" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Τό «ῥαντεβοῦ μέ τήν ἱστορία» καί τ᾿ἀποτελέσματά του...

 Μετά ἀπό τέτοιο «ῥαντεβοῦ μέ τήν ἱστορία»..

...ἀποροῦμε ἀκόμη γιά τήν σημερινή μας κατάντια; 


1990-2015,πόσο πιό χαμηλά,πνευματικῶς, νά πέσῃ αὐτός ὁ λαός ;  ! ! ! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου