρόξενο Ν. Ὑόρκης κ.Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, γνωστὸ καὶ ὡς "ὁ Ντῖνος μας", τοῦ ὁποίου ὁ πισινὸς οὐδέποτε ἵδρωσε γιὰ τίποτα, εἴχαμε ἐπίσης γράψει ὅτι ἐξ ἀρχῆς ἤθελε νὰ μετατρέψει τὸν 4ο ὄροφο τοῦ προξενείου σὲ γκαλερὶ τέχνης  καὶ κατὰ τὰ φαινόμενα τὸ κατάφερε. Ξεκίνησε σαλιαρίζοντας μὲ τὴν Μόνικα Μπελούτσι καὶ προχώρησε ἀκάθεκτος σὲ διάφορες ἄλλες ἐκδηλώσεις τέχνης, οἱ περισσότερες ἄσχετες μὲ τὴν Ὁμογένεια. 

Ἡ τελευταία ἐκδήλωση "μοντέρνας" ζωγραφικῆς τῆς Georgia Lale ποὺ πρόκειται νὰ γίνει αὐτὴ τὴν Παρασκευὴ (  ἔγινε στίς 15 Δεκεμβρίου ) ξεπερνὰ κάθε ὅριο. Δεῖτε ἐδῶ τὴν διαφήμιση της... 

Ἡ ...καλλιτέχνις αὐτὴ ἔχει συνήθεια φαίνεται νὰ φτιάχνει σημαῖες ἀπὸ κομμάτια ὑφάσματος σεντονιῶν, δηλαδὴ σημαῖες κουρελοῦδες... Ἡ κυρία προφανῶς παίζει "ἔξω ἀριστερά", καὶ ἀπ᾿ότι διαβάσαμε εἶναι προστάτης τῶν προσφύγων, ἐχθρὸς τῶν συνόρων καὶ ἀντίπαλος κάθε αἴσθησης ἐθνικῆς ταυτότητας. Παγκοσμιοποίηση χωρὶς ὅρια δηλαδή. 


Ἐπιασε λοιπὸν κουρέλια ἀπὸ σεντόνια σὲ ἀποχρώσεις του ρὸζ καὶ τὰ συνέραψε στὸ σχῆμα τῆς ἑλληνικῆς σημαίας. Λέει ἡ ἴδια: "Greek Flag made out of bedsheets donated by women that live in Greece" [ ἑλληνική σημαία ἀπό σεντόνια δωρεά ἀπό γυναῖκες πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα] ... Παρόμοια ἔκανε καὶ μὲ τὴν ἀμερικανικὴ σημαία


Δικαίωμα τῆς φυσικὰ καὶ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ καλλιτέχνες πήραν τὸν εὔκολο δρόμο πρὸς τὴ φήμη μὲ τὸ νὰ μαγαρίζουν θρησκευτικὰ ἢ ἐθνικὰ σύμβολα. Πρὶν λίγα χρόνια εἶχε προκαλέσει σάλο "τέχνη" ποὺ κακοποίησε τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ Μπρούκλιν!... 

Τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸν "Ντῖνο μας" πολλὰ καὶ ἐνοχλητικά. 

Δὲν ἔχεις τίποτα καλύτερο νὰ κάνεις βουτυρομπεμπὲ κ.Κωνσταντίνου ἀπὸ τὸ νὰ ἀναλώνεσαι σὲ φαντασιακοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς παγκοσμιοποίησης; Οἱ οὐρὲς ἀναμονῆς γιὰ διάφορες ὑποθέσεις ἐξυπηρέτησης τῶν ὁμογενῶν κρατάνε μῆνες καὶ χρόνια καὶ σύ, ἀντὶ νὰ σηκώσεις τὰ μανίκια καὶ νὰ βοηθήσεις τοὺς βαρυφορτωμένους ὑπαλλήλους ἀσχολεῖσαι μὲ τὴν Μπελούτσι καὶ τὸν κάθε ἄσχετο μὲ τὴν Ὁμογένεια καλιτέχνη; 

Μπορεῖς νὰ μᾶς ἐξηγήσεις πῶς σοῦ κατέβηκε νὰ ἐγκρίνεις τέτοια ἐκτρωματικὴ καὶ ὑβριστικὴ παραποίηση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας καὶ νὰ τὴν γιορτάσεις στό ἑλληνικὸ προξενεῖο; Ἀκουσες πουθενὰ κάποια ἐπίσημη ἀρχὴ τῆς Ἀμερικῆς ἢ τῆς Ν.Υόρκης, κάποια κρατικὴ ὑπηρεσία τῆς χώρας αὐτῆς νὰ παρουσιάσῃ τὴν κουρελοποίηση τῆς ἀμερικανικῆς σημαίας ὡς τέχνη; Κύριε ἐλέησον... Ἐχεις ἀντιληφθεῖ ὅτι εἶσαι ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπίσημης Ἑλλάδας στὴν Νέα Ὑόρκη; Πότε θὰ σταματήσεις νὰ παίζεις τον "γκαλερίστα"; 

ΦΩΤΟ: Ὁ σαλιαρίζων "Ντῖνος μας" (κέντρο) ὑποδέχεται τὴν Μόνικα Μπελούτσι στὸ Προξενεῖο στὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου... 

Ἀραγε δὲν ὑπάρχει κάποιος στὸ Ὑπ.Εξωτερικών νὰ τραβήξει τὸ αὐτὶ αὐτοῦ τοῦ κυρίου καὶ νὰ τὸν στείλει πίσω στὴν Ἐκάλη ὅπου μπορεῖ νὰ ὀνειρεύεται μὲ τὴν ἄνεση του; Ἡ νὰ τὸν πάει σὲ καμιὰ πόλη τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας ἢ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς; Ἡ μήπως θὰ πέσουν πάλι τὰ "βύσματα" τοῦ μπαμπᾶ καὶ τοῦ θείου του (ὑψηλόβαθμοι διπλωμάτες καὶ οἱ δύο) ποὺ τὸν διόρισαν στὸ διπλωματικὸ γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ μόλις ἀποφοίτησε; Ἀνήκει καὶ αὐτὸς στὴν κατηγορία "ἄριστοι τῶν ἀρίστων" ὅπως καὶ ὁ πρώην ὑφυπουργὸς Διαματάρης – ποὺ τὸν "παραίτησε ἐν πτήσει" ὁ Μητσοτάκης... 

Ἀπό : helleniscope.com


...Και μόνο που ακούς ότι τελείωσε τη Σχολή Μωραϊτη (  Πελασγική : Γιά ήν ἐν λόγῳ σχολή καί τούς περιουσίους ἀποφοίτους της, ἔχομε γράψει  ΕΔΩ )  καταλαβαίνεις ότι ανήκει στα πλουσιόπαιδα που μεγάλωσαν στο Ψυχικό και την Εκάλη, και αναθράφηκαν στα “πούπουλα”… Ο πισινός τους δεν ίδρωσε κάν να περάσουν τις εξετάσεις για να γραφτούν στη Νομική ή σε άλλη σχολή της Ψωροκώσταινας… Σιγά μην καθόντουσαν με την πλέμπα να κάνουν μαθήματα νομικής μέσα στη βρωμιά και τις συνεχείς καταλήψεις… Ο κ.Κωνσταντίνου πήγε κατευθείαν στη Σορβόννη, άλλοι σε Οξφόρδη, Κέιμπριτζ, Χάρβαρντ και αλλού… Οπου καλοπερνούσαν με τα λεφτά του μπαμπά και δεν χρειάστηκε να δουλέψουν ως φοιτητές ούτε μισή μέρα… Αλί από μας… Θέλετε και άλλα τέτοια ονόματα καλόπαιδων των βορείων προαστείων της Αθήνας; Κώστας Καραμανλής, Γιωργάκης Παπανδρέου, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς κλπ… Ολη δηλαδή η ανίκανη και προδοτική πολιτική ελίτ που κατέστρεψε την σύγχρονη Ελλάδα και την οδήγησε στη χρεοκοπία… Η ίδια ελίτ που ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας μας και δεν έχει τελειώσει ακόμα – θα τελειώσει όταν ξεπουλήσει και το μισό Αιγαίο…Συνεχίζοντας την καριέρα του, ο κ.Κωνσταντίνου διορίστηκε σε ηλικία 33 ετών στο διπλωματικό γραφείο του τότε πρωθυπουργού κ.Καραμανλή… Είπατε τίποτα; Ευννοιοκρατία μέχρι αηδίας…

Και το αποδεικνύει καθημερινά στους πρώτους μήνες της θητείας του στη Ν.Υόρκη.  Δεν του φτάνει ο 5ος όροφος του προξενείου που αποτελεί ολόκληρος την προξενική κατοικία, θέλει τώρα και τον 4ο όροφο για “προσωπική του χρήση” όπως μαθαίνουμε από τις πηγές μας… Για να εκθέτει τη συλλογή του έργων τέχνης και να φιλοξενεί επισκέπτες του από Αθήνα, συγγενείς και φίλους… (  Ὁλόκληρτο τό θέμα : Το “μικρό βασιλόπουλο”, ο Γ.Πρόξενος στη Ν.Υόρκη, Κων. Κωνσταντίνου… )


Ἡ Πελασγική

6 σχόλια:

 1. Για προσέξτε στην φωτογραφία με την Μόνικα στο δεξι χέρι του Ντίνου το καμπαλιστικο δίχρωμο κορδόνακι !....
  θέλει μεγέθυνση.... και ο αλλος Πέτρος κωσταντινου....ο φονιάς της Μαρφιν.... ο αλλος του κισ. Κωσταντινης....
  Το εβραϊκό παρακράτος......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λές νά συνδέονται ὅλα αὐτά ; Καθόλου ἀπίθανο !!

   Τό βραχιολάκι στό χέρι του τό μεγένθυνα ἀλλά δέν διακρίνω κάτι περίεργο. Μήπως νά μᾶς ἐξηγήσῃς κάτι περισσότερο ;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Το κορδονακι στο χερι της λουγκρας εστω και αμυδρα το βλεπουμε καπως.
   Τον λεχριτη Κωνσταντινου και τον Κωνσταντινη (γιαχβε σχωρεστον) που τους βλεπεις;

   Διαγραφή
  3. Προφανῶς ἀπό τήν συνωνυμία. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ὁ Πρόξενος , ταιριάζει μέ τόν "λεχρίτη Κωνσταντίνου καί τόν Κωνσταντίνη τόν μακαρίτη πρόεδρο τοῦ ΚΙΣΕ.
   Τό Κωνσταντίνου στά ἰταλικά λέγεται : Costantini

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Red_string_(Kabbalah)
  Ολο το Χόλυγουντ το φοράει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αὐτό μοιάζει μέ τόν "Μάρτη" πού φορᾶμε τόν Μάρτιο.
   Θυμᾶμαι ἀπό μικρά ἡ μητέρα μας ἔφτιαχνε τά βραχιολάκια καί μᾶς τά φοροῦσε τήν 1η Μαρτίου γιά προστασία ἀπό τόν μαρτιάτικο ἥλιο. Ἔτσι μᾶς ἔλεγε.
   Διαβάζουμε :

   « ...Από τη 1η ως τις 31 του Μάρτη, τα παιδιά φορούν στον καρπό του χεριού τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή, τον Μάρτη ή Μαρτιά. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο Μάρτης προστατεύει τα πρόσωπα των παιδιών από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης, για να μην καούν. Τον φτιάχνουν την τελευταία μέρα του Φλεβάρη και τον φορούν την πρώτη μέρα του Μάρτη, πριν βγουν από το σπίτι.
   Ο Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο, με βαλκανική διασπορά. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια...»
   (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%AD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF)

   Ἔτσι ἄν κάποιοι φοροῦν τό κόκκινο βραχιολάκι τῆς Καμπάλα, γιά καλή τύχη, ἀσχέτως ἄν δέν εἶναι ἑβραῖοι, κατ᾿ἐμέ καλά κάνουν ἀπό τήν στιγμή πού τό πιστεύουν. Ὅπως ἔχω πεῖ πολλές φορές ἡ πίστις εἶναι μεγάλη ὑπόθεσις στόν ἄνθρωπο.
   Γνωρίζω ἀνθρώπους πού φοροῦν τό ἑξάγραμμο γιά προστασία καί καλή ὑγεία. Γιατί νά τούς κλονίσῃς τό πιστεύω τους ;

   Καί ὁ Μάρτης πού φορᾶμε ἔχει τίς ῥίζες του στά Ἐλευσίνια Μυστήρια « ... Οι μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι...» τί σημαίνει αὐτό γιά ὅσους τό φοροῦν σἠμερα, πώς εἶναι δωδεκαθεϊστές ἤ εἰδωλολάτρες ; Ὄχι βεβαίως μία παράδοσις εἶναι.

   Υ.Γ. Πάντως, τό βραχιολάκι τοῦ Προξένου δέν εἶναι κόκκινο.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή