" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται : μετά τόν Ἐρντογάν καί τά περί Σμύρνης κοινή ἀνακοίνωσις κκε-κκτ μᾶς θυμίζει τίς μαῦρες ἡμέρες πρίν τήν καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἰωνίας ...


Μπορεῖτε νά μοῦ πεῖτε ποιόν λόγον εἶχε αὐτό τό κατασκεύασμα πού λέγεται κκε,νά βγάλῃ κοινή ἀνακοίνωσιν μέ τό κκτουρκίας;

Δῆλα δή,ἡ αἰτιολόγησις τῆς «περιεργης» συμπορεύσεώς τους :πώς μέ τόν τρόπον αὐτόν ἤθελαν νά ἐπεξηγήσουν γιατί γίνεται τό «παιχνίδι» ἐπιτιθεμένης τουρκιᾶς καί ἀμυνομένης Ἑλλάδος,νομίζουν πώς τό καταπίνουμε ἀμάσητο;

Γιά πεῖτε μου τώρα,τυχαίως τοῦ ἦρθε τοῦ Ἐρντογάν νά κάνῃ λόγον γιά τήν Σμύρνη καί τήν καταστροφή της ἀπό τά στίφη τῶν βαρβαρικῶν ὀρδῶν πού τόσο εὑκόλως καί χάριν τῆς θηρεύσεως τῶν ψήφων,μετέτρεψε τούς βαρβάρους σέ ...Ἕλληνες ; ! ! !

Πῶς τοῦ ἦρθε λοιπόν τοῦ τουρκαλᾶ,καί καπάκι νά βγῇ ἡ κοινή ἀνακοίνωσις κκε -κκτ ; !

Ἄν τε νά θυμηθοῦμε τούς ἀρχικατσαπλιάδες κουμμοῦνες, τί ἔλεγαν μέ καμάρι,παρακαλῶ, γιά τήν καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Ἰωνίας :

«Αν δεν νικιόμασταν στη Μικρασία, η Τουρκία θα 'τανε σήμερα πεθαμένη και μεις Μεγάλη Ελλάδα... Γι' αυτό, εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία, μα και την επιδιώξαμε» Ν. Ζαχαριάδης, («Ριζοσπάστης», 12 Ιουλίου 1935)

Ἄ,μάλιστα ! Ἔτσι ἐξηγοῦνται κάποια πράγματα. Λαμβάνουν τά μέτρα τους καί τίς ...ἀποστάσεις τους σέ περίπτωσιν πολέμου μέ τήν τουρκιά. Ἀμφιβάλλει κανείς γιά ποιά θέσιν θά πάρουν τά κομμούνια ; ...

Βεβαίως,ἀπαραίτητος διευκρίνισις εἶναι νά ποῦμε ποιοί ἦσαν τότε πίσω ἀπό τό κκε. Μᾶλλον ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἰδρύσεώς του ἀπό τόν Ἀβραάμ Μπεναρόγια. Ναί αὐτοί καί πάλιν. Δέν τά λέμε ἐμεῖς,ἔ ;

«Ιδρυταί του ΚΚΕ, τόσον εις τας Αθήνας όσον και εις την Θεσσαλονίκην, ήσαν Ισραηλίτες ή κρυπτοεβραίοι Έλληνες, το κίνημά των, παρ' όλα τα σοσιαλιστικά φαινόμενα ή προσχήματα, ήτο εβραϊκόν εθνικιστικόν... Το υπό την ηγεσίαν μου τότε Σοσιαλιστικόν Κέντρον Αθηνών (έτος ιδρύσεως 1911) ουδέν μέρος έλαβεν εις την ίδρυσιν του ΚΚΕ. Τουναντίον προσπαθήσαμεν, μεταβάντες εις τα γραφεία του, οδός Ευριπίδου, να αποτρέψωμεν τους νεοφωτίστους κομμουνιστάς από το να προσχωρήσουν εις την Μόσχαν, προβλέψαντες ποία κρίσις και ποία δεινά επερίμεναν τον Σοσιαλισμόν της Ελλάδος και την Ελλάδα από την Σοβιετικήν παρερμηνείαν του Μαρξισμού. Δυστυχώς τα σοσιαλιστικά μας επιχειρήματα δεν εισακούστηκαν εφ' όσον η εβραϊκή ηγεσία είχε τους ιδικούς της ανθελληνικούς σκοπούς, οι δε γύρω αυτής Έλληνες προλετάριοι ήσαν αγράμματοι και αφελείς. Προσήλθαμε εν τούτοις ως μειοψηφία εις το πρώτον Σοσιαλιστικόν Συνέδριον (1918), ηγωνίσθημεν και πάλιν, αλλ' αποχωρήσαμεν εν τέλει δια να μη γίνωμεν όργανα της κομμουνιζούσης εβραϊκής πλειοψηφίας»

(Νίκος Γιαννιός, σε επιστολή του προς την εφημερίδα «Έθνος», το 1951)ἀπό ἐδῶ

« Η προπαγάνδα του ΣΕΚΚΕ, άρχισε να πιάνει τόπο και χαρακτηριστικό είναι, πως ένα σύνταγμα στρατού αρνήθηκε να επιβιβαστεί στα πλοία και να μεταβεί στην Μικρά Ασία. Οι κομμουνιστές, με επικεφαλή τον Παντελή Πουλιόπουλο, οι οποίοι είχαν διεισδύσει στις μονάδες του στρατού στο πολεμικό μέτωπο, έκαναν ότι μπορούσαν για να υπονομεύσουν τις πολεμικές προσπάθειες. Κεντρικό σύνθημα, γίνεται το «Στα σπίτια σας!» 

Ο Σοβιετικός ιστορικός Νόβιτσεφ, αναφέρει χαρακτηριστικά («Turtsia: Kratkayia Istoria»): «Χάρις στην εκτεταμένη προπαγάνδα του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που συνεργάστηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας... 100.000 φυγόστρατοι ή λιποτάκτες απέφυγαν τον ελληνικό στρατό… Ομάδες των κομμουνιστών παλαιμάχων της Μικράς Ασίας καυχώνταν ότι είχαν παίξει "οργανικό" ρόλο, διαδίδοντας τη σύγχυση και τον πανικό ανάμεσα στις ελληνικές μονάδες, τις κρίσιμες μέρες του Αυγούστου του 1922, όταν ο τουρκικός στρατός διέσπασε τις ελληνικές γραμμές… Αν και η αποτελεσματικότητα των κομμουνιστών πρακτόρων την κρίσιμη στιγμή δεν πρέπει να υπερτιμηθεί, συνέβαλαν στην περαιτέρω διάσπαση του μετώπου, όταν η τουρκική επίθεση έφτασε στο αποκορύφωμά της».

Ο Αβραάμ Μπεναρόγια, περιγράφοντας την οργάνωση των κομμουνιστικών αντιπολεμικών πυρήνων στο μέτωπο, αναφέρει: «Μια ευρεία αντιπολεμική προπαγάνδα εις το μέτωπον και τα μετόπισθεν αναπτύσσεται. Οργανώνονται ενιαχού στρατιωτικοί κύκλοι προς μελέτη και συζήτηση. Ένα κόμμα αντιπολεμικό δημιουργείται στο μέτωπο». (ἐπίσης ἀπό ἐδῶ)

Θέλετε τώρα νά διαβάσετε καί τήν σημερινή κοινή ἀνακοίνωσιν κκε-κκτ ; Ἰδού :


«Το ΚΚΕ και το ΚΚΤ παλεύουν για τα εργατικά, λαϊκά συμφέροντα, στηρίζονται στον προλεταριακό διεθνισμό, στη διεθνιστική αλληλεγγύη και με αυτές τις αρχές αντιμετωπίζουν τις σύνθετες εξελίξεις στην περιοχή μας. Οι αντιθέσεις και ανταγωνισμοί για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους ενεργειακούς αγωγούς, την κατάκτηση αγορών και τον έλεγχο στρατηγικής σημασίας περιοχών, διαπερνούν το ιμπεριαλιστικό σύστημα, εκδηλώνονται έντονα στην περιοχή μας και είναι η βάση των «θερμών εστιών», των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, όπως αυτών που ζούμε στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ. Στην κούρσα των ανταγωνισμών πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμμετέχει μεγάλος αριθμός καπιταλιστικών κρατών και μεταξύ αυτών η Τουρκία και η Ελλάδα, με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των αστικών τάξεων. Τόσο η συνεργασία, όσο και οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών…».

Καί ἀπ'ὅτι ἀντιλαμβάνεσθε,δέν τίθεται θέμα προδοσίας. Γιά νά προδίδῃς κάτι  πρέπει ν'ἀνήκῃς σ'αὐτό καί καταφανῶς (ἐξ ἱστορικῶν ἀποδείξεων) αὐτοί ἀνήκουν ἀλλοῦ. Ἄρα,τό θέμα εἶναι ἕνα καί μόνον : ἡ ἐξόντωσις καί ὁ ἀφανισμός τοῦ Ἕλληνος καί τῆς Ἑλλάδος. 

Τελεῖα καί παύλα.-

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου