" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

«Εύτυχῶς»,δικαιώθηκαν οἱ βάρβαροι...


«-Τί περιμένουμε στὴν ἀγορὰ συναθροισμένοι; 
Εἶναι οἱ βάρβαροι νὰ φθάσουν σήμερα. 
— Γιατί μέσα στὴν Σύγκλητο μιὰ τέτοια ἀπραξία; 
Τί κάθοντ’ οἱ Συγκλητικοὶ καὶ δὲν νομοθετοῦνε; 
Γιατί οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα. 
Τί νόμους πιὰ θὰ κάμουν οἱ Συγκλητικοί; 
Οἱ βάρβαροι σὰν ἔλθουν θὰ νομοθετήσουν..

                                               Κωνσταντῖνος Καβάφης «Περιμένοντας τούς βαρβάρους»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου