" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936 : ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ...!


Του Γιώργου Βεργιάννη
Μέλους του Π.Γ. του Εθνικού Μετώπου 

Αν υπάρχει μια περίοδος της νεότερης Ελληνικής ιστορίας, που τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων είχαν πάψει να ελέγχουν και να καθοδηγούν τη χώρα μας, αν υπάρχει μια περίοδος όπου το κράτος ενδιαφερόταν για τον Έλληνα πολίτη κι αν υπάρχει εν τέλη  μια περίοδος Εθνικής Ανεξαρτησίας, τότε είναι αυτή που ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου του 1936.
Η επάρατος δικτατορική, φασιστική, αντιλαϊκή, Ιταλόφιλη, Γερμανόφιλη, Αγγλόφιλη και με πόσα άλλα λασπο - στολισμένη κυβέρνηση, μέσα σε
4 χρόνια, μέσα σε μια διεθνή κατάσταση καθαρώς πολεμική, κατάφερε όσα δεν κατάφεραν όλες οι άλλες κυβερνήσεις για πολλές δεκαετίες.

Το ΟΧΙ και το ηρωικό έπος στα βουνά της Βορείου Ηπείρου ήταν η πέτρα στο δαχτυλίδι. Γιατί είχε προηγηθεί η συγκρότηση ενός Εθνικού κράτους με όραμα και με μέθοδο. Ταχύτατο και αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο.
Με τον εργάτη, τον αγρότη, τον φοιτητή, και τον στρατιώτη να ακουμπάνε στο δικό τους κράτος και παράλληλα να αποτελούν την κινητήριο δύναμή του.
Γιατί αυτό το Εθνικό κράτος κι αυτή την Εθνική κυβέρνηση την εμπιστευόταν ο Ελληνικός λαός.


Ευτύχησε η Ελλάς να έχει πρωθυπουργό τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του, διαβάστε τι έγραφε στο προσωπικό του ημερολόγιο για τα οικογενειακά του οικονομικά και βγάλτε τα συμπεράσματά σας:

«3 Ιουνίου 1938, Παρασκευή… Τακτοποίησις με Α’ Εφορίαν – 80χιλ. Ήδη τακτοποιείται Δ’ Εφορία. Κύριος οίδε πόσον. Αλλά καμμία επιστροφή φόρων. Καλλίτερα… Τώρα Γιώργος και Λουλού φεύγουν από το σπίτι. Και μένει στη ράχη μας. Διένεξίς των με Λέλαν. Καλλίτερα ας μην τα γράψω αυτά. Αλλά τι δεν μας μαθαίνει η ζωή!- Κοπιώδεις ημέραι, εργασία, ψυχικοί κλονισμοί. Απογοητεύσεις. Μόνον ολόγυρα ο ενθουσιασμός του Λαού. Και ιδίως της Νεολαίας. Αυτή είναι η παρηγοριά μου».

«9 Ιουνίου, Πέμπτη Εξώφλησα και την Δ’ Εφορίαν 117 χιλ. και μένουν οι συνθετικοί. Αλλά είμαι πλέον εν τάξει. – Λουλού και Γιώργος μας επλησίασαν πάλιν, περασμένα ξεχασμένα. – Έμεινα σχεδόν χωρίς λεπτά. Και πώς θα βγούμε πέρα. Ο Μελετάκος δεν με έκλεψε. Αλλά με εξηπάτησε. Πάντως δεν μπορώ να είμαι θυμωμένος μαζί του. Τέλος έχω ήσυχη την συνείδησί μου. Είμαι εν τάξει με το Δημόσιον…».


Αυτός ο ηγέτης που διέθετε Ήθος κι ήταν προσηλωμένος  στο Έθνος, στις 21 Ιανουαρίου του 1941 είχε ένα πολύ περίεργο θάνατο…

Έναν θάνατο για τον οποίο ελάχιστοι έχουν μιλήσει και κανείς δεν θέλησε να πει όλη την αλήθεια, ακόμα και από τα πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος. Ο λόγος απολύτως προφανής: Το δίκαιο των νικητών γνώριζε να ανταμείβει ή και να μην ενοχλεί εκείνους που τηρούσαν σιωπή. Ήξερε να τιμωρεί, όμως, εκείνους που μιλούσαν…

Λίγο μετά τον πόλεμο ο υπουργός ασφαλείας της κυβερνήσεως του Ιωάννη Μεταξά Κωνσταντίνος Μανιαδάκης είχε δηλώσει: “Αν ο Μεταξάς νοσηλευόταν στην τρίτη θέση ενός δημοσίου νοσοκομείου θα ζούσε…”

Το αρχείο του Κωνσταντίνου Μανιαδάκη κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται. Μέρος του τόσο σημαντικού αρχείου εντοπίστηκε μετά τον θάνατο του Μανιαδάκη στα χέρια κάποιου γνωστού πολιτικού, ο οποίος είχε άριστες σχέσεις με την Αγγλία και ήταν στενός συνεργάτης του Γεωργίου του Β’.

Το αρχείο του Κωνσταντίνου Μανιαδάκη δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας…

Παραθέτω το διάγγελμα προς τον Ελληνικό λαό στις 4 Αυγούστου του 1936 καθώς κι έναν πίνακα ορισμένων επιτευγμάτων από εκείνα που μόνο ο Ιωάννης Μεταξάς κι ο τρόπος διακυβερνήσεώς του μπόρεσε και πέτυχε.

ΔIAΓΓEΛMA ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ

ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936


Προς τον Eλληνικόν Λαόν,

Eνώ η Bουλή η εκλεγείσα μετά τας μακράς εσωτερικάς περιπετείας του Έθνους τον Iανουάριο του 1936, όπως αποκαταστήση την εσωτερικήν γαλήνην και τάξιν, απεδείχθη ευθύς εξ αρχής ανίκανος και εις τούτο και εις το να δώση Kυβέρνησιν εις την χώραν, και η ανικανότης αύτη απεδείχθη και κατόπιν και τελευταίως ακόμη ένεκα των αθεράπευτων κομματικών αντιθέσεων και προσωπικών ερίδων, αίτινες ελάχιστα ενδιέφερον την μεγίστην μάζαν του εργαζομένου λαού, ο κομμουνισμός επωφελούμενος και της περιστάσεως ταύτης και της προς αυτόν δοθείσης υποστηρίξεως διαφόρων πολιτικών μερίδων ήγειρε θρασυτάτην την κεφαλήν του, απειλών σοβαρώτατα το κοινωνικόν καθεστώς της Eλλάδος...

H Kυβέρνησίς μου, η τελείως ακομμάτιστος, κληθείσα εις την αρχήν τον Aπρίλιον του έτους τούτου και διαγνώσασα ευθύς εξ αρχής τους κινδύνους τους οποίους διέτρεχεν η Eλληνική κοινωνία και ευθύς εξ αρχής αποφασισμένη να λάβη άπαντα τα μέτρα... τα αποσκοπούντα εις την ηθικήν και υλικήν βελτίωσιν απάσης της κοινωνίας και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών και των πενεστέρων εν γένει τάξεων...

Eπικαλούμαι πλήρη και αμέριστον την συνδρομήν όλων των Eλλήνων, οίτινες πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουν αλώβητοι οι εθνικαί ημών παραδόσεις και ο ελληνικός μας πολιτισμός...

Προς τούτο ζητώ από πάντας πλήρη πειθαρχία προς το Kράτος, απαραίτητον δια την σωτηρίαν της Eλληνικής κοινωνίας και άνευ της οποίας πειθαρχίας πραγματική ελευθερία δεν δύναται να υπάρξη. Oφείλω όμως να δηλώσω επίσης κατηγορηματικώς ότι οιανδήποτε αντίστασιν κατά του εθνικού τούτου έργου της εθνικής αναγεννήσεως είμαι αποφασισμένος να την εξουδετερώσω δια του τραχυτέρου τρόπου.

Eν Aθήναις τη 4η Aυγούστου 1936

O Πρόεδρος της Kυβερνήσεως

Iωάννης Mεταξάς


 ΤΑ  ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ   ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 

23 - 10 - 1936 Γεωτρήσεις σε Μακεδονία και Θράκη για την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου!

26 - 10 1936 Αποφυλακίζονται οι κρατούμενοι για χρέη μέχρι 1000 δραχμές!
 
30 - 10 - 1936 Το Πυροσβεστικό Σώμα επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος!

25 - 12 - 1936 Ιδρύεται οικονομική αστυνομία για την δίωξη του λαθρεμπορίου και την πάταξη της φοροδιαφυγής!

09 - 01- 1937 Αρχίζουν τα μαθήματα της Ελεύθερης Σχολής Κοινωνικής Πρόνοιας!..

17 - 01- 1937 Με αναγκαστικό νόμο καθορίζεται ο τρόπος απονομής σεβασμού προς την σημαία και τα Εθνικά σύμβολα!

06 - 02 - 1937 Το κράτος αναλαμβάνει την εκμετάλλευση διαφόρων υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών και τ’ αυτοκίνητα των γραμμών αυτών υπάγονται στον ΟΣΕ!

04 - 03 - 1937 Αρχίζει η εφαρμογή του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά!

24 - 03 - 1937 Με τα διαθέσιμα των νομικών προσώπων η κυβέρνηση αποφάσισε την εκτέλεση διαφόρων παραγωγικών έργων!

27 - 12 - 1937 Μέτρα της κυβέρνησης υπέρ των σταφιδοπαραγωγών. Ενισχύεται ο ΑΣΟ κι απαγορεύεται η επέκταση των φυτειών!

02 - 04 - 1937 Καθιερώνεται η πρώτη Μαΐου ως εορτή της εργασίας!

20 - 04 - 1937 Θα κατασκευαστεί πλωτή δεξαμενή στην Σύρο για την εξυπηρέτηση της Εμπορικής Ναυτιλίας!

02 - 05 - 1937 Συνίσταται Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων κι ορίζεται το πρώτο διοικητικό του συμβούλιο!

14 - 05 - 1937 Ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος Κηφισιάς με απλή στρωτή γραμμή. Στις διαβάσεις θα κατασκευασθούν γέφυρες!

13 - 06 - 1937 Γίνονται τα εγκαίνια της γεωργικής εκθέσεως Ζαππείου με αφάνταστη ποικιλία εκθεμάτων απ' όλη την Ελλάδα!

30 - 06 - 1937 Χορηγείται δάνειο ύψους 55.000.000 δραχμών στον Δήμο Αθηναίων για την ανέγερση της νέας λαχαναγοράς στο Ρούφ!

09 - 07 - 1937 Το υπουργείο Γεωργίας απαγόρευσε την χορήγηση αδειών στους δασικούς υπαλλήλους κατά το θέρος, εξ' αιτίας του κινδύνου πυρκαγιών!

25 - 08 - 1937 Με απόφαση του υπουργού Εργασίας συστάθηκαν γραφεία ευρέσεως εργασίας σε μεγάλες πόλεις της χώρας!

27 - 09 - 1937 Από την 15η Νοεμβρίου αρχίζει η τακτική λειτουργία του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων!

10 -10 - 1937 Αναδιοργανώνεται επί νέων βάσεων η Πάντειος Σχολή κι εξομοιώνεται με τα Πανεπιστήμια!

23 - 10 - 1937 Ιδρύεται η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη στην Ήπειρο!

19 - 11 - 1937 Αναδιοργανώνονται οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες κι ιδρύονται νέα τμήματα στην Τρίπολη και στα Γιάννενα!

23 - 12 - 1937 Καταρτίζονται νομοσχέδια σχετικά με την οργάνωση της νεολαίας επί Εθνικών βάσεων!

14 - 01 - 1938 Αρχίζει η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων σε όλα τα Δημοτικά σχολεία της χώρας!

01 - 02 - 1938 Άρχισε η ασύρματη επικοινωνία με την Κρήτη!

09 - 03 - 1938 Ιδρύονται δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Νάουσα, στην Ξάνθη, στο Βαθύ Σάμου και στην Λαμία!

22 - 03 - 1938 Ανακαλύφθηκαν ραδιενεργές πηγές στα Καμμένα Βούρλα με ραδιενέργεια μεγαλύτερη από 230 μονάδες mache, γεγονός που τις κατατάσσει στις καλύτερες της Ευρώπης!

20 - 04 - 1938 Καθιερώνεται ο θεσμός της Αγροτικής Ασφάλειας σε όλη την χώρα για την πρόληψη και καταστολή αγροτικών αδικημάτων!

21 - 05 - 1938 Αρχίζει επίσημα η λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών!

20 - 08 - 1938 Ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε στην αφοπλισμένη ζώνη της Δυτικής Θράκης κι η Αλεξανδρούπολις ορίσθηκε ως έδρα Σώματος Στρατού!

25 - 08 - 1938 Δύο μεγάλες οτομοτρίς εξυπηρετούν την σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ Βόλου και Λάρισας!

18 - 09 - 1938 Επεκτείνεται η μηχανική καλλιέργεια κατά τις αροτριώσεις σε πολλές περιφέρειες της χώρας!

30 - 09 - 1938 Ιδρύεται Ελληνικό Τουριστικό Γραφείο στο Λονδίνο για την ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού!

01 - 10 - 1938 Έγιναν τα εγκαίνια της Σχολής Αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων!

04 - 10 - 1938 Οργανώνεται πλήρως η τροχαία κίνησης στην πρωτεύουσα!

07 - 11 - 1938 Έγιναν τα εγκαίνια της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας και της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης στα Γιάννενα!

30 - 11 - 1938 Αρχίζει η πλήρης ιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ και προσλαμβάνονται οι απαραίτητοι γιατροί!

07 - 12 - 1938 Γίνονται 12 οι Νομαρχίες του Κράτους!

09 - 03 - 1939 Έγιναν τα εγκαίνια του Ινστιτούτου Χημείας και Γεωργίας!

08 - 06 - 1939 Καταργούνται τα οκτατάξια Γυμνάσια κι απ' το προσεχές έτος ιδρύονται εξατάξια!

18 - 06 - 1939 Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις ειδικών η υπάρχουσα ποσότητα χρυσού στον Γαλλικό ποταμό είναι εκμεταλλεύσιμη! Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανακάλυψη πετρελαίου στην Ήπειρο!

12 - 10 - 1939 Περατώθηκαν οι εργασίες αναστηλώσεως του ναού της Απτέρου Νίκης!

13 - 10 - 1939 Το Αεροπορικό Σώμα αποκτά δικό του Μετοχικό Ταμείο στην Αθήνα!

16 - 11 - 1939 Ιδρύεται στην Αθήνα η Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής!

23 - 01 - 1940 Αρχίζει η κατασκευή του αποχετευτικού αγωγού της Αθήνας!

28 - 02 - 1940 Έγιναν τα εγκαίνια δύο σταθμών ασυρμάτου στο Χαρβάτι και στην Λούτσα!

16 - 03 - 1940 Η Ελλάδα αποκτά Αστικό Κώδικα!

28 - 03 - 1940 Θεμελιώθηκαν οι μόνιμες εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης!

13 - 04 - 1940 Αρχίζει έντονος ανθελονοσιακός αγώνας!

08 - 05 - 1940 Εγκαινιάζεται η γέφυρα στον Νέστο ποταμό κι η σιδηροδρομική γραμμή Μύρινας - Τσάγεζι!

26 - 05 - 1940 Θεμελιώνεται το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο!Ένα μικρό δείγμα έργου της 4ης Αυγούστου και μια μεγάλη απόδειξη πως
ΤΑ ΟΧΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ! 

 http://vergianni.blogspot.gr/2011/08/4.html

 Αναδημοσίευση από : ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου