" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Στίς 17 Νοεμβρίου,θά ἰσχύουν τά ἴδια μέτρα;


Σέ ἕνα εἰκοσαήμερο,θέλω νά σᾶς ᾿δῶ...

Ἀλήθεια,τί ἀποφάσεις θά πάρετε γιά τίς 3ημερες,ναί τριήμερες παρακαλῶ,ἐκδηλώσεις ἑνός ἀποδεδειγμένου παραμυθιοῦ


Θά ἀνεβαίνουν τά κρούσματα ἤ θά κατεβαίνουν;  Γιά νά ξανά-ἀνέβουν τόν Δεκέμβριο,λόγῳ Χριστουγέννων; 

Ἀλλά ξέρετε τί ἔχουν κάνη οἱ σατανάδες; Ἔχουν πῇ πώς οἱ καταθέσεις στεφάνων μποροῦν νά γίνουν ἀφοῦ τηροῦνται τά μέτρα ἀσφαλείας. Καταλάβατε; Ἔχουν καλυφθῆ γιά τό ἐπερχόμενον γεγονός.Διότι,ὅπως εἶχε πῆ ὁ Κούλης : Τό Πολυτεχνεῖο μᾶς ὑπενθυμίζει πώς ἡ δημοκρατία δέν ἦταν πάντα δεδομένη...
Πρέπει νά προστατευθῇ,λοιπόν,ὁ ...θεσμός τοῦ ἑορτασμοῦ,μέ κάθε τρόπον! Ἀλλιῶς,πῶς θά μᾶς ὑπενθυμίζῃ γιά ποιές «ἀξίες» πρέπει νά «ἀγωνιζόμεθα»; 

Τό ὅτι θά ξεχυθοῦν τά κόκκινα τάγματα ἐφόδου στούς δρόμους,ὅπως στό ἐφετεῖο,δέν θά ἔχη καί πολύ σημασία διότι,θά τιμοῦν τόν ...θεσμόν...

Οἱ σατανάδες πού μᾶς ἐξουσιάζουν.Τά βδελύγματα.


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου